Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Szemelvények a TEReMtÉSZET c. könyvemből
546759_110393772430770_2074483883_n.jpg
Kőpiramis vagy Életfa?A kő látszólag örök, akárcsak az egyiptomi piramisok. De kérdezem én: mi köze az élethez? Rideg, kemény, tehetetlen besűrűsödött anyag. Arctalan, személytelen. Kocka, ketrec, doboz – börtön! Azt hiszi magáról, hogy állandó. Az egydollároson (fent, jobbra) látható csonkagúla nekem ezt sugallja. Fölötte, kiegészítésként a lezáró kis piramison a Nagy Testvér egyetlen küklopsz-szemével mereven bámul, állandóan figyel Téged. Ez bizony már régóta nem a Jóisten szeme! Az a tény, hogy az egydollároson ilyen kép látható, azt jelenti, hogy a pénz, mint virtuális, önmagában értéktelen eszköz uralkodik világunk fölött, ha hagyjuk.
A másik kép (lent, jobbra) ennek ellenkezője. Lágyan tekergőző, kacskaringós életinda, mely azt az érzetet kelti, hogy a kereten túl is folytatódik. Boldogan virágzó, életerőtől duzzadó növényt (NÖVeVÉNY), láthatunk, mely hármashalomból (magából a Földanyából) bújik elő rajta megpihenő madarakkal, pontosabban pávákkal. A páváról tudni kell, hogy fényhozó madár. Gyönyörű tollai tényleg a szivárvány színeiben pompáznak. Akár nálunk, akár keleten egyet jelent: a boldogság kék madarát!
kalemandra10101010101010101010
(2 szavazat)
546021_110589939077820_2004124065_n.jpg
Áldást osztó Krisztus az agárdi katolikus templom kertjébenFigyelem! A szigorú törvény, a dogmák, az erőszakos hittérítés, a FÉL-ELEM kora lejárt! Vége a haragvó, bosszúálló isten korának, eljött az érdek nélküli SZERETET és KEGYELEM kora. Nincs itt a Világvége, nincs örök pokol és kárhozat. Aki bűnt követ el, maga szabja ki saját büntetését, és megtisztul. Krisztusunk többé nem a szenvedő, hanem az áldást osztó Krisztus. Visszajön az ősi természetes világlátás, az élet tiszteletén alapuló ősi SZER-ELEM vallása, és a Napba öltözött Boldogasszony ránk mosolyog! Vissza kell jönnie, mert ez az, ami örökérvényű, az „izmusokkal”, „iánusságokkal”, üres bálványokkal, Mammonnal szemben.kalemandra0000000000
(0 szavazat)
545642_110687615734719_100003804430561_56811_200859221_n.jpg
Mindennapi TEReMtÉSZET. Útmutató, hogy egyszer mindenki HAZAtaláljon!Mindennapi TEReMtÉSZET

Útmutató, hogy egyszer mindenki HAZAtaláljon!

„Az bajom van véled,
sír a szívem érted,
sír a szívem érted,
majd meghalok érted.

Indulj el egy úton,
én is egy másikon,
hol egymást találjuk,
egymásnak se szóljunk.

Aki minket meglát,
mit fog az mondani,
azt fogja gondolni,
idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk,
szeretetet tartunk,
ahol összegyűlünk,
ketten szeretkezünk.”

(magyar népdal)

Eltévedtünk. Kisiklottunk a kerékvágásból, betegek vagyunk. Többségünknek nincs már közvetlen kapcsolata a TEREM-TŐvel. Föléljük végső erőforrásainkat is, és nem marad az unokáinknak semmi, ha nem térünk vissza az igaz útra. Ontjuk a szemetet fizikai és lelki, szellemi szinten is. Velünk van baj, nem a Földanyánkkal. Ő köszöni szépen, jól van. Elég, ha egy párszor jól megrázkódik, mi már nem leszünk sehol.

Az intézményesített vallások már rég nem képesek az embereket az igazság útjára terelni. Kiszakadtunk a teremtésből, miközben tudósaink azt hiszik, Istent játszhatnak. Közöttük élnek a jelen ...
1 hozzászóláskalemandra0000000000
(0 szavazat)
541105_110390712431076_1833026491_n.jpg
Számosság 1-5kalemandra10101010101010101010
(1 szavazat)
534922_110582829078531_870038932_n.jpg
Részlet a könyvemből (TEReMtÉSZET) Útmutató*Mindig az érdek nélküli szeretet vezéreljen! Csak az képes másokat szeretni, aki önmagát is szereti, elfogadja olyannak, amilyen.
*Tedd azt, ami jó neked, de nem ártasz vele másnak! Ne hazudj másnak, ne színlelj, de főleg magadat ne csapd be! Add önmagad! Ha úgy érzed, mondj nemet arra, ami nem tetszik!
*Éld át a jelent, és csodálni fogod a körülötted lévő világot! Ezáltal erős kisugárzásod lesz, és bevonzod a rokon lelkeket.
*Örülj az apró dolgoknak ! Szerezz másnak is örömet apró dolgokkal
*Jegyezd meg: akiket ellenségeidnek látsz, azok is segítők. Próbára tesznek téged, hogy fejlődj!
*Minden nap alkoss valamit, de ne feledkezz el a pihenésről sem! Amit tudsz, csináld meg magad!
*Légy valamilyen közösség tagja! Tartsd a kapcsolatot rokonaiddal, régi barátaiddal!
*Ha nincs senkid, keress magadnak, és ne utasítsd vissza a segítséget.
*Hagyj időt az egyedüllétre is! Ez nem magány, hanem társaság ÖN-MAGaddal, vagyis a benned élő ISTENNEL. Legjobb hely erre a természet.
Folytatás a hozzászólásban!
1 hozzászóláskalemandra0000000000
(0 szavazat)
532833_110391555764325_1066667108_n.jpg
Számosság 6-13kalemandra0000000000
(0 szavazat)
294994_110591909077623_100003804430561_56282_758160930_n.jpg
Helyünk és szerepünk a VilágegyetembenEz az univerzum a mi óvodánk, a föld pedig keltetőnk. Számtalan sok univerzum van, és amiben mi élünk, annak lehetőségei eléggé korlátozottak. Ennek az univerzumnak
van egy teremtője, akinek mi kicsiny másai vagyunk. Részei vagyunk, de mindannyian egészként létezünk, és folyamatosan teremtjük a magunk kis univerzumait, melyek átfedésben vannak egymással. A teremtő, mely mindenütt ott van, összeköt bennünket.
kalemandra0000000000
(0 szavazat)
74721_110392639097550_1555993760_n.jpg
Részlet a könyvemből (TEReMtÉSZET). Mi a tennivalónk?éMindenképp alulról kell kezdeni, az egyének és kis csoportok szintjén.
Ez nem más, mint a gondolat csendes forradalma. Először a fejekben és szívekben kell rendet teremteni.
Akik már tudják, hova kell menni, csendben fogják meg embertársaik kezét, vezessék őket az ősforráshoz, ahogy a kis vízcseppek egyesülnek folyammá, hogy a tengerbe jussanak!
A tiszta forrásból érkező tudást adjuk tovább minél több embernek! A pici hatások megsokszorozódnak, akárcsak a pillangóhatás esetében!
Miről ismerszik meg a jó és a rossz tudása? Abból, hogy segíti-e az életet, támogatja-e a kis közösségeket, ezáltal a nemzetet. Ami tudás a magyar nemzetet segíti és támogatja, az a Föld összes élő és élettelen teremtményének javát szolgálja!
kalemandra0000000000
(0 szavazat)
62654_110627299074084_100003804430561_56385_1647937477_n.jpg
LÉT-IDŐ-KÖRforgás Emberi építmények mulandóságaA teremtés folyamatos, változó, izgalmas, csodálatos meglepetéseket hordoz magában.
A TERemtő TERmészet öröme fejeződik ki a sziklában, a tölgyfában, a vadmacskában, a pillangóban vagy a ganéjtúró bogárban! Megszületik, fennmarad, fejlődik, változik, majd elpusztul és lebomlik. Ahol folyamatos a megújulás, ott nincs is semmi gond, minden egyensúlyban van. Az emberi teremtészetnek is folyamatosnak kell lennie, ha valamit fenn akarunk tartani hosszú ideig. Volt egyszer egy filmsorozat a History TV-n, „Élet az ember után” címmel, és arról szólt, mi történne épített környezetünkkel, tárgyainkkal, ha hirtelen eltűnne az emberiség. Döbbenetes képeket mutattak: szinte azonnal elkezdődne a pusztulás. A világ nagyvárosainak acélszerkezetes felhőkarcolói kísérteties, zöld folyondárokkal befutott csontvázakká válnának röpke pár évtized, évszázad múlva. Egyértelműen az élet győzedelmeskedne az acél és beton felett. A valaha csúcsforgalmat, dugókat látott autópályák folyómederré válnának néhány ezer év alatt. ...
1 hozzászóláskalemandra0000000000
(0 szavazat)
35505_110622455741235_100003804430561_56375_759076268_n.jpg
EGY-KÖZ-ŐSiség, avagy EGYségben a KÖZÖSsÉGEGY-KÖZ-ŐSiség, avagy EGYségben a KÖZÖSsÉG
Jól működő társadalomban – akár ősi, akár mai – mindenki megtalálja helyét, akárcsak az élőlények saját életközösségeikben, ahol minden egyensúlyban van. Egy hirtelen csapás azonban képes bármilyen rendszert kibillenteni egyensúlyából. A kizökkenés után törvényszerű, hogy semmi sem lesz már teljesen a régi:

„Nem úgy van most, mint volt régen,
Nem az a nap süt az égen.
Nem az a nap, nem az a hold,
Nem az a szeretőm ki volt.”

(magyar népdal)

Mit látunk most? Széthúzást, viszályt, érdekcsoportokat, pártokat egymás ellen. Vallásháborút: vakhitet vakhit ellen! Hatalmi piramist! Különálló RÉSZeket az EGYség helyett! Toldozgatott-foltozgatott tákolmányt! EGÉSZséges EGYség helyett FÉLel(e)met.
Mégis van remény, mert a zűrzavar mindig átmeneti, előbb-utóbb eljutunk egy egyensúlyi állapotba.
Igen, van remény, mert mindannyian mélyen magunkban hordozzuk a teremtés szikráját, a természetes világlátást, azt, ami igazán emberré tesz bennünket: a szeretet és közösség érzését...
1 hozzászóláskalemandra0000000000
(0 szavazat)
   
10 fájl 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!