Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Kehely, serleg, grál: Az örök élet jelképe az égbolton mint csillagkép, valamint a grál és a kehely forma jelképi előfordulásai régészeti leleteken, címereken, ősi iratokban és kapcsolódó képeken.
holy-grail-knights-fall-templomosok-gral.jpg
A Szent Grál képének kivetítése (médiafigyelés)A "Templomosok (Knightfall)" címmel indult TV-sorozat a templomos lovagrend történetével foglalkozik. A 2018-ban 1900 éves szervezet újra aktív. Magyarországon is szerveződnek: a Betyársereggel kötöttek szövetséget (videó lentebb).

A film második részében, egy kivetített képen jelenik meg a Szent Grál. A kehely alakú keretben a háromszirmú liliomot láthatjuk. Ez a jel a film szerint arra utal, hogy a Grál Franciaországban van. Az anjou liliom elterjedt ábrázolása azonban nem így néz ki, annak szélei lefelé görbülnek. Ez a jelkép a magyar palmettás mintázatokban figyelhető meg. A csokorpálmás díszítés a tarsolyaink központi eleme.
A templomosok, illetve templomos lovagrend (latinul: milites templi) az egyik leghíresebb keresztény harcos szerzetesrend, egyházi lovagrend volt.

A Templomos Lovagrendtől kapott ajándékot a Betyársereg:

Arch0000000000
(0 szavazat)
Ambrosius_Benson_-_Mary_Magdalene_-_WGA1890-1200.jpg
Ambrosius Benson: Mary MagdaleneA Szent Grált több elmélet is összeköti Mária Magdolnával. Dan Brown amerikai regényíró szerint a grál valójában Mária Magdolna méhe, melyből Jézusnak gyermeke született. Leszármazottai a Merovingok.

Figyeljük meg a kezében tartott edény díszítését! A magyar hagyományból jól ismert palmettás elemek mellett a magos kör (rovás ly) is feltűnik. A kiemelt jelkép (hun tulipán) felső része is megtalálható rajta.

Nyelvi gyökrendszerünk szerint a következő önhasonulóan ismétlődő ősi szavaink összefüggnek:
Kehely - Két hely - Kétely - Kegyhely
Tengely - Tégely - Henger - Tenger (Űr)

A "hely" szó képírással, a szakrális geometriában, a teremtés második napját jelképezi, két egymást metsző körben. 3D-ben tórusz!Jézus jele a hal alak. Benne a Teremtés ábrázolása a szakrális geometrián keresztül.
Hallak és látlak. Szeretlek, szerrel etetlek. Haladás csak akkor van, ha hal adáskor hálóadás is történik. Ezért jár a hálaadás.
Arch0000000000
(0 szavazat)
11684-st-john-the-evangelist-el-greco.jpg
El Greco: Szent János apostolEvangélista Szent Jánost inkább néhány másik ábrázolási típusáról ismerjük, amelyek jóval elterjedtebbek, mert mind az újszövetségi könyveken alapulnak: amikor az utolsó vacsorán Krisztus keblére hajtja fejét, amikor a kereszt alatt állnak kétfelől Szűz Máriával, és Krisztus rábízza anyját, vagy amikor Patmosz szigetén a Jelenések könyvét, illetve evangéliumát írja. A „kelyhes Jánosnak” azonban nincs bibliai forrása. Ez az ikonográfiai típus egy 2. századi apokrif műből, a János cselekedeteiből ered, amelyben az efezusi Artemisz-templom főpapja, Arisztodemosz kényszeríti az apostolt, hogy mérget igyon. A történetet a szentek legendáinak legelterjedtebb középkori gyűjteményéből, a 13. századi Legenda Aureából idézzük, az 1524-27 közötti Érdy-kódex magyarításában, Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumának Szent János-napjáról. (Az eredeti apokrifot, ahol részletesebben is szó esik a kígyókról és más hüllőkről, az angol változatban idézzük.)...1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
szkita_konyv.jpg
Atilla királyról - 1. A meotiszi pusztákonA kaukázusi hegylánc fölött elterülő végtelen pusztaságba nyulik bele a Fekete tenger úgynevezett Meotisz öble és ennek tószemekből álló messze vízvilága. Itt van a skytha ősök és királyok temetője. Ide zarándokoltak el most is a nyugati s ugyanúgy a keleti hun népek vezetői a kis Atillával és testvérével, Budával.
Az öreg Bendeguz, Atilla atyjának testvére, akit szintén Bendeguznak hívtak s aki Keleten maradt vissza népeivel, - ő is elzarándokolt most ősei szent sírjához, különösképpen ide, "Tana-ős" romladozó régi sírszobrához. A szobor, mint megannyi ilyen ezer és ezer szobor a meotiszi végtelen pusztamezőkön, a sír fölé van állítva, arccal a felkelő nap felé fordítva, ölében összekulcsolt kezei között egy kehely-félét tart, mint valamennyi. Ugyanis ebbe a kehelybe várja a szoborral ábrázolt elhúnytnak a lelke a majdani nagy ítéletkor az örök életnek a vizét.
A kísérő vitézek, nők és gyerekek sokasága szinte ellepi a szép füves teret. A szekértábort odább ütötték fel. Az ünnepség a nap keltével kezdődik...
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
idohatok.jpg
IdőhatókIdőadók - Idő(v)evők.

Ebben a megközelítésben az "Al-fa" az első, a gyökér, ami Egy. A Világfa, tehát a Világegyetem látható részének fordítottja. A fa alja az Alfa. Az Omega pedig maga az Ó-mag, az Ősmag, Ő maga.

Figyelj, hogy mennyit adsz és mennyit veszel el másoktól, és az élő környezetedtől!

Balra fent: Yggdrasil, a Norvég világfa modern ábrázolása.
Jobbra lent: A galaxisokat körülvevő tórusz alakú erőtér.
Középen: Csepp a tengerbe.Kelta "Ég ígérő fa" - Az Élet és a Tudás fája: a gyökér Egy!
Arch9999999999
(4 szavazat)
ghadames-wall-designs-red-on-white.jpg
Berber kultúraA berber jelkép nagymértékű hasonlóságot mutat a Nyugat-Afrikai csatakürttel, melynek neve "akoben".Ugyanakkor a hindu Om (Aum) jelkép is közel áll hozzá. A csatakürt és a 30-as forma összevonásának is tekinthető.Az egyiptomi dzsed oszlop is ide tartozik:Szent jelkép, mely kancsót, illetve kelyhet is megformál.
Az ablakok boltíves tetején a Világfa jelképét láthatjuk. Két sárkány-szerű őrző tekint le a fa két oldaláról. A középső rész a gyík ligatúrát mutatja, de itt nem csak kettős, hanem 3-as kereszttel.Nyelvünk gyökrendszerében az "egyik" ("Egy-gyík") szavunkba kódolt tanítás emelődik ki, mely mindig legalább kettőt jelent. A kettőskereszt a rovás GY.
Arch0000000000
(0 szavazat)
Emlekerem.jpg
Eucharisztikus világkongresszus Magyarországon 1938 emlékéremArra, hogy Budapest is rendezhessen eucharisztikus világkongresszust, az ötlet már Csernoch János és kísérete Chicagoból való hazatérte után felvetődött. Mintegy próbaként 1928-ban nemzeti eucharisztikus kongresszust tartottak Magyarországon, kétszázezer hívő részvételével, ennek sikerén felbuzdulva a püspöki kar a következő évi értekezletén hivatalosan is kezdett tárgyalni arról, hogy Magyarországon tarthassanak eucharisztikus világkongresszust. Az 1929. március 13-án tartott püspökkari értekezleten az új esztergomi érsek, Serédi Jusztinián szorgalmazta a budapesti eucharisztikus világkongresszust, erre ki is jelölte az alkalmas időpontot, mégpedig 1938-at, Szent István halálának 900. évfordulóját. A hercegprímás alkalmasnak látta a magyar katolicizmust arra, hogy az egész világ előtt szerepeljék egy ilyen rendezvény keretei között.

A római katolikus egyház az oltáriszentséget nyilvánosan a világ híveit egy helyre szólítva szervezi meg immár túl az 50. alkalomon az Eucharisztikus világkongresszust. 4 évente
Arany Sárkány0000000000
(0 szavazat)
185.jpg
Cosimo Szent Jánost nőies, de inkább teljesen női arccal festi meg, ugyanúgy, ahogy Leonardo is az Utolsó vacsora képénAz elmúlt száz évben tanúi lehetünk egy totális mítoszhamisításnak, ami egy vélt hagyományra hivatkozva azt hirdette, hogy a "szent" androgün eszme azt jelenti, hogy a nőnek egyre inkább férfivé, a férfinek pedig egyre jobban nővé kell válnia, pedig az androgün félig férfi, félig nő jellege azt jelenti eredetében, hogy a férfinek mindinkább férfivá, a nőnek pedig egyre inkább nővé kell válnia. Így ér majd össze az idők teljességében a kezdet mítosza, az androgün teljesen férfi és teljesen nő felülmúlt egysége. Erre utal Piero di Cosimo képének a boroskehelyből kiemelkedő, időspirált magában foglaló kígyója is, amely ezen a képen egyáltalán nem egy kígyóűzés elszenvedője, hanem az idők kezdetére utaló jel. Szinte felesel az evangélistával, aki egyáltalán nem fenyegetőleg emeli rá a kezét, hanem meglepően áldólag. Sőt mintha nem is a saját kezét emelné, mert a karból anatómiailag hitelesen rajzolva így nem emelkedhet fel ez a kéz. Ez a független áldó kéz nem az emberé. Ez az isteni jelenlétet...1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
824px-El_Greco_034.jpg
Evangélista Szent JánosGreco képe, az Evangélista Szent János ráerősít a Cosimo-képen látható kettősségre. A kép itt is az ifjú, nőies arcú evangélistát ábrázolja. Itt a kéz is inkább nőies, és a kehelyre mutat, amiből egy sárkány emelkedik ki (távozik?) a kozmikus eredetre utaló spirális farokkal. A sárkány a gnosztikusok szimbóluma volt.11 A sárkány legyőzése Szent György által eredetileg a gnosztikusok elleni római vallási győzelem szimbólumokba rejtett felmutatása. A boroskehelyből kiemelkedik-kiűzetik a sárkány (vérvonal). Csak az a baj, hogy nem tudjuk, ez a lányos arcú fiú kire néz ilyen kérdően, amikor egyáltalán nem fenyegetően (kiűzően) rámutat a kehely–sárkány-jelenetre, hogy íme... RCHARD0000000000
(0 szavazat)
myl2106769434.jpg
Kehely és kígyóEgy 17. századi alkímiai értekezés, a Philosophia Reformata egy elfelejtett régi kozmikus világképet idéz, amelyben az itt tárgyalt szimbólumok összessége teljes együttállásban szerepel: a holló, a koronázott férfi és nő, Androgün, a kehely és a kígyók, a napfejű életfa tizenkét ággal, holdakkal (egy éven belüli holdfázisok összessége).
A kehely asztronómiai mérőeszköz voltára is van adat, Michael Poynder mutatja be részletesen. A Derrynaflanban talált 9. századi kehely (3. ábra), kehelytányér és a mellettük talált szűrőkanál szerinte a szerzetesek asztronómiai eszközei, akik az akkori világ matematikusai, asztronómusai és alkimistái voltak. A keresztény valláson belül továbbvitték a dravidák mágikus rítusait.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
REBIS.jpg
AndrogünA kehely asztronómiai mérőeszköz voltára is van adat, Michael Poynder mutatja be részletesen. A Derrynaflanban talált 9. századi kehely, kehelytányér és a mellettük talált szűrőkanál szerinte a szerzetesek asztronómiai eszközei, akik az akkori világ matematikusai, asztronómusai és alkimistái voltak. A keresztény valláson belül továbbvitték a dravidák mágikus rítusait. Tudásuk, intuitív adottságaik a kőkorszak előtti évezredekre nyúltak vissza. Michael Poynder szerint nem teljesen világos, hogyan használták a kehely "számlapját" (titkát?). Szigorúan titokban tartották, hiszen ha ezeket a szent edényeket a hivatalos kereszténységen kívül is ismerték volna (?) mint tudományos és gyakorlati eszközöket, akkor (szerinte) megsemmisült volna a borral és vérrel való kapcsolatuk. 1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
mead_eagle.jpg
Odin sas formájában fogyasztja a költészet italát, a mézsört...Odin ezután csellel szerezte meg Szuttungtól a mézsört: Szuttung fivérének, Bauginak munkásait egymásnak uszította, hogy azok megöljék egymást, majd Bölverk (szó szerint: 'gonosztevő') néven Baugi szolgálatába állt helyettük, s fizetségül szolgálataiért egy kortynyit kért a költészet italából. Szuttung nem fogadta el Odin-Bölverk és Baugi megállapodását, ezért Odin-Bölverk szerzett egy Rati nevű fúrót, aminek segítségével kifúratta Baugival a sziklát, mely alatt a három mézesedény volt. Ezután Odin kígyóvá változva bekúszott a résen, s odabent három éjszaka együtt hált Gunnlöddel, a Scalmoidr őrzőjével. Ezután Gunnlödd megengedte Odinnak, hogy három kortyot igyon a mézsörből. Odin az első kortyra kiitta az első edény tartalmát, a másodikra a másodikét, a harmadikra pedig a harmadikét. Végül sassá változott, felrepült Ásgardba, s ott az ász-istenek által előre kikészített dézsákba köpte ki a költészet italát.
Magyar kapcsolat a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
50 fájl 5 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!