Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
szoertelmezo-szotar.jpg
Varga Csaba: Szóértelmező Szótörténeti SzótárVarga Csaba e könyvében is cáfolhatatlanul bizonyítja nyelvünk gyökrendszerre épülését, bemutatja annak szerves „fraktál” szerkezetét és átfogó széles kapcsolatát a legtöbb eurázsiai nyelvvel. Igazolja, hogy szókincsünk nem a szomszédoktól kölcsönzött szóhalmaz, hanem majd egy millió szavunkat mi képeztük évek tízezrei alatt kevés alap ősgyökből. Ezzel bizonyítja, hogy a mi nyelvünk áll legközelebb Eurázsia „proto-nostratik”, valamikori közös nyelvéhez: mint egy „élő dinoszaurusz”.

Varga Csaba felfedezése: „ A kőkor szava kép”.

E szerint az ősgyökökben rejlő képek az idők folyamán nem változtak.

Megvásárolható vagy megrendelhető:

maghun.com

Varga Csaba - A Magyar ősműveltség eltitkolt arca 2011
hangfelvétel:

1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
trianon_elcsatolt_teruletek.jpg
Tört Én-elem: Az egyéni és nemzeti öntudat szétesése, majd a nyelvi ősgyökrendszerrel való összeillesztéseAz "Én-elem" jelentése öntudat. Öntudat szavunk egyénre és nemzetre egyaránt értelmezhető. Öntudat: Önmagunkra és környezetünkre irányuló tudatosság. Amikor egy személy világosan látja, hogy ki ő, mi a szerepe, felismeri saját értékét és azt, hogy mi van és mi történik körülötte.
Egy nemzet öntudata darabokban.

Őseink hatalmas tudással bírtak. A magyar nyelvbe történelem szavunkon keresztül, mint egy tanítási rendszerbe avatnak be. Ez a szógyökrendszer, a szavakba kódolt tudás összeillesztése. Élesszük fel nyelvünk öntudatlanul használt szintjeit, lássuk meg benne az ősi tanítási rendszert! Így az egyén és a nemzet is öntudatára ébred, önmaga lesz újra.

A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő képi világ jelenik meg előttünk.
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(6 szavazat)
4h_50419802.jpg
Orosz tudósok megerősítették a villám keletkezésének űrelméletét: MennykőAlekszander Gurjevics és Anatolij Karastyin orosz tudósok új kísérleti igazolásokat találtak arra vonatkozóan, hogy a kozmikus sugarak okozzák a villámokat, azaz a nagy energiájú töltött részecskék a világűrből. A tudósok cikke a Physical Review Letters tudományos folyóiratban jelent meg.

A villámcsapás keletkezésének a folyamata meglehetősen bonyolult és pontosan nem lehet tudni, hogy mi okozza a villámlást.

Gurjevics és Karastyin több mint 3800 villámot elemeztek a munkájukban. Több száz esetben ki tudták mutatni, hogy a villámot rádióimpulzus előzi meg.

Ősgyökrendszeri összefüggés: Mennyből érkező részecske, kő a mennykő.

Kiegészítés: Mennykő szavunk tehát helytálló. Mennykő: Az űr felől érkező, néhány részecskéből álló mikro vagy nano -meteorit mely megváltoztatja a levegő elektromos tulajdonságait.
2 hozzászólásRCHARD9999999999
(4 szavazat)
Hippocampus_and_seahorse_cropped.JPG
Az emberi agyban található kampós hippokampusz és a csikóhal alakjának öszehasonlításaA tengerben élő ló felsőtestű mitológiai lényt szintén hippokampusznak nevezik.

A hippokampusz (hippocampus) az előagy (nagyagy) egy része, az emberben a halántéklebeny csúcsában, a agykéreg a hatrétegű (neocortex) alatt található képlet, a gerincesekben az archicortexet (archipalliumot) képezi. Ötrétegű kéregből épül fel (allocortex). Nevét az emberi agy szagittális metszetében megjelenő, csikóhalra (lat. Hippocampus) emlékeztető, görbült formájáról kapta. A primitív emlősökben az agykéreg felszínének 30-40%-át is kiteszi, az emberben ez az arány már elenyésző.
Kép: Seress lászló magyar neurológus összehasonlítja a hippokampusz és a csikóhal alakját. A latin elnevezés és a mitológiai lény mint a tengeri ló ugyanaz.

Hippokampusz az emberi agyban:The Hungarian neuroscientist László Seress' 1980 preparation of the human hippocampus and fornix compared with a seahorse.
RCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
922713_578234702208195_1654288922_n.jpg
Ősmag(yar)-nyelvi értelmező kéziszótárFORRADALMIAN ÚJ KUTATÁSI MÓDSZER, A SZÓBONCTAN!

Csak annak javasolt elolvasásra, akinek elege van a hivatalos álláspontból, miszerint majd minden szavunkat másoktól lopkodtuk..!

Kolumbán Sándor: Nyelvi kutatásaim

A magyar nyelvi szavak, gyökök mélyebb elemzésével talán 2006. körül kezdtem foglalkozni.
Előbb egy érdekes témafelvetésnél a járni, menni fogalomkör szavait kezdtem gyűjteni. Akkor nagy örömmel számoltam be valakinek, hogy már első nekifutásra 64 kifejezést találtam.
Aztán kezdtem kutatni komolyabban. A Kései vallomás című könyvemben közöltem. Akkor 905-nél tartottam. Abbahagytam 1200 fölött, de az igekötők nem voltak mind felhasználva.
Közben valaki kölcsönadta Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című könyvét, melyet úgyszólván „felfaltam”.
Ez adta meg az első lökést. A gyermekkoromtól bennem élő anyanyelv szeretet, és az egészséges kíváncsiság vezetett tovább.

Megvásárolható Budapesten a Teréz körút 8-ban, a MAGHUN - Világörökség és Hagyomány boltban.

http://maghun.com
3 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(3 szavazat)
EgyptSolarBargeOsiris.jpg
Napbárka OzirisszelOzirisz (wsỉr, görög betűkkel: Ὄσιρις) az ókori egyiptomi vallás egyik legfontosabb istene. A héliopoliszi enneád tagja, Ízisszel és Hórusszal alkot istenháromságot. Leginkább a túlvilág és a halottak isteneként ismert. Nemcsak az elhunytak könyörületes bírája, hanem az alvilág életet adó ura is, tőle ered a termőföld termékenysége, és ő tanította meg a földművelésre az emberiséget. A halál utáni élettel való kapcsolata miatt összefüggésbe hozták a természet körforgásával is, különösen a növényzet évenkénti megújulásával és a Nílus áradásával, ezáltal az áradás kezdetét jelző Szíriusz csillaggal és az Orion csillagképpel is.
Ősgyökrendszeri összefüggés: Enneád: enni ad.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
papyrus_nut_solar_boat.jpg
Nut naphajójaNut ókori egyiptomi égistennő. Su levegőisten és Tefnut páraistennő lánya, Geb földisten testvére és hitvese, a héliopoliszi enneád tagja. Gyermekei Ízisz, Ozirisz, Széth és Nebethet.
A túlvilági fák istennője is; fa alakban gondoskodik az elhunyt táplálásáról.
Nut, akárcsak a legtöbb isten, számos mitikus történetben szerepel. Az emberek gonoszságától megundorodott Ré napisten a tehénné változott Nut hátán emelkedett az égbe. ,de az ókori egyiptomi naptár születésében is szerepet játszott: Plutarkhosz írja le, hogy a tízszer harminchat napos év 360 napjához Nut kockajátékban nyert még öt napot Thottól, hogy megszülhesse gyermekeit, akit egy átok miatt az év egyik napján sem szülhetett meg.
Ősgyökrendszeri összefüggés: Enneád: enni ad.
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
18_foot_Fur_Trade_Style_birch_bark_canoe.jpg
Észak-Amerikai indián kenu: alakja az Egy Ős szimbólum, rajta az Életmag, a Nap, a Teremtés jeleA szakrális geometria térbeli megtestesülése. A kenu formája az Egy Ős jelkép. A kis hajó elején a körben a csillag: Az Életmag.
A nyírfa kérgét mint a bőrét, egyben szedik le a fáról. Ezt rávetik a keretre.
A fakéreg angolul: bark. Ebben a megjelenésben a csónak, kenu, hajó mint bárka jelenik meg előttünk.

Keretre terített (rávetett) réteg. Ősbárkán utazik a lélek.
Napbárka és csillagkapu Hórusszal.Ausztrália, Hakesbury homokkő: Véset az "Egy ős" jelével.A szakrális geometria alapformája: a két kör metszése. Természetesen 3 dimenziós megjelenésében gömbök találkozásáról van szó.

Láthatjuk a Teremtés körökkel ábrázolt Élet-magjában is, így a sejtosztódás folyamatában is elénk tárul a forma.
Rovás jelkészlettel olvasható: Ős, Us, Egy Ős, Egy az Isten.

A magyar népművészetben:Székely kapun:Fontos kiegészítések a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(7 szavazat)
menny-es-gyogy.jpg
Mennyei gyógyításA rovás Gyógy és Menny összevonásokból.

Hermész botja átvezet bennünket a következő jelképrendbe:Akhet hieroglifa: Harmakhet=Hármashegy. A hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon")
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
gyogy.jpg
A gyógyítás szimbóluma rovásból: Egy az Isten, Jó Jészus gyógyít!Aki gyógyulni kíván ezen az úton elindulva nem fog csalódni. A kimondott szó és az elképzelt folyamat képi megjelenítése összhangban van és fokozottan fejti ki hatását. A hang és a fény rezgésének találkozása nyelvünkben!

A DNS spirálon és a jinjang szimbólumon keresztül a sejtosztódás folyamata tárul elénk. Szent neveink gyógyítanak még ha magunkban mondjuk akkor is!

Az osztódási orsó kialakulása, alakja a rovás US (ős):Sejtosztódás valós időben:Énlakai rovás kazetta - A sejtosztódás olvasata"Jó" (LY és Ó összerovás - ligatúra):Az Élet-magjának szerkesztésekor a Teremtés első napjának felel meg:A képzelet fényerejével és képíró nyelvünk segítségével gyógyulunk.
6 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
menny.jpg
Menny összerovásA rovás Gyógy és Menny összevonásokból.Merkúr (Hermész) botja a mennyei gyógyítás szimbóluma átvezet bennünket a következő jelképrendbe:Akhet hieroglifa: Harmakhet=Hármashegy. A hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon")

A zoroasztrizmus legismertebb jelképe a Farvahar (őrangyal), ami az isteni és mennyei dicsőség szimbóluma. Kezében az örök élet szimbólumával a Shen gyűrűvel:


1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
WLANL_-_23dingenvoormusea_-_Suryabeeldje.jpg
A hindu napisten neve magyarul értelmezhető: a bőrünkön érezzük amikor tűz: SzúrjaSzúrja (dévanágari: सूर्य IAST: Sūrya) a napisten a hinduizmus istenei között. A védákban a legfontpsabb istennek számított, apja Djausz, vagy Indra a vihar és a harc istene. Arany színű hajával és fénylő karjaival áll szekerén, amelyet hét ló húz. Lótuszvirágot tart kezében, miközben megállás nélkül körbejárja a földet, hogy fényt és világosságot árasszon a világban. Néha vörösre festett testtel ábrázolják.

Anyja Aditi anyaistennő. Indrával, és testvérével Agnival, a tűz istnével korai trimúrtit alkotott. Létezik olyan mítosz is, amelyben Purusa, az ősóriás szeméből szökött elő, ezért Szúrja maga a szem, amely tekintetével átfogja a világmindenséget.

Egy mítosz szerint felesége, Szandnya megszökött tőle, mivel férje forróságát képtelen volt elviselni. Szúrja a keresésére indult, egy mezőn akadt rá, hol az kanca alakjában legelt. Szúrja a mezőn magáévá tette, így fogantak Révanta a harcos, és a két Asvin testvér, a hajnal hirnökei...
1 hozzászólásIndiai kultúra10101010101010101010
(3 szavazat)
187 fájl 16 oldalon 10
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!