Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Urania's Mirror 1875 előtt kiadott csillagtérkép 32 lapból áll. Kiadója Samuel Leigh of the Strand, London. Rajzolója egyes források szerint Sidney Hall, más források szerint a szerző: Nagytiszteletű Richard Rouse Bloxam of Rugby. Kétséges, hogy a három évvel korábban megjelent Alexander Jamieson Csillagászati atlasza inspirálta volna. Mindazonáltal tartalmazza a két új figurát is melyeket Jamieson mutat be: Noctua, a bagoly (32. kártya Turdus Solitarius helyett) és Norma Nilotica (26. kártya a Vízöntő kezében). Uránia (a mennyei) egyike a kilenc múzsának, Zeusz és Mnémoszüné lánya, a csillagokba írt tudományok – az asztronómia és az asztrológia patrónusa. Alakját földgömbbel és mutatópálcával ábrázolták. Egyes források szerint Apollóntól született gyermekei Hümenaiosz a házasságkötés istene, és Linosz, a dalnok, akit apja egy versengés közben véletlenül vagy féltékenységből megölt. Nevéből maradt ránk a görög ailinosz „jajszó”. Hümenaiosz is fiatalon meghalt, saját esküvőjén érte utol a halál. Erre utal Pindarosz egy töredéke: „a három halhatatlan múzsa siratja halandó fiait, az egyik Linoszt, az énekest, fájdalmas jajszóval, a másik Hümenaioszt, akit alighogy nászágyához ért, elragadott a sors istennője, a Moira, a harmadik Ialemoszt, akinek erejét fiatalon sorvasztotta el a betegség…” (A görög mitológiában két Linosz alakot találunk, a másik Kalliopé és Apollón fia). Uránia volt a neve az egyik nimfának is, aki Ókeanosz és Thetisz lánya volt. Európa-szerte, így Budapesten, Bécsben, Berlinben, Zürichben, Antwerpenben, obszervatóriumok, csillagvizsgálók viselik Uránia nevét. A svédországi Hven szigeten állt Tycho Brahe Uraniborg nevű kastély-obszervatóriuma.
urania32.jpg
Uránia tükre csillagászati atlaszUránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
urania31.jpg
Az Egyszarvú csillagkép (Monoceros), halvány csillagkép, a Tejúton helyezkedik el. Magyarországról télen látható.Az egyszarvú megváltói attribútumként jelenik meg a mitikus kultúrában. A Megváltó irányába forduló tekintet a megnyílás, tehát a megnyíló és befogadó szeretet szimbóluma.

Joseph Scaliger szerint az Egyszarvú csillagkép ősibb mint a hivatalos kutatások szerint említik (XIII. sz.). Megtalálható egy ősi perzsa csillaggömbön is (angol nyelvű Wikipédia). Keressük a fent említett perzsa csillagtérképet!

Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875
RCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
urania30.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875A kánikula szó a Nagy Kutya (Canis Maioris) csillagkép (és az egész égbolt) legfényesebb csillaga, a Szíriusz latin nevéből (Canicula, azaz „kiskutya”) származik, mivel a mediterráneumban a nyár beköszönte a Szíriusz felkeltével esik egybe.

Az ókori Egyiptom számára a Szíriusz megjelenése az égbolton egyet jelentett a Nílus évenként ismétlődő, életet adó áradásával, a méz eredetével, a kutyák nyári izgatottságával (amiből a „kánikula” szavunk származik), és a mesés főnix madárral.

A Nagy Kutya a Tejút közepén helyezkedik el, és ezért egy sor nyílthalmaz található benne. Közülük legszebb a Messier 41.

Figyelemre méltó az NGC 2362 is, amely kb. 4600 fényév távolságra van. A halmaz legfényesebb csillagát, τ Canis maiorist már szabad szemmel is észrevehetjük, mivel fényessége 4,5 magnitúdó.
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
urania29.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania28.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania27.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania26.jpg
Vízöntő csillagkép - Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875A mítosz szerint Ganümédészből lett a Vízöntő képe.
Ganümédész (görög betűkkel Γανυμήδης) a Trója nevét adó Trósz király gyermeke a görög mitológiában, aki szépséges ifjúvá serdült.
Egyszer Ganümédész az Ida hegyen legeltette nyáját, amikor Zeusz megpillantotta a szépséges ifjút, és egyből beleszeretett. Sas képében leszállt hozzá, és felvitte magával az Olümposzra. A fiú az istenek pohárnoka lett, és így megkapta a főistentől a halhatatlanságot is.
Egy másik mítosz szerint Éósz elrabolta magának Ganümédészt, de később Tithónosz is megtetszett neki. Amíg elment Tithónoszért, Zeusz is szemet vetett a trójai királyfira, így egyszerűen elrabolta Éósztól. A hajnal istennője cserébe azt kérte a főistentől, hogy tegye halhatatlanná Tithónoszt. Azonban arról megfeledkezett, hogy örök ifjúságot is kérjen számára, így aztán Tithonusz örökké élt, de egyre öregebb kinézetű lett. Lassan magatehetetlenné vált, és testi erejével együtt értelme is elhagyta. Éósz végül megunta, és egy szekrénybe zárta; majd Zeusz tücsökké...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania25.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania24.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania23.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania22.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
urania21.jpg
Uránia tükre csillagászati atlasz - 1875RCHARD0000000000
(0 szavazat)
32 fájl 3 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!