Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!„A Szentháromság és oszolhatlan egység nevében. Endre, Isten kegyelméből Magyar-, Dalmát-és Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia örökös királya. Mivel mind országunk nemeseinek, mind másoknak is Szent István királytól alapított szabadsága némely királyok hatalma által, kik néha haragjukban boszút állottak, néha gonosz emberek hamis tanácsira is hallgattak, vagy saját hasznukat keresték, igen sok részben rövidséget szenvedett:... Az Aranybullával kapcsolatos kozmológiai összefüggések is megtalálhatók az albumban. Ebben a gyűjteményben már videó is szerepel.
visegrad_06_04_042.jpg
Mátyás aranybullája, 1464A bulla olyan fémpecsét, melyet ünnepi oklevelekre erősítettek. Bullának nevezték a fém-függőpecsétes pápai vagy császári oklevelet is.

A fémpecsét sokkal tartósabb, ugyanakkor egyes fajtái sokkal drágábbak is a viaszpecséteknél, ezért fémpecséttel csak a különösen fontos okleveleket látták el. Az ércpecsétek szinte kivétel nélkül kettőspecsétek. A bulla lényegében kör alakú kis doboz, melynek az alaplapja és a fedőlapja az összeillesztés előtt egy-egy pecsétnyomóval megpréselt arany-, ezüst-, ólom- vagy bronzlemez. Az Árpád-kori aranybullák dobozát belülről fémvázzal erősítették meg. Ezzel szemben Mátyás király aranybullái tömör aranylemezekből készültek. A magyar aranybullák nagy része a vatikáni levéltárban maradt fenn. Magyar ezüstbullák nem ismertek.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
millennium_kodjaHosok_tere.jpg
A Millennium kódjaInteraktív kérdezz-felelek játék. Az ezeréves titok.

Elérhető itt: http://vilagbiztonsag.hu/ezereves_titok
Arch0000000000
(0 szavazat)
nimrod-aranybulla-Szent_Korona.jpg
Videó! Hazatérés csillagösvényenAz Égigérő fa szent szintjei.
Ő szint: Te (őszinte)

Ősfény-Ösvény-Örvény

Szent Korona - Aranybulla jelképrendszer mozgásban:Nimród nevének ősgyökrendszeri elemzése a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(3 szavazat)
100_6905-arany-jo.jpg
Az Aranybulla másolataTörténelmi alkotmányunk alapja az Aranybulla. A teljes szöveg az ellenállási záradékkal, II. András király pecsétjével, aki Jeruzsálemet is elfoglalta. Antikolt papírral, nemzeti színű zsinórral és kézi fűzéssel készült. Megvásárolható a Maghun - Világörökség és Hagyomány boltban.

www.maghun.com
maghun.com10101010101010101010
(1 szavazat)
Nimrod-aranybulla-UJ-ELES-1024.jpg
Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán és az Aranybullán (A kép részletei jelképkapukat nyitnak meg.)Átjárók a nagyságrendek között, védelmező mezők:
1. Nap, naprendszer
2. Egy az Isten összerovás és jogar
3. Vízszintes holdsarló és a Tejút Orion-karja
4. A Tejút galaxis kívülről az 5-ös forgó
5. Galaxisunk a Tejút
6. Naprendszerünk napszele és a csillagközi tér találkozása
7. A csillagközi tér és a Nap találkozása a Szent Koronán
8. Nap, naprendszer
9. Föld bolygó, a Pantokrátor képen a körkereszt formájú aura, a rovás-F
10. Vízszintes holdsarló, felül 4-es és alul 5-ös jelekkel
11. Gamma-sugárzás a Tejút galaxis magjából
12. Hatalmas mágneses gamma-sugárzás a galaxismagból

NASA animáció:A galaxis magjából kitörő gamma-sugárzás alakja a Fermi űrtávcső mérései alapján:


3 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(15 szavazat)
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(8 szavazat)
magyar-valosag-alienfilm.jpg
Sci-fi és magyar valóságVideó:

"Ezek a leletek a Föld különböző pontjairól származnak. Ősi kultúrákból amelyek nem álltak egymással kapcsolatban. És mégis ugyanazok a piktogramok mindenütt. Mezopotámia, aztékok, európai barlangrajzok..."Ez volt a filmbemutató. Most pedig a valóságról:

Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán, II. András Aranybulláján és sumér leletekenA Tejút, a Naprendszer, a helioszférikus mező, a holdsarló alakú Orion-kar és a két dimenzióban ugyancsak sarló alakú "ütközési zóna", valamint az eltérő nagyságrendekben is helytálló kozmikus jelképrendszer.

A Nap-Föld-Hold kulcsra kattintva a filmben megjelenített sumér lelethez hasonlókat is kapunk a Szent Korona jelképrendszerével!

Tovább...

1 hozzászólásMetatron10101010101010101010
(13 szavazat)
csillagkapuk.jpg
Csillagkapuk, dimenziókapuk tudományos magyarázata a NASA-tól Egy különleges átjáró az időben és a térben, amelyen az utazók hatalmas távolságokra juthatnak el. A kapun át megismerhető az ismeretlen, ha egyáltalán léteznek ilyenek.

Márpedig léteznek, mégpedig bizonyos fajtái. Egy, a NASA által támogatott kutató, az Iowai Egyetemen rájött, hogy találhatjuk meg őket. "X-pontoknak, vagy elektron diffúziós régióknak hívjuk őket."- magyarázza Jack Scudder, az Iowai Egyetem plazmafizikusa.

"Vannak helyek, ahol a Föld mágneses mezeje összekapcsolódik a Nap mágneses mezejével. Létrehozva ezzel egy folyamatos járatot, mely a mi bolygónkat és a tőlünk 150 millió kilóméterre lévő Nap atmoszféráját köti össze."
Földönkívüliekkel történő kapcsolatfelvétel esetén is érvényes kozmikus Alkotmányunk:
Kapcsolódó témakörök:
Az anyag alapszerkezete (tudományos elmélet periódusos rendszere)
A sujtás jelképrend
Caduceus (két kígyó a szárnyas Nappal ábrázolva)
Foly
5 hozzászólásArch10101010101010101010
(10 szavazat)
Aranybulla-kozmikus-alkotmany.jpg
Aranybulla: Kozmikus Alkotmány!Aranybulla - Aranyszabály! Föld népéről, idegenekről,
hatalmasokról, vendégekről (akár micsoda nemzet legyen)...
Több nagyságrendben értelmezhető, kozmikus jelkép-
rendszerrel alátámasztott Alkotmány!
Teljes szövege és kozmikus jelentéstartalma kisfilmen:

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája:Szent Korona - Yamantaka mandala - GilgamesÉgig érő fák: Élet és Tudás fája a Szent Korona Felső Pantokrátor képén, körülötte cseppek és gömbök:A csillagközi tér és a helioszféra (Nap keltette elektromágneses mező) találkozása: Csepp gömb és íves - holdsarló alak csillaggal.


5 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(23 szavazat)
aranyb.jpg
Aranyszabály! Föld népéről, idegenekről, hatalmasokról, vendégekről (akár micsoda nemzet legyen)...Aranybulla 1222-ből: Több nagyságrendben értelmezhető, kozmikus jelképrendszerrel alátámasztott Alkotmány!
Az Aranybulla a magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb törvénye, királyi dekrétuma.

Kiemelt kifejezések az Aranybulla szövegéből: Föld népe, hatalmasok, idegenek, vendégek (akár micsoda nemzet legyen)...Kisfilm: Vadász (Nimród, Orion, Ozirisz) csillagkép; Napfelkelte a világűrből - Kelta kereszt - A Tejút, a négy égi folyó és a kisebb ötödik, az Orion kar - Az Orion karban helyet foglaló Naprendszerünk - A Nap keltette csepp alakú helioszférikus mező és a holdsarló (pajzs) alakú ütközési zóna - Naprendszer, Nap Föld, Hold

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája:Teljes szöveg, két fordítás összehasonlításával lentebb!
3 hozzászólásRCHARD9999999999
(5 szavazat)
image008.jpg
Babioni határkő (kudurru) és II. András király pecsétjeNap, Hold, és rozetta minkét képen szerepel.

Boundary stone of Babylon and the seal of King András II. The Sun, the Moon and the rosette are displayed on both objects
Magánnyomozó10101010101010101010
(1 szavazat)
Aranybulla.jpg
Mária Terézia aranybullájaErdély czímerét megállapító 1765. november 2-iki diplomájában, az Országos levéltárban. Tóthné Brigitta10101010101010101010
(1 szavazat)
40 fájl 4 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!