Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom műszer lett, zajtalan sebességű gép, mellyel a mérnöki elme könnyedén alakíthatja fogalmait. De a lélek homályos vidékeit is lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és európai. József Attila: Töredékek Értekezések,vélemények,versek és egyéb hasznos információk a Magyar Nyelvről.
11817270_756900674420767_4058082885172178732_n.jpg
Szóelemzés / Kalász KALÁSZ – A kenyérgabona-féléknek, illetve a pázsitfűféléknek összetett füzérvirágzata, termése. (A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv eredetű)

Nem szláv szó, hanem magyar, és a K.L – L.K gyök: KaL – LaK bővítménye. A KALÁSZban magvak LAKnak.

A K-L-SZ szóváz hangcserés átrendezéssel érdekes eredményt ad. Öt hangból áll, öt szó alkotható velük. Figyeljék meg, ha fordítjuk, mennyi csűrés-csavarást elvisel, és mégis mindannyi értelmes szó, amelyek alapértelmükben kötődnek egymáshoz: KALÁSZ, SZAKÁLL, SZÁLAK. Ezek mind SZÁLKÁsak, és mind KASZÁLhatóak. Az öt hang sorrendváltással öt különböző értelmű szó. Egyetlen hangot sem kellett hozni kívülről!

Az L hangcsoport – ALÁ – a kALÁsz magvakat magába foglALÓ, ÖLElő, ölELŐ, csépELÉssel bontható. A száraz szÁLAk kÜLÖnösen gyULÉkonyak, és szÉLLEl szÁLLÓk.

Fontos! Tovább a hozzászólásokhoz!
1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
250355_1484618635136410_1849018435439603954_n.jpg
ZONGOR név elemzéseA magyar nyelvben három szó van, amely a sólyomra és a sólyomkultuszra utal: a "kerecsen", a "zongor" és a "turul". A középső a Zsombor férfinévben él tovább. Krónikáink után a "turul" szó – név – hosszú időre feledésbe ment, illetve el kellett felejtenünk. Csak a XIX. században került ismét elő őstörténetünk e fontos jelképe.
Elemzés: Z.N - N.Z gyök: ZoN - NoZ. Hangváltással ZEN - NESZ. Lehet a szárnyak NESZező suhogásából. Az NG páros jelen van a bolyoNG, kereNG és más szavakban. Székelyföldön a köröző madárra mondják: buruNGózik. Indonéz és maláj nyelven BURUNG = madár.
A G.R - R.G gyök: GoR - RoG és ez is KÖRözés jelentésű.
E jellemzőkből állt össze a madár neve valaha.
1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
734072_464499843612866_1292093157_n.jpg
Kifordított közmondások A gyakorlat eszi a mestert.
A kivétel erősíti a vakbelet.
A kocka el van vesztve.
Addig jár a korsó a kútra amíg bevezetik a vizet.
Addig nyújtózkodj amíg kinyúlsz.
Ahány ház annyi szobás.
Ajándék lónak biztos,hogy túros a háta.
Akasztott embernek lába se éri a földet.
Aki keres az rájön hogy ellopták.
Aki kiváncsi az Fáncsi.
Aki másnak vermet ás az sírásó.
Aki mer annál van a kanál.
Aki nem Imre ne legyen falába.
Alkalom szüli a szexet.
Amelyik kutya ugat az hangos.
Ami késik elmúlik.
Az élet nem fenékig Milky Way.
Az okoskodás halála a tett.
Tovább a hozzászólásokhoz! Még sok van!
1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
1074_438974999498684_96040994_n.jpg
Árpád neveKiss Dénes: Árpád neve

Árpád Apánk a vezér II. - Ára értéke rangja becse sebhely (részlet)
Amikor a neveket vizsgáljuk, például az Árpád nevet, akkor egyúttal sajátos tömörítésnek vagyunk tanúi. Mégpedig olyannak, ami a név viselőjét kívánja tömören, de mégis pontosan bemutatni. Tehát eredetileg minden névnek ezért van külön jelentése. Igaz, nem mindegyiket lehet pontosan értelmezni. Főként azért nem, mert szűk térben és időben kutakodunk. Az Árpád név jó példa arra is, hogy bátran kell vállalni az évezredekbe nyúló jelentéseket, az időben meglehetősen távolra mutató szálakat.

Több éves élőkészület után alakult ki kutakodási utam-módom az Árpád vezér nevének körüljárására, illetőleg arra, hogy a jelentés gyökereit, kapcsolódásait elemezzem. Az első ezzel foglalkozó dolgozatom, a Tiszatáj című folyóirat 1975. szeptemberi számában jelent meg, majd ... kis módosítással 1984-ben a "Játék és törvény című könyvemben. Tovább a hozzászólásokhoz!
3 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(2 szavazat)
img_php.jpeg
Szóbonctan- ESZTER ESZTER – ESZTER nem zsidó név, amint előszeretettel hangsúlyozzák úton, útfélen egyes talpnyaló vájtfülű névmagyarázók.
Ehhez csak a BIBLIÁból az ESZTER KÖNYVÉT kellene elolvasniuk. Ott írja ugyanis, hogy egy Hadassa nevű zsidó lányt kívántak becsempészni a királynak bemutatandó fiatal lányok közé. Mivel nem akarták tudatni zsidó eredetét, így nem mehetett saját nevével. Ezért egy helyi nevet választottak, az ESZTER nevet.
A név már a korai kezdetekkor kialakult az ősmag-nyelvben. Az első Ádámi mondat: Né vasz te! Nő vagy te! Ebben a mondatban tömörítve áll egy sor titok, melyet fel kell deríteni.
Benne van az, hogy NÉ, azaz nőről van szó, céloz a NÉVadásra, mely: ÉVA.
NÉ vasz te, NÉ Vasz te – nÉ VAsz te – NÉ VAsz te, né vASZ TE/r (ASZTER, ESZTER)
NÉ VAsz szómegfordítva VÉNA/sz, majd latinul VÉNUSZ, vÉNA, ENÉ/h, mélyhangú változata ANA ma ANNA (ANYA).
Tehát egy sor női név rejlik egyetlen rövid mondatban, és ez jellemző a magyar szavakra ma is, mert...
Folytatás a hozzászólásokban!
3 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
922713_578234702208195_1654288922_n.jpg
Ősmag(yar)-nyelvi értelmező kéziszótárFORRADALMIAN ÚJ KUTATÁSI MÓDSZER, A SZÓBONCTAN!

Csak annak javasolt elolvasásra, akinek elege van a hivatalos álláspontból, miszerint majd minden szavunkat másoktól lopkodtuk..!

Kolumbán Sándor: Nyelvi kutatásaim

A magyar nyelvi szavak, gyökök mélyebb elemzésével talán 2006. körül kezdtem foglalkozni.
Előbb egy érdekes témafelvetésnél a járni, menni fogalomkör szavait kezdtem gyűjteni. Akkor nagy örömmel számoltam be valakinek, hogy már első nekifutásra 64 kifejezést találtam.
Aztán kezdtem kutatni komolyabban. A Kései vallomás című könyvemben közöltem. Akkor 905-nél tartottam. Abbahagytam 1200 fölött, de az igekötők nem voltak mind felhasználva.
Közben valaki kölcsönadta Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című könyvét, melyet úgyszólván „felfaltam”.
Ez adta meg az első lökést. A gyermekkoromtól bennem élő anyanyelv szeretet, és az egészséges kíváncsiság vezetett tovább.

Megvásárolható Budapesten a Teréz körút 8-ban, a MAGHUN - Világörökség és Hagyomány boltban.

http://maghun.com
3 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(3 szavazat)
320813_523671041029079_1106110942_n.jpg
A Megértés Táblázata Részlet a Megértés Táblázata c. most megjelent könyvből

SZER,SZERELEM, SZERETET- a szer útja

A szer mint ELEM a lélek lefontosabb építőköve. (..)Az Énnek is van egy rezgése,ez a legfinomabb hang bennünk.Olyan tiszta, annyira légies, hogy már-már rezzenéstelen, de mégsem az.
Rezgése a SZER.
Amíg csak van és nem indul kifelé,addig csak SZER. Amikor kiér a lélek erőterébe, lényege nem változik,de felerősödik, kicsit átalakul,és a lélek építőkövévé válik, szer- elemmé.
Ez okozza az érzelmi mámort, amit vonzalomban átélünk.Ezzel azonban útja, ere, korántsem ér véget.
A SZER-t ugyanis ki kell hozni a külvilágba.Szerrel kell tudni kapcsolódnunk kint, a külvilágban is. A belül megért szer bódító, de csak része a folyamatnak.
Ahhoz, hogy kiteljesedjen "földiesíteni" kell.
A szer elemet csak adás közben élheted meg igazán. Kapni is jó érzés, de a kapott szer inkább ösztönzőleg hat az emberre,hogy később továbbadja azt.
Hogyan lehet lehozni, földivé tenni a szert?
Tettek formájában.
Folytatás lejjebb!
1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(4 szavazat)
577511_524061267656723_844357486_n.jpg
Mióta ősnyelv a román?Kolumbán Sándor cikke 1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
547226_408649675864550_307093330_n.jpg
Szkíta-hun jövevények az orosz nyelvben??A kiterjedt régészeti kutatások nyomán meglepő felfedezéseket tesznek az identitásukkal egyre többet foglalkozó oroszok. Oroszország északnyugati részein feltárt orosz erődökről sorra derül ki a viking eredet, és ha a kalandozó, új térségeket megismerő és a folyók mentén telepeket létesítő északi nép utódait keresik, egyre többször találják meg önmagukban. Így vannak ezzel az egykori szkíta-hun-tatár-kun térségek lakói is.

Tovább a hozzászóláshoz!
1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
575146_379868928742625_925425814_n-1.jpg
Üzenet- Bodnár Éva verse ( Betűjáték )üstdobokat
ütögetnek
ügyesen
üdvözítő
ünnepi
ütemben
ükapáink
üzenete
üdítő
üdvözlete
üstökössel
ünneplő:
űrbéli
üdvösség!
1 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(4 szavazat)
318874_399519503444234_1292443191_n.jpg
Álomszuszék kifejezésA magyar nyelv több olyan becsmérlő kifejezést is ismer, amelynek utótagja valaminek a tartására szolgál. Ilyen többek között a boroshordó vagy az álomszuszék. Ez utóbbiban a szuszék utótag liszt- vagy gabonatartó ládát jelent. Az álomszuszék így talán azt jelenti, hogy egy egész ládára való álom van az adott emberben.

Rokon szemléletű népnyelvi összetétel az álomzsák, az álomtarisznya, a rossz tulajdonságokra utalva pedig a méregzsák vagy a boriszák (borzsák). Feltehetően ez utóbbiból alakult ki a borissza (borkedvelő) szavunk, majd később tagadó alakja, a családnévként elterjedt bornemissza.

Ugyancsak rokon szemléletű a szlengben használt gennyláda kifejezésünk is.

A Czuczor-Fogarasi szótár (1862) ezt írja:
*ÁLOMSZUSZÉK
(álom-szuszék) ösz. fn. Aki igen szeret aludni, sokalvó, álomtáska.
K. Andrea10101010101010101010
(1 szavazat)
rovas-himnusz.jpg
A Himnusz rovásírássalKölcsey Ferenc Himnusz c. költeményeK. Andrea0000000000
(0 szavazat)
26 fájl 3 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!