Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!A Nap, a Föld, a Hold, valamint a csillagok, a Tejút és az Orion-kar szimbolikája hármas egységekbe foglalva. A négy égi folyó és a Naprendszerünknek is helyt adó ötödik, az Orion (Nimród) kar megjelenítése. Szent Korona, Aranybulla, sumér leleteken... A Szentháromság-Egység jele mint az Anjou liliom tűnik fel melynek magyar rovásírásos olvasata: Egy az Isten.
Nimrod-aranybulla-UJ-ELES-1024.jpg
Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán és az Aranybullán (A kép részletei jelképkapukat nyitnak meg.)Átjárók a nagyságrendek között, védelmező mezők:
1. Nap, naprendszer
2. Egy az Isten összerovás és jogar
3. Vízszintes holdsarló és a Tejút Orion-karja
4. A Tejút galaxis kívülről az 5-ös forgó
5. Galaxisunk a Tejút
6. Naprendszerünk napszele és a csillagközi tér találkozása
7. A csillagközi tér és a Nap találkozása a Szent Koronán
8. Nap, naprendszer
9. Föld bolygó, a Pantokrátor képen a körkereszt formájú aura, a rovás-F
10. Vízszintes holdsarló, felül 4-es és alul 5-ös jelekkel
11. Gamma-sugárzás a Tejút galaxis magjából
12. Hatalmas mágneses gamma-sugárzás a galaxismagból

NASA animáció:A galaxis magjából kitörő gamma-sugárzás alakja a Fermi űrtávcső mérései alapján:


3 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(15 szavazat)
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(8 szavazat)
1979678_733048573393473_241107187_n.jpg
Járjunk őseink nyomában! Mit jelképez a szarvas?A magyar nép egyik lélekvezető állata, s az egyetemes mítoszkészlet fontos szimbóluma a szarvas. A barlangrajzoktól a sámánhiten keresztül korszakokon és kontinenseken át követhetjük nyomon a szarvas attribútumát. Külön kiemelném a magyarság ősvallásában betöltött szerepét. Fejtsük meg, hogy mit szimbolizál a szarvas a kollektív tudattalanban, s hogy mit üzen számunkra ez a jelkép!

Amióta az emberiség létezik, a szarvas igen előkelő helyet foglalt el a kollektív tudattalanban és a vallásokban. Találkozunk vele az őskori barlangrajzokon csakúgy, mint az ókori kultúrákban. A szarvas agancsa különösen fontos szimbólum, amely az idő periodicitását és a megújulást, az újjászületést reprezentálja. Részint azért, mert a szarvas agancsa újranő, részint azért, mert agancsában a szoláris (Naphoz kapcsolódó) szimbólumot véltek felfedezni. Ilyesformán az agancs nem más, mint a Nap sugara.Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásmaghun.com10101010101010101010
(1 szavazat)
magyar-valosag-alienfilm.jpg
Sci-fi és magyar valóságVideó:

"Ezek a leletek a Föld különböző pontjairól származnak. Ősi kultúrákból amelyek nem álltak egymással kapcsolatban. És mégis ugyanazok a piktogramok mindenütt. Mezopotámia, aztékok, európai barlangrajzok..."Ez volt a filmbemutató. Most pedig a valóságról:

Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán, II. András Aranybulláján és sumér leletekenA Tejút, a Naprendszer, a helioszférikus mező, a holdsarló alakú Orion-kar és a két dimenzióban ugyancsak sarló alakú "ütközési zóna", valamint az eltérő nagyságrendekben is helytálló kozmikus jelképrendszer.

A Nap-Föld-Hold kulcsra kattintva a filmben megjelenített sumér lelethez hasonlókat is kapunk a Szent Korona jelképrendszerével!

Tovább...

1 hozzászólásMetatron10101010101010101010
(13 szavazat)
Pachamama.gif
Pachamama - A Föld születéseAz Andok indián népeinél a Földanya neve Pachamama.
Anya világot is jelent, modern felfogásban a kozmosz illetve az Univerzum amire utal. Két válla mint két hegy, melyek közül arca: a Nap felkel. Hármashalom és megvilágosodás jelképrend.

Részletes kulturális összefüggések a hozzászólásokban következnek.

Pachamama is a goddess revered by the indigenous people of the Andes. Pachamama is usually translated as Mother Earth, but a more literal translation would be "Mother world" (in Aymara and Quechua mama = mother / pacha = world or land; and later widened in a modern meaning as the cosmos or the universe).
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
csillagkapuk.jpg
Csillagkapuk, dimenziókapuk tudományos magyarázata a NASA-tól Egy különleges átjáró az időben és a térben, amelyen az utazók hatalmas távolságokra juthatnak el. A kapun át megismerhető az ismeretlen, ha egyáltalán léteznek ilyenek.

Márpedig léteznek, mégpedig bizonyos fajtái. Egy, a NASA által támogatott kutató, az Iowai Egyetemen rájött, hogy találhatjuk meg őket. "X-pontoknak, vagy elektron diffúziós régióknak hívjuk őket."- magyarázza Jack Scudder, az Iowai Egyetem plazmafizikusa.

"Vannak helyek, ahol a Föld mágneses mezeje összekapcsolódik a Nap mágneses mezejével. Létrehozva ezzel egy folyamatos járatot, mely a mi bolygónkat és a tőlünk 150 millió kilóméterre lévő Nap atmoszféráját köti össze."
Földönkívüliekkel történő kapcsolatfelvétel esetén is érvényes kozmikus Alkotmányunk:
Kapcsolódó témakörök:
Az anyag alapszerkezete (tudományos elmélet periódusos rendszere)
A sujtás jelképrend
Caduceus (két kígyó a szárnyas Nappal ábrázolva)
Foly
5 hozzászólásArch10101010101010101010
(10 szavazat)
Aranybulla-kozmikus-alkotmany.jpg
Aranybulla: Kozmikus Alkotmány!Aranybulla - Aranyszabály! Föld népéről, idegenekről,
hatalmasokról, vendégekről (akár micsoda nemzet legyen)...
Több nagyságrendben értelmezhető, kozmikus jelkép-
rendszerrel alátámasztott Alkotmány!
Teljes szövege és kozmikus jelentéstartalma kisfilmen:

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája:Szent Korona - Yamantaka mandala - GilgamesÉgig érő fák: Élet és Tudás fája a Szent Korona Felső Pantokrátor képén, körülötte cseppek és gömbök:A csillagközi tér és a helioszféra (Nap keltette elektromágneses mező) találkozása: Csepp gömb és íves - holdsarló alak csillaggal.


5 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(23 szavazat)
aranyb.jpg
Aranyszabály! Föld népéről, idegenekről, hatalmasokról, vendégekről (akár micsoda nemzet legyen)...Aranybulla 1222-ből: Több nagyságrendben értelmezhető, kozmikus jelképrendszerrel alátámasztott Alkotmány!
Az Aranybulla a magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb törvénye, királyi dekrétuma.

Kiemelt kifejezések az Aranybulla szövegéből: Föld népe, hatalmasok, idegenek, vendégek (akár micsoda nemzet legyen)...Kisfilm: Vadász (Nimród, Orion, Ozirisz) csillagkép; Napfelkelte a világűrből - Kelta kereszt - A Tejút, a négy égi folyó és a kisebb ötödik, az Orion kar - Az Orion karban helyet foglaló Naprendszerünk - A Nap keltette csepp alakú helioszférikus mező és a holdsarló (pajzs) alakú ütközési zóna - Naprendszer, Nap Föld, Hold

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája:Teljes szöveg, két fordítás összehasonlításával lentebb!
3 hozzászólásRCHARD9999999999
(5 szavazat)
35.jpg
SzékelykapuNap Föld Hold és hatszirmú virág.Tarhos10101010101010101010
(1 szavazat)
Clipboard09~0.jpg
Prométheusz: Nézzük meg a Világbiztonság jelképi összehasonlító rendszerét is (A képen keresztül egyes jelképek kattintással kereshetők)Videó:

"Ezek a leletek a Föld különböző pontjairól származnak. Ősi kultúrákból amelyek nem álltak egymással kapcsolatban. És mégis ugyanazok a piktogramok mindenütt. Mezopotámia, aztékok, európai barlangrajzok..."Ez volt a filmbemutató. Most pedig a valóságról:

Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán, II. András Aranybulláján és sumér leletekenA Tejút, a Naprendszer, a helioszférikus mező, a holdsarló alakú Orion-kar és a két dimenzióban ugyancsak sarló alakú "ütközési zóna", valamint az eltérő nagyságrendekben is helytálló kozmikus jelképrendszer.

A Nap-Föld-Hold kulcsra kattintva a filmben megjelenített sumér lelethez hasonlókat is kapunk a Szent Korona jelképrendszerével!

Tovább...

5 hozzászólásRCHARD9999999999
(9 szavazat)
naprendszer_symbol_szimbolum1.jpg
Nap - Naprendszer - Napkelte és szimbólumokRCHARD0000000000
(0 szavazat)
nap_fold_hold11_naprendszer.jpg
Nap Föld HoldNap és Naprendszer: Kör közepén pont.
Föld: Körkereszt (rovás "F").
Hold: Holdsarló.
Egymást kiegészítő, fedésben lévő ősi jelképrendszer.
Lent: Naprendszer bolygói
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
45 fájl 4 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!