Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Van egy szfinx alakú sziklánk a Bucsecs-hegységben. A legismertebb egyiptomi szfinx mellett sok más is szerepel ebben a gyűjtésben: Görög, indiai, spanyol, sumér. Régészeti leleteken és festményeken megörökítve.
Hingol_National_Park_sphinx.jpg
Hungol Nemzeti ParkMás néven Hingol Nemzeti Park. 1650 km²-es területén számos érdekes objektum található. Óriási, hegy méretű szobrok maradványai lehetnek ezek. Számos veszélyeztetett fajnak ad otthont, közöttük a kerecsensólyomnak is. Pakisztán délnyugati részén, az Iránnal határos Makran tengerpartvidéken találjuk. A Makran elnevezés a Makra-ból (satrapy) ered, mely vezetőt jelentett a Pártus- és Szászánida birodalmakban, valamint a perzsáknál is.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Pray_Gyorgy_portreja.jpg
Pray György a pesti Egyetemi Könyvtár vezetője.Pray György (Érsekújvár, 1723. szeptember 11. – Pest, 1801. szeptember 23.) jezsuita szerzetes, történetíró, a budai, majd a pesti Egyetemi Könyvtár vezetője.
Tirolból származó család sarja volt. 1742-ben a Nagyszombati Egyetem hallgatója lett. Miután Egerben teológiai vizsgát tett, 1754-ben pappá szentelték.
A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után az esztergomi főegyházmegye papjaként egy ideig igen nagy szegénységben élt; tizenhat forintos nyugdíját pártfogói – elsősorban Viczay Mihály gróf – adományai egészítették ki. Mária Terézia Magyarország királyi történetírójává tette meg, majd 1777-ben a budai Egyetemi Könyvtár első őrévé nevezték ki.
Elődeitől eltérően tudatosan gyűjtött, csak a tanulmányaihoz szükséges iratokat másolta le.
E tevékenysége gyümölcse lett a Pray-kódexben megtalált Halotti beszéd és könyörgés egy részletének, valamint Szent Erzsébet és Szent Margit legendáinak publikálása. 15–18. századi levélgyűjteménye, pecséttára és Bethlen Gábor-kori oklevéltára posztumusz jelent meg.
Arch0000000000
(0 szavazat)
TheSphinx.jpg
Földönkívüli bázis Romániában?2003 nyarán a Bucsecs-hegység egyik felderítetlen részén a Román Információs Szolgálat (SRI) titkos egysége, a "Nulladik Osztály" egy korszakalkotó felfedezést tett, amely alapvetően megváltoztathatja az emberiség sorsát.

Az USA kolosszális diplomáciai nyomást gyakorolt a román kormányra, amely a felfedezéseket fel akarta tárni az egész világ számára.

A felfedezések jelentősége elég bonyolulttá kezdett válni az Illuminátus világrenddel való kölcsönhatás következtében, akik módot kerestek az irányítás átvételére mind a felfedezés helyszínét, mind a közös román-amerikai expediciót tekintve.

Cezar Brad, a különös jelenségek szakértője és a román állam részéről a művelet vezetője volt a hőse annak a sokkoló műveletnek, mely a Bucegi hegységben történt. Brad emlékezetes körülmények között találkozott egyszer az Illuminati vezető képviselőjével, egyszer pedig egy felső Bilderberg taggal.

Valódi Óriások

A Vetítőteremben lévő tárgyak méreteit tekintve az épület alkotói valószínűleg nagyon magas...
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
cerberus10.jpg
Orthosz a kétfejű kutyaOrthosz, Orthrosz (görögül: Ὀρθος, Ὀρθρος) a görög mitológiában Gérüón kétfejű kutyája, Tüphón és Ekhidna szülötte, Kerberosz, Hüdra, Khimaira, Szphinx, a nemeai oroszlán és még sok más szörny testvére. Egyes változatok szerint Orthosz anyjával, Ekhidnával nemzette a Phixet (Szphinx). Néha Orthosznak a két kutyafejen kívül még hét kígyófejet is tulajdonítanak.

Pollux szerint Ibériában, ahol Orthosz neve Gargéttisz (vagy Tartésszisz), templomot emeltek a kutyaszörnynek. Orthosz nevének etimológiai variációi Kerberosz egyszerű jelzőjétől („korai”, „reggel”, „mindig strázsáló”) az Indra-mítoszban szereplő Vritra démonig terjednek. Orthosz pusztulását (a Gérüón marháit elhajtó Héraklész kezétől) számos vázakép megörökítette.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
egyiptom.jpg
A SzfinxAz a hír járja, hogy a Szfinx alatt olyan katakombák rejtőznek, amelyek egy régen eltűnt civilizációtárgyi és spirituális emlékeit tartalmazzák (esetleg az ősi időkben bekövetkezett, emberek és idegenek közötti kapcsolatfelvétel bizonyítékait). 1995-ben egy amerikai kutatócsoport (szeizmológiai módszereket alkalmazva) kiderítette, hogy a szobor alatt valóban járatok húzódnak, s több, elég tágasnak tűnő kamrát is feltérképezett. Rá egy évre a Floridai Állami Egyetem által a helyszínre delegált tudóscsapat megerősítette a hírt, azzal kiegészítve, hogy az egyik bejárat valahol a Szfinx mellső lábai körül keresendő. A tokiói Waseda Egyetemről érkezett harmadik régész-expedíció pedig a Gízai fennsík alatt húzódó egész alagút-rendszerről készített (ugyancsak távméréses) vázlatokat. Ezt követően több archeológus-csoport kérelmet nyújtott be az Egyiptomi Régészeti Hivatalhoz, hogy engedélyezzék a feltárást.Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
394027_253341398122698_1250730304_n.jpg
CsillagtérképAz egyiptomi Nagy Szfinx és az Oroszlán csillagkép összefüggéseiK. Andrea10101010101010101010
(2 szavazat)
Hermes_mercurius_trismegistus_siena_cathedral.jpg
Siena katedrális: Hermes Mercurius TrismegistusÁllítólag az ő múmiájának kezében találták meg egykor a híres Tabula smaragdinát (Smaragdtábla), amely az alkímia egyik alapszövegének számít.
Valószínűleg egyiptomi származású ember volt, a Hermész Triszmegisztosz pedig nem név, hanem egy ún. beavatási fokozat. Thot a leviták magas kasztja, mint az iráni Zarathustra, vagy az indiai risi; mai szóhasználattal mesterek kasztja. Az egyházatyák is igen tisztelték.
A Corpus Hermeticum dialógus-gyűjtemény számos tagját (például a Poimandrészt) neki tulajdonítják; valamilyen beavatásra felkészítő művek töredékei ezek, kései gnosztikus iratok stílusában íródtak és kevésbé H. T. tanításainak továbbadását, mint inkább a hermetikus hagyományba való beavatást szolgálhatták. A gondolatai továbbéltek a korai egyházban, az alkímiában, a középkori misztikusoknál.
TTF10101010101010101010
(2 szavazat)
left_28south29_wall2C_east_end2C_more_detail_from__Book_of_Gates__10th_hour.jpg
VI. Ramszesz fáraó Két irányba néző, kétfejű szfinx.Ramszesz0000000000
(0 szavazat)
Male_purushamriga_or_Indian_sphinx_guarding_the_entrance_of_the_Shri_Shiva_Nataraja_temple_in_Chidambaram.JPG
Indiai szfinxPurushamriga őrzi a Shri Shiva Nataraja templom bejáratátRCHARD0000000000
(0 szavazat)
Late_Archaic_Greek_sphinx2C_Attica2C_c__530_BC.jpg
Görög szfinxkb. ie. 530.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
La_Granja2C_Spain2C_mid-18th_century.jpg
Spanyol szfinxXVIII. sz. közepe.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Ingres2C_Oedipus_and_the_Sphinx_.jpg
Oidipusz és a szfinxOidipusz (görög betűkkel: Οἰδίπους) thébai király a görög mitológiában, Laiosz és Iokaszté fia, aki tudatlanságból megölte apját és feleségül vette anyját. A név jelentése "dagadtlábú".
Egy ünnepségen egy részeg fattyúnak nevezte Oidipuszt, ezért Oidipusz felkereste a delphoi jóshelyet. A származása titkát ugyan itt sem tudta meg, de meghallotta ugyanazt a jóslatot, hogy elpusztítja apját és az anyjával hál. Útja során egy hármas útkereszteződésnél találkozott egy kocsival. A kocsiban ülő öreg felszólította Oidipuszt, hogy térjen ki, és megütötte botjával. Válaszul Oidipusz megölte az öreget és kíséretét. Az öreg, akit Oidipusz nem ismert, a tulajdon apja, Laiosz király volt.
Oidipusz nem tért haza, hogy a jóslat ne teljesedjen be. Vándorlásai során találkozott a szfinxszel, amely Thébát sanyargatta. Oidipusz megmentette a várost, válaszolva a szörny találós kérdésére, és jutalmul elnyerte a város trónját és az özvegy királyné, Iokaszté kezét.
RCHARD8888888888
(2 szavazat)
21 fájl 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!