Világbiztonság

Nyílt Társaság
Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Hippocampus_and_seahorse_cropped.JPG
Az emberi agyban található kampós hippokampusz és a csikóhal alakjának öszehasonlításaA tengerben élő ló felsőtestű mitológiai lényt szintén hippokampusznak nevezik.

A hippokampusz (hippocampus) az előagy (nagyagy) egy része, az emberben a halántéklebeny csúcsában, a agykéreg a hatrétegű (neocortex) alatt található képlet, a gerincesekben az archicortexet (archipalliumot) képezi. Ötrétegű kéregből épül fel (allocortex). Nevét az emberi agy szagittális metszetében megjelenő, csikóhalra (lat. Hippocampus) emlékeztető, görbült formájáról kapta. A primitív emlősökben az agykéreg felszínének 30-40%-át is kiteszi, az emberben ez az arány már elenyésző.
Kép: Seress lászló magyar neurológus összehasonlítja a hippokampusz és a csikóhal alakját. A latin elnevezés és a mitológiai lény mint a tengeri ló ugyanaz.

Hippokampusz az emberi agyban:The Hungarian neuroscientist László Seress' 1980 preparation of the human hippocampus and fornix compared with a seahorse.
RCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
922713_578234702208195_1654288922_n.jpg
Ősmag(yar)-nyelvi értelmező kéziszótárFORRADALMIAN ÚJ KUTATÁSI MÓDSZER, A SZÓBONCTAN!

Csak annak javasolt elolvasásra, akinek elege van a hivatalos álláspontból, miszerint majd minden szavunkat másoktól lopkodtuk..!

Kolumbán Sándor: Nyelvi kutatásaim

A magyar nyelvi szavak, gyökök mélyebb elemzésével talán 2006. körül kezdtem foglalkozni.
Előbb egy érdekes témafelvetésnél a járni, menni fogalomkör szavait kezdtem gyűjteni. Akkor nagy örömmel számoltam be valakinek, hogy már első nekifutásra 64 kifejezést találtam.
Aztán kezdtem kutatni komolyabban. A Kései vallomás című könyvemben közöltem. Akkor 905-nél tartottam. Abbahagytam 1200 fölött, de az igekötők nem voltak mind felhasználva.
Közben valaki kölcsönadta Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című könyvét, melyet úgyszólván „felfaltam”.
Ez adta meg az első lökést. A gyermekkoromtól bennem élő anyanyelv szeretet, és az egészséges kíváncsiság vezetett tovább.

Megvásárolható Budapesten a Teréz körút 8-ban, a MAGHUN - Világörökség és Hagyomány boltban.

http://maghun.com
3 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(3 szavazat)
EgyptSolarBargeOsiris.jpg
Napbárka OzirisszelOzirisz (wsỉr, görög betűkkel: Ὄσιρις) az ókori egyiptomi vallás egyik legfontosabb istene. A héliopoliszi enneád tagja, Ízisszel és Hórusszal alkot istenháromságot. Leginkább a túlvilág és a halottak isteneként ismert. Nemcsak az elhunytak könyörületes bírája, hanem az alvilág életet adó ura is, tőle ered a termőföld termékenysége, és ő tanította meg a földművelésre az emberiséget. A halál utáni élettel való kapcsolata miatt összefüggésbe hozták a természet körforgásával is, különösen a növényzet évenkénti megújulásával és a Nílus áradásával, ezáltal az áradás kezdetét jelző Szíriusz csillaggal és az Orion csillagképpel is.
Ősgyökrendszeri összefüggés: Enneád: enni ad.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
papyrus_nut_solar_boat.jpg
Nut naphajójaNut ókori egyiptomi égistennő. Su levegőisten és Tefnut páraistennő lánya, Geb földisten testvére és hitvese, a héliopoliszi enneád tagja. Gyermekei Ízisz, Ozirisz, Széth és Nebethet.
A túlvilági fák istennője is; fa alakban gondoskodik az elhunyt táplálásáról.
Nut, akárcsak a legtöbb isten, számos mitikus történetben szerepel. Az emberek gonoszságától megundorodott Ré napisten a tehénné változott Nut hátán emelkedett az égbe. ,de az ókori egyiptomi naptár születésében is szerepet játszott: Plutarkhosz írja le, hogy a tízszer harminchat napos év 360 napjához Nut kockajátékban nyert még öt napot Thottól, hogy megszülhesse gyermekeit, akit egy átok miatt az év egyik napján sem szülhetett meg.
Ősgyökrendszeri összefüggés: Enneád: enni ad.
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
18_foot_Fur_Trade_Style_birch_bark_canoe.jpg
Észak-Amerikai indián kenu: alakja az Egy Ős szimbólum, rajta az Életmag, a Nap, a Teremtés jeleA szakrális geometria térbeli megtestesülése. A kenu formája az Egy Ős jelkép. A kis hajó elején a körben a csillag: Az Életmag.
A nyírfa kérgét mint a bőrét, egyben szedik le a fáról. Ezt rávetik a keretre.
A fakéreg angolul: bark. Ebben a megjelenésben a csónak, kenu, hajó mint bárka jelenik meg előttünk.

Keretre terített (rávetett) réteg. Ősbárkán utazik a lélek.
Napbárka és csillagkapu Hórusszal.Ausztrália, Hakesbury homokkő: Véset az "Egy ős" jelével.A szakrális geometria alapformája: a két kör metszése. Természetesen 3 dimenziós megjelenésében gömbök találkozásáról van szó.

Láthatjuk a Teremtés körökkel ábrázolt Élet-magjában is, így a sejtosztódás folyamatában is elénk tárul a forma.
Rovás jelkészlettel olvasható: Ős, Us, Egy Ős, Egy az Isten.

A magyar népművészetben:Székely kapun:Fontos kiegészítések a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(7 szavazat)
menny-es-gyogy.jpg
Mennyei gyógyításA rovás Gyógy és Menny összevonásokból.

Hermész botja átvezet bennünket a következő jelképrendbe:Akhet hieroglifa: Harmakhet=Hármashegy. A hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon")
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
gyogy.jpg
A gyógyítás szimbóluma rovásból: Egy az Isten, Jó Jészus gyógyít!Aki gyógyulni kíván ezen az úton elindulva nem fog csalódni. A kimondott szó és az elképzelt folyamat képi megjelenítése összhangban van és fokozottan fejti ki hatását. A hang és a fény rezgésének találkozása nyelvünkben!

A DNS spirálon és a jinjang szimbólumon keresztül a sejtosztódás folyamata tárul elénk. Szent neveink gyógyítanak még ha magunkban mondjuk akkor is!

Az osztódási orsó kialakulása, alakja a rovás US (ős):Sejtosztódás valós időben:Énlakai rovás kazetta - A sejtosztódás olvasata"Jó" (LY és Ó összerovás - ligatúra):Az Élet-magjának szerkesztésekor a Teremtés első napjának felel meg:A képzelet fényerejével és képíró nyelvünk segítségével gyógyulunk.
6 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
menny.jpg
Menny összerovásA rovás Gyógy és Menny összevonásokból.Merkúr (Hermész) botja a mennyei gyógyítás szimbóluma átvezet bennünket a következő jelképrendbe:Akhet hieroglifa: Harmakhet=Hármashegy. A hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon")

A zoroasztrizmus legismertebb jelképe a Farvahar (őrangyal), ami az isteni és mennyei dicsőség szimbóluma. Kezében az örök élet szimbólumával a Shen gyűrűvel:


1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
WLANL_-_23dingenvoormusea_-_Suryabeeldje.jpg
A hindu napisten neve magyarul értelmezhető: a bőrünkön érezzük amikor tűz: SzúrjaSzúrja (dévanágari: सूर्य IAST: Sūrya) a napisten a hinduizmus istenei között. A védákban a legfontpsabb istennek számított, apja Djausz, vagy Indra a vihar és a harc istene. Arany színű hajával és fénylő karjaival áll szekerén, amelyet hét ló húz. Lótuszvirágot tart kezében, miközben megállás nélkül körbejárja a földet, hogy fényt és világosságot árasszon a világban. Néha vörösre festett testtel ábrázolják.

Anyja Aditi anyaistennő. Indrával, és testvérével Agnival, a tűz istnével korai trimúrtit alkotott. Létezik olyan mítosz is, amelyben Purusa, az ősóriás szeméből szökött elő, ezért Szúrja maga a szem, amely tekintetével átfogja a világmindenséget.

Egy mítosz szerint felesége, Szandnya megszökött tőle, mivel férje forróságát képtelen volt elviselni. Szúrja a keresésére indult, egy mezőn akadt rá, hol az kanca alakjában legelt. Szúrja a mezőn magáévá tette, így fogantak Révanta a harcos, és a két Asvin testvér, a hajnal hirnökei...
1 hozzászólásIndiai kultúra10101010101010101010
(3 szavazat)
774118_586487624702036_1365134652_o.jpg
Székely szójelekkel írt mondatok. A világ legszebb hieroglifikus írása.Varga Géza munkája.1 hozzászólásRCHARD9999999999
(8 szavazat)
kuthi.jpg
Kuthy Lajos 162 évvel ezelőtti jövendölése Magyarország rabszolgaságáról Kuthy Lajos (1813-1864), akinek nevét ma már az iskolákban sem tanítják, pedig a 19. század negyvenes éveiben a legsikeresebb, legkeresettebb íróink közé tartozott, akinek stílusa nagy hatással volt kortársaira, köztük a fiatal Jókaira is.

Elfelejtették munkáit, híres novelláit, regényeit, és őt magát is. Utolérte a magyar tehetségek sorsa, és szegényen, mindenkitől elhagyatva halt meg. Diószegi szőlőjében lévő sírján már csak gaz és dudva terem, és intelmei olyanok voltak, mint a vízre írott betű. Az irodalmi lexikonok - ha egyáltalán megemlítik - egyformán azt tanítják a balliberális szalmán kérődzőknek, hogy unalmas, zavaros könyveket írt, munkái tele vannak szertelenségekkel, és gyenge jellemű ember volt, mert állást vállalt a Bach-korszak alatt.

A lezser illetve liberális szavunk ősgyökrendszer szerinti elemzése, és folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
amagyarnyelv-mintutikonyv.jpg
A magyar nyelv mint útikönyv - A magyar nyelv régi fényéértMert a magyar nyelv – attól függetlenül, hogy napjainkban csak a kommunikációra használjuk, és hogy néhány tudósnak mondott ember azt állítja róla hogy csak kétezer éves – mégis önmagán, a saját logikáján keresztül bebizonyítja bárkinek akit érdekel azt, hogy nem csak egy nyelv. Hanem egy nyelvnek is használható, vagy mondhatjuk inkább úgy is, hogy nyelvnek álcázott filozófiai rendszer…

A tudományos elit szó szerint hülyére vesz minket, többek között anyanyelvünkkel kapcsolatban is. Ma még mindezt könnyedén, mosolyogva megtehetik. Hazugságáradattal sokkolják gyermekeinket az iskolában, aminek az eredménye, hogy cinikus, hazug és beteg generációk sora nő fel, akik a hazugságot már természetes közegüknek érzik. Majd ennek a beteg rendnek – bár lelkük mélyén érzik, tudják, hogy nem helyes, – mégis hű katonái lesznek. Valakinek változni kell! Vajon ki kezdje el?
Itt kapható:
http://maghun.com


6 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
184 fájl 16 oldalon 10