Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!tesla21.jpg
Oroszok valósítják meg Tesla terveitA Moszkvai Fizikai és Technológiai Intézet két tudósa - akik egyben testvérek is -, Leonyid Plehanov és Szergej Plehanov szenzációs bejelentést tettek a minap. A kutatók öt évig tartó, 40 ezer dollárból elvégzett kutatásaik és kísérletezéseik során ugyanis arra a következtetésre jutottak, hogy a világhírű Nikola Tesla 1894-es számításai helyesek voltak.
Azaz a modern technológia által könnyedén megvalósítható a vezeték nélküli energiaátvitel úgy, hogy az „adó” és a „vevő” közötti kapcsolat során csak minimális lenne az energiaveszteség.Tesla (fizikailag és gyakorlatilag többszörösen bizonyított) elképzelése alapvetően abból állt, hogy az ionoszféra és a magnetoszféra töménytelen mennyiségű potenciális energiával rendelkezik, melynek értéke hozzávetőleg 3 milliárd kW, azaz 3 terrawatt. Ezek szerint a Föld elektromágneses rezgéseinek további gerjesztésével, illetve a természetes Schumann frekvenciák amplitúdóját megnövelve, a Föld bármely pontján ingyen és könnyen kinyerhető lenne ez a villamos energia...
Vörös Sárkány10101010101010101010
(4 szavazat)
tatarlaka-sumer-berlini.jpg
A tatárlakai amulett i.e. 5500 körül készült, így kb. ezer évvel előzi meg a legkorábbi ismert sumer agyagtáblák írásaitBal oldalon a tatárlakai amulett, középen és jobb oldalon a korai sumér Kr.e. 3000 (hivatalosan 2000) körül készült táblák.
A tatárlakai agyagtábla 3-4 méter mélységből került elő, a település legalsó, Tordosnak megfelelő, legkorábbi rétegéből. A gödör finom hamuval volt tele. A benne talált egyéb leletek (26 agyagból és 2 kyklosi alabástromból készült, embert ábrázoló szobrocska és egy spondylus kagylókarperec) és más maradványok arra utalnak, hogy kultikus, ún. áldozati gödörről van szó. A leletek körül egy 35-40 éves ember elégetett, szétszórt és részben szándékosan összetört csontjai hevertek.

A táblácskák mellett talált kerámialeletek a kelet-magyarországi vonaldíszes kerámia fejlett, középső szakaszából, az ún. tiszadobi csoportból származnak. Keletkezésük ideje ezek alapján a középső neolitikum, az i. e. 5. évezredben Erdélyben virágzó vinča–tordosi kultúra ideje. Ezen leletek kora segített az egész kultúra fennállásának meghatározásában.

2 hozzászólásVörös Sárkány10101010101010101010
(7 szavazat)
skottarsoly.jpg
Skót tarsolyKelta megjelenésű skót "sporran". Léteznek csüngővel, bojttal és lószőrrel ellátott változatok is. Hagyományőrző megjelenésében sok hasonlóságot mutat a magyar fémlemezes tarsolyokkal.Vörös Sárkány0000000000
(0 szavazat)
3 fájl 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!