Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Szent György (270 körül – 303. április 23.) római kori katona és keresztény mártír. Szentté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a leghíresebb katonai szenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek. A György-legenda azt a keresztény meggyőződést fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi.
louvre-horus-cavalier.jpg
Hórusz mint sárkányölőKülönleges, ritka ábrázolás. Hórusz Sárkányölő Szent György minőségben.

Forrás: Louvre Múzeum.

Hasonló Hórusz ábrázolásról egyelőre nem tudunk.

Kapcsolódó:

Hórusz és Szobek együtteseHórusz sólyom feje krokodil testen ábrázolva. Igazi ritkaság.
Szobek vagy Szebek krokodil alakú isten az egyiptomi mitológiában, a piramisszövegek szerint Néith fia. A víz és a kiáradt Nílus istene. Szent állata a krokodil. Ember, krokodil vagy krokodilfejű ember alakjában ábrázolták. Kultuszközpontja a Fájjum-oázis, Krokodeilónpolisz.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
hetfeju_sarkany_magyar_nepmesek.jpg
Hétfejű sárkány a magyar népmesékbenA magyar mesevilág specialitása a hétfejű sárkány. Ennek ellenére az egyes mesékben egyfejűtől huszonnégy fejű sárkányig bármi előfordulhat. A fejek számát tekintve a leggyakoribb hetes számon kívül gyakori a hármas és tizenkettes is, ami érthető, mert e számok mindegyike mély szimbolikus tartalommal bír, nemcsak a magyar mesékben, de a legkülönbözőbb népek mitológiáiban és vallásaiban is.

A magyar sárkányok – külföldi rokonaikhoz hasonlóan – orrlikaikon vagy szájukon keresztül gyakorta tüzet, de legalábbis füstöt okádnak. A hétfejű tűzokádó sárkány című mesében a sárkánynak elapad a tüze, mert nem őrizte a lángot, hanem mind a hét feje elaludt. Csak akkor éled fel a tüze újból, ha olyantól kér segítséget, aki legalább egy jót tett életében.

Magyar népmesék: Sárkányölő Sebestyén (kisfilm)


Arch0000000000
(0 szavazat)
Sz_Mihaly_nap.jpg
Szent GyörgySzent György-napkor (április 24.) hajtották levegőre az állatokat. E nap Európa-szerte ismert pásztorünnep.

A harcias Szent György tisztelete már nagyon korán elterjedt a magyarság körében, minden bizonnyal őseink még a Kaukázus előterében ismerkedtek meg vele, ott máig nagyon erős ennek a kultusznak a hagyománya, a grúz és az oszét népek között. De nemcsak a ma is keresztény népek őrizték meg a harcias szent alakját, hanem az bekerült a muszlimok közé is, ők szintén kitüntett figyelmet fordítak egy harcosra, Kadir/Hadir prófétára, akiben talán a magyar Hadurat találjuk meg.

A kereszténység államvallássá tétele után Szent István királyunk is védőjévé tette, és hozzá imádkozott, hogy legyőzze a „pogányság” erőit. A híres ókori szent képe rajta van a magyar Szent Koronán is. A szkíta-hun mitológiai elemek a magyar főnemesek körében is továbbéltek, a Báthoriak címerében sárkányfog látható, ami arra utal, hogy egyik ősük, Bátor Opos a 13. században legyőzte az Ecsedi-lápban élő félelmetes sárkányt.
Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
Izapa_stela25.jpg
Maja hős iker fivérek: Hunahpu és XbalanqueXibalba az alvilág neve. Oda ahova követik legyőzött és feláldozott apjukat és nagybátyjukat: Hun Hunahpu-t Vucub Hunahpu-t (Egy Hunahput és Hét Hunahput), hogy kiszabadítsák őt.

The Hero Twins shooting a perched bird demon with a blowgun. Izapa Stela 25.
The Popol Vuh features other episodes involving the Twins as well (see below), including the liquidation of a pretentious bird demon, Vucub-Caquix, and of his two demonical sons. The Twins also removed their half-brothers from the scene, the Howler Monkey Gods who were the patrons of artists and scribes. The Twins' final transformation into sun and moon establishes a metaphor for unassailable rule over earth and sky. The tale will be summarized in greater detail below.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Szent_Gyorgy_kereszt.png
Szent György keresztSzent György kereszt (de: St.-Georg-Kreuz, Georgskreuz), főleg a zászlóknál fordul elő.

A sárkányölő lovag

A legelterjedtebb keresztény legenda szerint Szent György megmentette az egyik királylánynak az életét, akit egy sárkánynak ajánlott fel apja. A hatalmas szörny a főváros melletti tóban élt és mindig áldozatot kívánt. Az ország népe előbb jószággal rótta le adóját, de amikor már nem maradt más, embereket ajánlottak fel. Legvégül a király lányára került a sor. Akkor ért oda a szent, aki megküzdött a sárkánnyal, ezért kapta a sárkányölő nevet.

A történetet mi, magyarok nemcsak a keresztény legendáriumokból ismerjük, hanem a magyar népmesékből is, hiszen ott többször előfordul az a fordulat, hogy egy bátor hős ifjú megmenti a király lányát a tóban élő dühöngő szörnytől. Bár a nyugati kutatók valamiféle ősi „indoeurópai” motívumnak vélik ezt a legendát, annak korai magva éppen a belső-ázsiai hun népek között mutatható ki.
Fehérló0000000000
(0 szavazat)
250px-Flag_of_England_svg.png
Anglia zászlajaAnglia zászlaja egyike Európa legrégebben ismert nemzeti jelképeinek. Az egyszerű lobogó fehér alapon vörös keresztet ábrázol, amely az ország védőszentjére, a sárkányölő Szent Györgyre utal.

Szent György a 13. században vált Anglia védőszentjévé, egy olyan korban, amely háborúktól volt terhes. Ebben az időszakban indultak meg a keresztes háborúk, amelynek az egyik legfőbb jelképévé vált a fehér alapú vörös kereszt, amelyet elsősorban a templomos lovagok használtak. A Közel-Keleten vívott háborúk során Anglia uralkodói átvették ezt a jelképet, és már a 13. század végétől kezdve országuk jelképévé tették azt.
Amikor 1606-ban VI. Jakab, a skótok királya rokoni kapcsolatain keresztül megszerezte az angol trónt, a két ország egyesülésével új lobogó jött létre, amely a György-keresztet a skót zászlóval együtt használta. Ekkor született meg először a Union Jack. Amikor Írország is a királyság önálló részévé vált, és 1801-ben létrejött az Egyesült Királyság az angol lobogó egy társkirályság jelképévé vált, és...
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Szokolya.jpg
Szokolya község (Pest megye)Csücskös talpú pajzs a címer, zöld mezőjében lebegő, ezüstlovon ülő Szent György, ezüstruhában és repdeső palásttal, aki lándzsájával hátán fekvő aranysárkányt szúr le.

Szent György a hagyomány szerint a 3. század második felében élt és Diocletianus császár idején, 303 körül szenvedett vértanúságot. Az egyház hamar szentjeinek sorába emelte, majd 692-ben, a trullai zsinaton apokrifnek nyilvánította György híres, sárkányölő hőstettét, ennek ellenére nagyon népszerű védőszent maradt az egész középkoron át. Ő volt a lovagoknak, lovaskatonáknak, a fegyverkovácsoknak, valamint a lóval is foglalkozóknak a patrónusa. Legtöbbször lovon ülve vörös keresztes zászlóval, dárdával ábrázolják éppen akkor, amint legyőzi a sárkányt. Nagyon valószínű, hogy alakjában a szkíta Hadurat kell látnunk.
admin0000000000
(0 szavazat)
Borsodszentgyorgy.jpg
Borsodszentgyörgy községBorsodszentgyörgy címere beszédes címer, mely tulajdonképpen azonos a település nevével. Álló, háromszögletű, kék színű pajzs, melynek mezejében sárkányölő Szent György ezüstszínű (heraldikailag) jobbra forduló, ezüstlovon ülő, aranylándzsás alakja lebeg a legyőzött sárkánnyal. A pajzs fölött háromlevelű hársfaág lebeg oromdíszként, mely a község és környéke legkorábbi birtokosára, a királypárti Rátót nemzetségre utal.
A pajzs alatt a szalagon Borsodszentgyörgy felirat.
admin0000000000
(0 szavazat)
Aszar.jpg
Ászár község (Komárom-Esztergom megye)A címerkép befogadására egy négyelt háromszögű gótikus pajzs (SCUTUM TRIANGULARE) szolgál, melyet aranykeret szegélyez.
A címerpajzs jobb felső kazettájában barna lovon ezüstpáncélos lovas dárdával döfi le az előtte lévő zöld színű sárkányt (mint ezt több település címerében is láthatjuk). A sárkány piros nyelvének fekvése már az állat agóniáját mutatja.
A bal felső és a jobb alsó kazetta együtt hétszer egyenlő szélességűre vágott váltakozva piros, fehér mező, mely felülről piros osztottal indul.
A bal alsó kazettában felül lebegő aranyszínű szőlőfürt két zöld szőlőlevéllel két oldalt alatta egykori ekevas és csoroszlya sziluettje látható.
A címerképben látható sárkányt ölő lovag Szent Györgyre, a község védőszentjére utal, kifejezve a bátorságot és a másokon való segítés szándékát. Az agonizáló sárkány képe azt a reményt fejezi ki, hogy az ártó szándék és gonoszság kimúlik a világból. A kép utalás a község római katolikus templomában látható freskóra, valamint arra, hogy a községben messze földön híres...
1 hozzászólásadmin0000000000
(0 szavazat)
Coat_of_arms_of_Adjara_svg.png
Adzsaria címereAdzsaria (grúzul აჭარა; transzliteráció: ach'ara; magyaros átírása: acsara), hivatalos nevén Adzsar Autonóm Köztársaság (grúzul აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა; transzliteráció: ach'aris avtonomiuri respublika; magyaros átírás: acsarisz avtonomiuri reszpublika) autonóm köztársaság Grúzia délnyugati részén. Délről Törökország, nyugatról a Fekete-tenger határolja. Székhelye Batumi.
Adzsaria az ókorban Kolkhisz és Kaukázusi Ibéria része volt. A i. e. 5. században a görögök, majd a rómaiak gyarmatosították. A 9. században az egyesített grúz királyság része lett, 1614-ben az oszmán-törökök hódították meg. 1878-ban a terjeszkedő Oroszországé lett a terület, az első világháború után brit és török katonák szállták meg, de 1920-ban a Grúz Demokratikus Köztársaság része lett. A törökök megpróbálták visszafoglalni, végül lemondtak róla azzal a feltétellel, hogy biztosítják a muszlim lakosság autonómiáját. Ennek a feltételnek az értelmében létrehozták az Adzsar Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot, így a grúz...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
St_George2C_Georgia_2815th_c29.jpg
Szent György legyőzi a sárkányt - UFO-val a láthatáronGrúzia (Georgia) XV. sz.

A jobb felső sarokban látható, űrhajó szerű repülő tárgy más Szent György ábrázoláson is feltűnik:Kínában: A kínai krónikák megemlítenek egy különös esetet, vagyis, amikor a hunok Kucsa városát uralták és oda helyezték fővárosukat, ott volt egy különleges tó, abban lakott egy sárkány. a hunok minden év tavaszán áldozatot mutattak be számára. Sajnos, azt nem tudjuk meg, hogy mit áldoztak fel neki, annyi azonban bizonyos, hogy a megemlékezés a sárkány havában történt, amely április közepe és május közepe közé szokott esni. Az ősi hun hagyomány nem felejtődött el, a mongolok a Góbiban még ma is végeznek engesztelő áldozatokat ekkortájt.

Képi összefüggésekkel böngészhető kulcsszavak lentebb!
Kiemelten fontos kulcsszó: Középkori UFO
3 hozzászólásadmin10101010101010101010
(1 szavazat)
Georgian_COA.jpg
Grúzia címereGrúzia címere Grúzia egyik nemzeti jelképe.
A címer központi része egy vörös színű pajzs, melyen Szent Györgyöt ábrázolják, miközben megöli a sárkányt. A pajzsot oldalról két oroszlán tartja, felül pedig egy korona díszíti, alul az ország mottója olvasható a grúz ábécé betűivel: „ძალა ერთობაშია” (Egységben az erő). A címer a Bagratida-dinasztia, Grúzia középkori uralkodócsaládjának címerén alapul.
Grúzia előző, 1918 és 1921, illetve 1990 és 2004 között használt címere egy hétágú karmazsinvörös csillag volt, rajta egy kör alakú pajzson Szent Györgyöt, a Napot, a Holdat és csillagokat ábrázolták.
A jelenlegi címert 2004. október 1-jén, a Rózsás Forradalom után fogadták el.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
15 fájl 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!