Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Az Élet- és Tudás fájának egysége a Világfa vagy Isten-fája, a Tetejetlen fa. A két fa kettőssége illetve egymásba fordulása (csavarodása) a jelképrendszer feltétlen része. Így helyesen mindig spirálokkal, vagy forgással együtt jelenik meg. Jelenti a világ kettősségének megértése felé vezető utakat, a fény kettős természetének felfogását is: részecske és hullám egyszerre. Az anyagi és a láthatatlan világ találkozása. Azt is jelenti, hogy tisztában legyünk a szeretet fontosságával , de nem hagyhatjuk, hogy tudatlanok vagy gonosz emberek visszaéljenek vele. A szakralitás és az anyagi világ kihívásainak megélése, az egyensúly megtalálása a jézusi tudatosodás és lelkesedés útja. A szakrális és a tudományos világképek találkozása, a jin-jang-ba való átmenet is ebbe a jelképrendszerbe tartozik. Mindkét fában ott van a másik, hiszen két tőről ered. Ha eléred, éred, megéred megérted.
naprendeszer_tejut_magjabol_nezve.jpg
Világbiztonság videó: A fény és az anyag alapszerkezete"Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN!

Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot!

Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság, béke és fenntartható fejlődés!

Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt!

WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság - Publikus!"


Nyílt Levél a Világbiztonság javaslatára létrehozott amerikai Szingularitás Egyetem részére:

http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/nyilt-levelek/szingularitas-egyetem-level.html


Kisfilm: Zuhanás képes adatbázisunkba, a nyelvi ősgyökrendszer segítségével!
A Világbiztonság nemzetközi kezdeményezésének bemutatója (2008)

Kisfilm:

WOWSecurity0000000000
(0 szavazat)
rovastarsas_500dpi.jpg
A naprendszer kacskaringós pályájaFent: Jézus és Buddha ábrázolásainak hasonlóságai. A legapróbb részletig hasonul a két kép. Figyeljük meg Jézus Királyi székét (Ítélőszék, Ítélőtrón, Mérőtrón) és a mellette levő fákat! Mindkét fa Jézus felé hajlik és mindkettő törzse spirálos díszítésű, apró magokkal.
Mellette Buddha képe ugyanebben a jelképrendszerben. A két fa helyett a fény és a tűz jelenik meg, de a fáklya törzse természetesen itt is csavarodik. Mindkét láng Buddha felé hajlik, alakja közelít a jinjanghoz.

Lent:
A világfa magasabb szintjéről nézve, a Tejút galaxis nagyságrendjében, így néz ki naprendszerünk.

Kisfilm a naprendszerről:


1 hozzászólásTTF0000000000
(0 szavazat)
pantokrator.jpg
A Világfa angyali szintjei és a fény tudatos használata képzeletünkkelAz Élet és Tudás fájának egysége a Világfa vagy Isten-fája, a Tetejetlen fa. Jelenti a világ kettősségének megértése felé vezető utakat, a fény kettős természetének felfogását is. Azt is jelenti, hogy tisztában legyünk a szeretet fontosságával, és azzal is, hogy nem hagyhatjuk, hogy tudatlanok vagy gonosz emberek visszaéljenek vele. A szakralitás és az anyagi világ kihívásainak megélése, az egyensúly megtalálása a jézusi tudatosodás és lelkesedés útja. A szakrális és a tudományos világképek találkozása, a jin-jang-ba való átmenet is ebbe a jelképrendszerbe tartozik. Mindkét fában ott van a másik, hiszen két tőről ered. Ha eléred, éred, megéred megérted. Két tő a kettő, mely is-is: ősnyelvi összefüggés a két tő, így érthető meg angolul a two és a too (kimondva tú).

Távol-keleti kapcsolatok:A két fa mint a Világfa naprendszer jelképe mozgásban, kisfilmen:


1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
Jezus_Buddha_feny1000.jpg
Élet -és Tudás fájaAz anyagi világ és a láthatatlan erőterek találkozásában megjelenő isteni értelem.
A fény kettős természete is megjelenik a szent alakok mellett. Az egyszerre jelenlévő hullám és részecske jelképrendszere adja a Buddha mellett csavarodó fáklyákat és a Jézus melletti csavarodó fákat. Egységük maga az emberi testben jelenlévő szent, teremtő minőség. Csillagkapuként is ábrázolják őket.
A fény adja a Világegyetem szintjeinek határát, lsd. fénysebesség. Az anyagi és a láthatatlan világ találkozásában is a fény adja a világosságot, a világot. A fény mely információt hordoz a kezdetektől fogva a végig.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
csodaszarvas_szkita.jpg
Csillagkapu és az alvilág kapujaSzkíta kardhüvely ie. 7. század.
Az Élet és Tudás fájának egysége adja a csillagkaput. A két szárnyas Őrző nyitja. Az alvilágból a patás, halruhás szörny íjat feszít.
A Csodaszarvas, mint a látható Világegyetem jelképe minden szinten jelen van.

A kardnak illetve hüvelyének van egy gyönyörű párja is:A kelermeszi 1. sz. halomsír kardhüvelyének részlete. Itt is nyilvánvalóak a közel-keleti előzmények, a szarvas pedig gyakorlatilag pontos mása a tápiószentmártoninak vagy a Kosztromszkaja-kurgánban talált arany pajzsdísznek, de egy másik kelermeszi leleten, egy arany tegezborítón is feltűnik ugyanez a felhúzott lábú motívum.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
Istenfa.jpg
Szó szállj - Szól száj - Soul's eye (lélek szeme - a belső látás)A magyar és az angol nyelv összefüggései a Világfa mondandójában és képében. Az ősnyelv ott van mindkét rendszerben, de nem feltétlenül ugyanabban az értelemben. Az értelmezések kiegészítik egymást. Míg a magyarban a világ jelentése a fényhez, tehát a világossághoz kötődik, addig az angol nyelvben a world (világ) jelentése a kimondott szóhoz (word) van közel. Kimondva a világ "uörld" ami a magyarban a Föld szavunk felé visz. A magrévülés útján, a Világfa szintjein utazunk. A szók ősképeket hoznak és fordítva. Belső hangunk és látásunk test nélküli élmények átélése felé vezet.
Lelki szemünk tudatos használata, a harmadik szem megnyitása, a megvilágosodás útja ez. Angol nyelvterületen a legnagyobb elméknek tanítják a képekben való gondolkodás tudatos használatát. Nekünk a nyelvünk tanítja. Képesítéssel fejlesztjük a képességünket.
A képi és a hang alapú gondolkodás találkozásában létrejön a Világfa egysége. Az egység, a kettősség és a hármasság: A két agyfélteke és a köztiagy rendszere, mely szívessé tesz.
3 hozzászólásArch10101010101010101010
(5 szavazat)
fa.jpg
Egy-által-án azért lehet értelmezése annak, hogy Te és Én, mert van Teremtő Isten aki világot (világos helyet is) adott rajtunk kívülIsten: Is te, Te is, Én is létezünk. Tennenmagad megértéséhez is vezető végtelen út. Végtelen tenger is.
Érdekes, hogy amennyiben a magyar világképet, mint Égigérő fát, illetve a keleti világtojást is lelki szemünk előtt tartjuk, akkor Isten szavunkra az angol nyelv titka is megnyílik. "Is Ten" egy kérdés angolul. "Is" - kimondva "iz", a Van létige, "Ten" a 10-es, isteni szám, a minden és a semmi egyben. Az alfa és az omega, visszafelé ugyanakkor hálót is jelent (net). Az izteni kérdés tehát úgy hangzik, hogy van tíz? Iz ten?
A magyar "van" szóhoz igen közeli az angol egy: One. A magyar "Egy" pedig kötődik az angol "egg"-hez ami tojást jelent. A Világtojásból lett a menny és a föld.
Az Égig érő fa, illetve Tetejetlen fa a legtöbb régészeti leletünkön két tőről ered, hiszen a az Élet és Tudás fájának egysége, de a GYökér eGY.
Két tő: kettő a tő, angolul two (tú).
A fa a egy szent hármasságban megjelenő egység, mint a kettőskeresztben is megjelenik az 1, a 2 és a 3 is. Angolul a 3 "three" míg a fa tree.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(3 szavazat)
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(8 szavazat)
1800186_687956067924363_41748202_n.jpg
Szaszanida tányér, ezüst, kora kb. a Kr.e. 4-7 évszázadra tehetőÓperzsa szent madár és királyi jelkép: Simurgh
Azerbajdzsán: Zumrud (smaragd madár)
Kurd nyelven: Sīmīr
Török nyelven: Kerkés

Rokon királyi jelkép: Oksoko (török: Öksökö), ismert még Zuzulo (török: Züzülö) neveken is. Utóbbiak két fejjel vannak ábrázolva. Ide tartozik még a Turul és a Főnix.

A rakamazi turul ábrázolás (Nimród, Hunor, Magor)Női alakot tartó turul a nagyszentmiklósi kincs egy kancsóján, a szaszanida füles madár mása:Férfi alakot tart:


1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(3 szavazat)
Khatchkar_at_Goshavank_Monastery_in_Armenia.jpg
Kacskaringós (khachkar vagy khatchkar) díszítésAz örmények díszített kőkeresztjeinek elnevezése khachkar vagy khatchkar. Ezek a keresztek forgókkal, díszes végtelen csomókkal, illetve ornamentikus, kacskaringós ábrázolásokkal vannak ellátva. A kelta keresztekhez nagyos sok hasonlít.

Magyar nyelvi, ősgyökrendszeri összefüggés: A szent ábrázolásokban gyakran használt szőlővel kapcsolatos kacs, kacs-kar amivel kapaszkodik, kacskaringó formát ad.

A Tudás és Élet fájának együttes ábrázolásakor gyakori elem a felfutó szőlő:(Bizánci elefántcsont emlék, a Louvre őrzi Párizsban. X. sz.)
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
szkita5.jpg
Szkíta kardhüvely csillagkapuvalSzárnyas alakok keltik életre az Ég ígérő fát. Mellettük Csodaszarvas, alattuk az alsó világ őre, illetve szörnye. Két fa: Az Élet és a Tudás fájának egysége adja az Égig érő fát.

A kelermeszi 1. sz. halomsír kardhüvelyének részlete. Itt is nyilvánvalóak a közel-keleti előzmények, a szarvas pedig gyakorlatilag pontos mása a tápiószentmártoninak vagy a Kosztromszkaja-kurgánban talált arany pajzsdísznek, de egy másik kelermeszi leleten, egy arany tegezborítón is feltűnik ugyanez a felhúzott lábú motívum.
1 hozzászólásArch8888888888
(11 szavazat)
557173_3591666958450_368951067_n.jpg
Repülő CsodaszarvasAz Élet és a tudás fáját jelképező, körbeforgó cseppekkel.K. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
27 fájl 3 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!