Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Világfa: szent, égig érő fánk felépítése
2borito-fenyfa-proba500-A4.jpg
A fényrészecskék ütköztetéseKutatók most először tudták bizonyítani, hogy a fényrészecskék ütköztetése lehetséges.
A CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) tudósai közvetlen bizonyítékot mutattak be a ritka folyamatra, melyben két fényrészecske (foton) nagy energián kölcsönhatásba lép majd megváltoztatja az irányát. Ez a kísérleti eredmény megerősíti a kvantumelektrodinamika egyik legrégebbi előrejelzését.

A kép illusztráció a Táltoskirály Tanítása című társasjátékból, mely bemutatja őseink hitvilágát. A felfedező módban egyedül is játszható játék tanítja a nyelvi gyökrendszer működését, a rovás betűk és a képírás kapcsolatrendszerét, valamint bemutatja az ősi kultúrák jelképeinek összetett rendszerét. Jobb agyféltekés képességfejlesztő játék!

www.taltoskiraly.hu

Kisfilmen a fény felépítése és megjelenése a hagyományban:

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
fountain-tree.jpg
A forrás /The Fountain/ magyarul beszélő, amerikai romantikus drámaA film mondandójának mélyebb megértéséhez szükséges az ősi, természettisztelő népek világképének ismerete...
A főhős gyógyszerkutató, aki a rák ellenszerét keresi felesége számára. A haldokló nő egy regényt ír, melybe beleszövi kettőjük szerelmét, az elmúlástól való félelmet, illetve a másvilági lét e-világi megtapasztalását. A férj és kutatócsapata a tudományos áttörés kapujában van, de a feleség állapota rosszabbra fordul. A férj feladata eldönteni, hogy haldokló felesége mellett legyen, vagy a munkahelyén próbálja megmenteni őt. A nő megkéri, hogy fejezze majd be helyette a regényt, ami a spanyol inkvizíció idejében játszódik...
Melyikük fél jobban a haláltól és miként élik meg a nem e-világi megtapasztalásokat? A történet több létsíkon és több korban mutatja be az eseményeket, melyekben a szereplők és a kérdések azonosak. Megelevenedik a regény környezete, a maja hitvilág és a Világegyetem fája...
Videó:
https://vimeo.com/28500256
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
BIG_BANG2.jpg
Fénysebességgel ütköztetett atom alatti részecskék (CERN)Ilyen mintázatot mutatnak az atom alkotóelemei: a szubatomi részecskék, amikor közel fénysebességgel ütköztetik őket.
Az abszolút nulla fokhoz közel (-271 °C), vákuumban történt az ütközés, melynek hatására ez a lenyűgöző látvány tárult a kutatók szeme elé.
Kiegészítés:
Az aranyarányú spirálok fraktális szerkezetben (önhasonulóan ismétlődően) látszanak: spirál a spirálban. További tudományos képek összehasonlítása után jól látható, hogy a végtelen szerkezetet a legjobban a vitézcsomók szemléltetik. A sujtásként is ismert mintázatok önhasonulóan ismétlődő szerkezeteket mutatnak, ugyanakkor bizonyos nagyságrendben eltérnek és ezekben az eltérésekben van a többlet információ. Ha egymás mellé tesszük a katonai hagyományőrzésből ismert sujtásokat, lényegében kirakhatjuk azt a táblázatot melyet "Az anyag alapszerkezete" néven ismerhetünk. Lásd "BSM Theory"
Kapcsolódó magyar jelkép: Világfa: "Egy Ős - Egy az Isten"
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
scythian_princess.jpg
Szkíta mágus hercegnőA süvegen kos jelképek és a Világfa látható. Az ég és a Föld közötti kapcsolatot jelképezni. A Világfa (Isten fája, Tetejetlen fa, Égigérő fa) megjelenítése a Csodaszarvas szemből nézett képét is elénk tárja. Ebben a nézetben fa lombja az agancs, a feje a törzs. Csavarodó részeiben megfigyelhető a rovás-ő betű (fogazott spirál, dupla napspirál).

A süveg a világ közepével való kapcsolatot is jelképezi. A teteje a teremtés központja felé mutat. A mágus a szintek őrzője.

Mágus szavunk a mag-ős kifejezést is hordozza. Ez az Egy-Mag, a teremtés magja. Magyar: mag erő egy, mag-ár, megér. A Világfa magas, magos, szintes, fokos. A szláv hagyományban a Égigérő fává vált Földanya: Mokos.

A szójáték a nyelvi ősgyökrendszer szabályai alapján is levezethető. A mássalhangzó képzésre (is) épül, valamint az ősképekre melyeket lelki szemünkkel látni kell. A képzés, képesség, képesítés, képtelenség, szavak mind a vizualizációra utalnak.

A perzsák által szakának hívott szkíta kincseket Kazahsztánban találták.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
rovastarsas_500dpi.jpg
A naprendszer kacskaringós pályájaFent: Jézus és Buddha ábrázolásainak hasonlóságai. A legapróbb részletig hasonul a két kép. Figyeljük meg Jézus Királyi székét (Ítélőszék, Ítélőtrón, Mérőtrón) és a mellette levő fákat! Mindkét fa Jézus felé hajlik és mindkettő törzse spirálos díszítésű, apró magokkal.
Mellette Buddha képe ugyanebben a jelképrendszerben. A két fa helyett a fény és a tűz jelenik meg, de a fáklya törzse természetesen itt is csavarodik. Mindkét láng Buddha felé hajlik, alakja közelít a jinjanghoz.

Lent:
A világfa magasabb szintjéről nézve, a Tejút galaxis nagyságrendjében, így néz ki naprendszerünk.

Kisfilm a naprendszerről:


1 hozzászólásTTF0000000000
(0 szavazat)
9652-pattern-from-the-series-of-six-knot-albrecht-d-rer.jpg
Hatos-csomó sorozatAlbrecht Dürer alkotása.
Arch0000000000
(0 szavazat)
torus-galactic-128.jpg
Égigérő fánk minden szintjén jelen van egy láthatatlan védelmező mező, formája a fánk (sütemény) alakjához hasonlít.A fa láthatatlan teréről van szó, mely röviden fatér. Ugyanilyen alakú elektromágneses mező veszi körül a Napot és a Tejút galaxist is. A láthatatlan, nem anyagi minőség végtelen megnyilvánulása tehát ide tartozik. A Föld és a magja, a naprendszer és a Nap, a galaxis és a magja: Ezek a fa különböző szintjei, de az emberi testnek is van több szintje a végtelen fában, a Világegyetem fájában. A tórusz természetesen az atomok szintjén is jelen van, valamint a sejtek és a szervek szintjén is. Utóbbiakat nevezik csakráknak, vagy energia-csokroknak. Az emberi test nagyságrendjében 7 ilyen mezőt különböztetnek meg. Az atom, a sejt, a Föld, a Nap és a galaxis szintjeivel együtt a fának már 12 foka van, de természetesen folytatódnak a szent szintek minden irányban, a nagyvilág és a parányvilág felé is, hiszen a Tetejetlen fáról van szó. A tórusz mint erőtér forma tehát jelen van az elektron és az atommagot alkotó egyre kisebb részecskék szintjén is, ahogyan a galaxishalmazok és a még nagyobb égi objektumok körül is...RCHARD0000000000
(0 szavazat)
shannara_nyolcszog_varazskonyv61.jpg
Shannara - A jövő krónikája (Médiafigyelés: Tudományos fantasztikum)Fantáziafilm valós jelképekkel! A varázskönyvben szereplő Világfa magja az Életmag szimbólum, mely a valóságban minden földrészen ismert, de kevés kultúrában él még a mindennapokban. Ilyen a magyar népművészet, ugyanis a fafaragásokban (vékákon, sulykolókon, lőporszarukon) ma is él.
Shannara film:
Évezredekkel civilizációnk pusztulása után bolygónkat - amit ekkor már
Négyföldként ismerünk - az emberek mellett trollok, gnómok és elfek lakják. Utóbbiak közé tartozik a Shannara-család, akik felmenőik révén olyan természetfeletti képességek birtokosai, amelyek segítségével döntően befolyásolhatják a világ alakulását. A világét, amit most rég feledésbe merült, sötét erők fenyegetnek. A gonosz ellen három, egymástól gyökeresen eltérő személyiség fog össze: Amberle, az elf hercegnő, a Shannara-család utolsó leszármazottja, a félig ember, félig elf Will és Eretria, a bandita. Küldetésük, hogy megmentsék a világot - ám eközben saját félelmeikkel is meg kell küzdeniük.
Arany Sárkány0000000000
(0 szavazat)
orig_fenyfa_1200.jpg
GalaxisfaEzt a fát a Hubble űrteleszkóp képével díszítettem fel. Galaxisok, különböző nagyságú csillagok és csillagködök díszítik. A Világ fája, a Tetejetlen fa, Isten fája, melyet manapság kivágunk és ajándékokkal, a pénzvallással "ünnepelünk", ahelyett, hogy a helyén, az erdőben díszítenénk fel. 1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
fenyfa_1200.jpg
Így néz ki, ha rávetítjük egy űrtávcső képét egy üres fenyőfáraA csillagokból álló Világfa a fenyőfa és a Hubble űrteleszkóp felvételéből.
A Tetejetlen fának (Isten fájának, a Világfának) egymásba nőve számtalan szintje van.
Megértéséhez a felülnézeti világképet is ismernünk kell.


- A fényt teremtő ember, mint a gyermek aki képes a hallott, vagy olvasott mesét képekké alakítani (az emberben a 7 szintje a hét energiacsokor vagy csakra)
A nagyvilág felé:
- Földünk és a magja
- Naprendszerünk és a Nap
- A Tejút galaxis és a magja
- A galaxishalmazok központja
- Folytatás a Világegyetem teremtésének központja felé...

A parányvilág felé:
- Sejtjeink és a sejtmag
- Az atomok és az atommag
- Atom alatti mérettartomány részecskéi és energiái...

A szintek szentek. Önhasonulóan ismétlődő szerkezetük van.
Az ősi felfogásban a Világfának csak az egyik felét látjuk, a gyökere a 3-dimenziós tükörképe.
Megtükrözve, ez a forma a szakrális geometriában a teremtés 2. napjának jelképe. A két kör (illetve gömb) metszése a vesica piscis:


RCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
tiszaboi_teremtes_jelkep.jpg
Tiszabői teremtésjelkép: a Világfa felülnézetbőlA magyar felülnézeti világképben négyszer, négy irányban jelenik meg a Világfa elölnézeti képe:Középen a tér forrása, a terem.
Egy terem, két tő, három halom, négy égtáj, öt elem, hat alom, hét törzs, Egy Teremtő.
Körben egy minta fut végig, melyet az ÓSZÓ - ősszó összerovás képez.
Középen a rovás K-alakú térből egy kereszt növekszik. A teremtés központjából több irányba kiereszt, kinőnek a Világfa részei.

Keresztet kiereszt!

A négy irányban növekvő világkép egyúttal az egyik legszentebb Távol-keleti jelképet, a vajra-t is megjeleníti:Más néven: Dorje, Bajra, Kongōsho, Bazar, Ocsir.
A Világfa törzse.
Arch0000000000
(0 szavazat)
1780675_503440609766776_1593477720_n.jpg
Helyi ház, Ghadames, Líbia Többgenerációs kő és föld falazatú épület.
A kép Ghadamesben készült.

Líbia hivatalosan Líbia Állam, észak-afrikai állam a Földközi-tenger déli partján, Egyiptom és Tunézia között helyezkedik el.
K. Andrea0000000000
(0 szavazat)
239 fájl 20 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!