Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Földünkön a történelem előtti időktől megtalálhatók különböző mag ábrázolások, melyek mondanivalójukban mind egy irányba mutatnak. Alakjuk eltérő lehet: a gömb, a tojás és a toboz megjelenítése a legjellemzőbb. Legtöbbször szent alakok kezében illetve életfák (világfák, égig érő fák) mellett találkozhatunk velük. Az Égből érkező élet magvai a bölcsek kezében! A holdsarló szerű körív és a MAG egymást kiegészítő szimbólumvilág. Átvezet a nagyságrendek között. A Mag és a csillagok szerkezetét a szakrális geometrián keresztül több dimenzióban mutatjuk be.
orb-metallic-alien-feliratos.jpg
Földönkívüliek küldték az élet magvait a Földre a tudósok szerintA pánspermia elmélet szerint az élet magvai akár naprendszerek között is utazhatnak, egy-egy meteor segítségével. Az irányított pánspermia elmélet szerint pedig mindezt mesterségesen is el lehet érni. Utóbbi elméletet képviselik azok a kutatók akik meteorológiai léggömbök segítségével vettek mintát a sztratoszférából és különös dolgot találtak. A hajszál átmérőjénél is kisebb fém gömbből biológiai anyag szivárog, míg felületén fonalas életformát találtak. Szerintük földönkívüliek küldték a sztratoszférába, hogy fenntartsák az életet a Földön. Az élő anyagot tartalmazó gömb becsapódott a kutató léggömbbe és nagy lyukat ütött bele (hasonlóan ahhoz a meteorhoz mely a Földbe csapódott és elpusztította a dinoszauruszokat).

A tudományos munka vezetője, Milton Wainwright kutató az irányított pánspermia magyarázatával egy kutatótársának elméletére hivatkozik, név szerint Francis Crick Nobel-díjas molekuláris biológusra, aki a DNS-szerkezetét bemutató csoport tagja is volt.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
Jezus-halak.jpg
Jézus jele a hal alakBenne a Teremtés ábrázolása a szakrális geometrián keresztül.
Hallak és látlak. Szeretlek, szerrel etetlek. Haladás csak akkor van, ha hal adáskor hálóadás is történik. Ezért jár a hálaadás.

Márk Evangyélioma 1. rész
"15.
És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
16.
Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
17.
És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok."

A kép egyes részletei szimbólumkapukat nyitnak meg!
4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(7 szavazat)
5258701469_198ffb1273_o.jpg
IX. századi keresztény szövegben: Az Úr villám tüzében ragadta élve az égbe Nimródot - Istenné tette, csillagokba emelteOrion csillagkép. Nimród, a Föld első királyának csillagképe. A Földről nézve a legfontosabb minőséget képviseli: A csillagkaput a Tejút magja felé csillagösvényen.

A magyar népnyelv az Oriont Kaszáscsillagnak nevezi. Az öv három csillaga a három kaszás. A Nagy Kutya csillagképbeli Szíriusz neve Sánta Kata. Ő viszi az ebédet az aratók után, de a kaszások mindig a lába elé kapnak a kaszával, ezért is sánta. A jellegzetes formájú csillagképben sokan pillangót is látnak. A kaszás kaszája Nimród íja.
A maják teremtésmítosza szerint az élet az Orion övétől délre érkezett a Földre.

Az Orion övét Ausztráliában Nyeles seprű-nek, Dél-Afrikában, afrikaans nyelven Drie Konings (Három Király)-nak vagy Drie Susters (Három Nővér)-nek hívták, Daudet, a francia író pedig les Trois Rois (a Három Király)-nak nevezte. A 17-18. századi Hollandiában az Orion öv neve Driekoningen (a Három Király), Latin-Amerikában pedig A Három Mária volt.

(A csillagokra kattintva további információ érhető el)
5 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(5 szavazat)
Shangdi.jpg
Shangdi (taoizmus)Az eredeti kínai felfogás szerint a világot három szubsztancia vezérli, Shangdi a tian és a tao.
A Shangdi, mint legfőbb uralkodó, főistenként létrehozta a világot, ő az előidézője minden történésnek, ám uralkodása során tétlen marad. A Shangdi-ben való hit monoteizmusnak is tekinthető, de passzív, elvont személytelensége miatt szoros érzelmi kapcsolat nem alakult ki az emberekben iránta. Sok szövegben a Shangdi helyett a tian, „az égbolt” szerepel mint legfőbb princípium, amely hitvesével, a földdel létrehozta a tízezer lényt, megáldja a jókat, szerencsétlenséget hoz a rosszakra. A tian eltávolodott már a Shangdi által megszemélyesített legfőbb isteni személyről alkotott képtől. Nem beszél, nesztelenül hat. Mivel a kínai ősidőkben nem válik élesen ketté természet és ember, élő és élettelen, a kínai filozófia századai során egyszer istennek, máskor személytelen hatalomnak, sőt szigorú törvényeknek alávetett természeti jelenségnek tüntetik fel.
Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
csodaszarvas-Palmat_beporzo_urartui_kiraly_bika_hatan_all__A_kep_masik_oldalan_a_szkita_muveszetre_es_az_urartui_muveszetre_is_jellemzo_szerkezetu_diszitominta_halozattal2C_es_a_haloszemekben_allo_allatfigurakkal_.JPG
Csodaszarvas térrácsCsodaszarvas-Pálmát beporzó urartui király bika hátán áll. A kép másik oldalán a szkíta művészetre és az urartui művészetre is jellemző szerkezetű díszítőminta hálózattal, és a hálószemekben álló állatfigurákkal.Szakrális geometria10101010101010101010
(1 szavazat)
An_attempt_to_depict_the_creative_activities_of_Prajapati.jpg
Pradzsápati2. Bráhmana
1. Az a Pradzsápati azt kívánta: „Sokasodjék ez (a Föld), legyen újrateremtve!” A Tűz révén egyesült a Földdel: egy Tojás emelkedett ki onnét. Megérintette: „Növekedj! Növekedj, és sokasodj!” - mondta.
2. Az Embrió, ami belül van, mint Váju (Szél) lett megteremtve, és a könnyből (asru), ami megformálódott, a madarak lettek. És a léből, ami a héjhoz tapadt, a fényszemcsék lettek. És ami a héj volt, abból a Levegőég lett.

3. Azt kívánta: „Sokasodjék! Szaporítsa önmagát!” A Szél révén egyesült a Levegőéggel: ebből egy Tojás származott. Megérintette, mondván: „Teremj dicsőséget!” Abból a Nap lett megteremtve, mert ő valóban nagyszerű (dicsőséges). A könnyből, ami megformálódott, a különböző kavicsok (asman) lettek; hiszen valójában asman az, amit ők rejtélyesen asrunak neveznek, mert az istenek szeretik a rejtélyeset. És a héjhoz tapadó léből a [Nap] sugárkévéi lettek. És ami a héj volt, abból az Ég lett.

Pantokrátor (ítélő) Krisztus trónjával a Szent Koronán:1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Airavatesvara.jpg
Airavateswara templomában található szobor (Darasuram, India)A "kapszula" szent ábrázolás: Lingam-nak hívják. Amiben benne van az a Yoni, Szanskrit: योनि yoni.
Jelentéseik között a fallosz és a vagina is szerepel. Egy első kapcsolatfelvétel esetén szép mondanivalóval bír. Lingam jelentései még: jel, nemek, következtetés, örök nemző csíra.
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
pantokrator_s.jpg
Pantokrátor KrisztusMagot tart a kezében.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
mandorla3.jpg
MandorlaSzűz Máriát és Jézust is gyakran ábrázolják mandula alakban.
Mandula, mandorla, a függőleges szem képe. Két kör metszése, a szakrális geometriában a Teremtés második napjának megjelenítése. A hal illetve halak alakja is ez. A két kör metszése a rovás H betű.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
mandorla.jpg
MandorlaJézus a mandula illetve mag, mandorla alakban. Ez a halak jelére is utal. Érdekesség, hogy a magyar rovás jelkészletben a két kör metszése a H betű egyik alakváltozata (a másik az egyenesekből álló hasonló jel). A H-alak tehát a halak jele.
A négy evangélista jelképrendszere is feltűnik:
- Máté szimbóluma az egyházművészetben az angyal (Jézus tanítványa volt) – Máté evangéliuma
- Márk szimbóluma az egyházművészetben a szárnyas oroszlán (nem volt Jézus tanítványa) – Márk evangéliuma
- Lukács szimbóluma az egyházművészetben a bika (nem volt Jézus tanítványa) – Lukács evangéliuma
- János szimbóluma az egyházművészetben a sas (a hagyomány szerint Jézus tanítványa volt) – János evangéliuma
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kep_19.jpg
Pantokrátor Krisztus - Pálos-kopt vonatkozások1996-ban Vörös Győző, magyar egyiptológus thébai ásatásai során rábukkant egy sziklabarlangra, ahol olyan Pantokrátor Krisztus-ábrázolást fedeztek fel, amilyen a Szent Koronán is van; az eredeti falfestmény kopt keresztények műve a 4. századból. Ennek újabb másolatát a Gellért-hegyi thébai kápolnában helyezték el. Így kapcsolódott össze immár harmadszor Théba, Remete Szent Pál, illetve a magyarok és a Pálos Rend.
2000-ben Pilisszántón, a Millennium évében – ami egybeesett a Magyar Pálos Rend megalapításának 750. évfordulójával –, a régi temető földjéből kifordult egy kő, az ún. Keresztes Kő, melynek nem zárható ki a kopt keresztény eredete sem.
Az új évezredben Makovecz Imre építész a kopt pápa személyes megbízásából Egyiptomban, egy másfélezer éves kolostor maradványai fölé tervezett egy új templomot, a mai kor szerzetesei számára.

Vörös Győző - Magyar Egyiptomi ásatások, Bak Fülöp és Almásy László gróf

Szászánida-magyar kapcsolatok!4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(4 szavazat)
di_Banco_Porta_della_Mandorla_Florence_Duomo_1414-21.jpg
Mandorla (mandula alak, Vesica Piscis) a Florence Dóm egyik bejáratánálFirenzei dóm vagy Cattedrale di Santa Maria del Fiore (jelentése: Liliomos Mária Székesegyháza). A Dómot úgy tervezték, hogy ne csak a vallásgyakorlás helye legyen, hanem gyűléseket is tarthassanak benne.
A templom 169 méter hosszú, 104 méter széles, kupolája a laternával 107 méteres, ezzel Olaszország legnagyobb, a világ negyedik legnagyobb temploma.
Az Opera del Duomóban őrzik az 1891-ben megnyitott Museo del Duomót, a székesegyházból, a harangtoronyból és a keresztelőkápolnából való régiségeket, többek közt a Luca della Robbiától és Donatellótól származó éneklő és táncoló fiúk és lányok csoportjait s más domborműveket, szobrokat, ötvöstárgyakat. A leghíresebb mű a múzeumban Michelangelo Pietàja (1550).
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
61 fájl 6 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!