Világbiztonság

Nyílt Társaság

Őselemek


5_elem_fem.jpg

A négy elem a nyugati asztrológia és általában véve a kapcsolati ezotérika fontos jelfogalma.
A négy őselem a Tűz (nehezen szelídíthető), a Víz (megtisztít és felold), a Föld (vagy lebilincseli, vagy elengedi az energiádat) és a Levegő (szabadságot ad). Ezekhez meghatározott állatövi jegyek tartoznak.

Régen a sámánok varázserőt tulajdonítottak az elemeknek. Több ősi filozófiai rendszerben megjelentek az archetipikus alapelemek vagy őselemek, melyek segítségével a természet jelenségeit próbálták megmagyarázni.
A görög őselem-koncepció (föld, víz, levegő, tűz) a Szókratész előtti időkből származik, és kitartott egészen a középkorig, áthatotta a reneszánszot, az egész európai gondolkodást és kultúrát. Empedoklész természetfilozófiája, a dialektika és milétoszi iskola is sokat foglakozott az elemekkel.

0 fájl, 35 kapcsolt kép, 35 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 543

Szeplőtelen Fogantatás


CsuprosMaria_02.jpg

Mithrászt Anahita, egy szeplőtelen szűzanya szülte, kit egykor, a hierarchikus reformáció előtt termékenység istennőként imádtak. Szeplőtelen fogantatás bejelentése: Turul az Árpád-házi mondakörben, Emese álmában. Gábriel arkangyal a Bibliában (Lk 1,26-38). Szűz Mária szobrok. Szervatiusz Tibor: Boldogasszony - Magyar oltár. Az immakuláció olyan kiváltság, amelyet a római katolikus egyház csak Szűz Mária esetében ismer el. A római katolikus egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott (latin: sine labe originali concepta), e tant dogmává azonban csak IX. Piusz pápa emelte 1854. december 8-án. Azelőtt csak ún. (különösen a jezsuiták által) „ajánlott tétel” (sententia fidei proxima) volt, de a hívek is kegyelettel ragaszkodtak hozzá.

Ünnepe évente december 8-án van.

0 fájl, 11 kapcsolt kép, 11 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 289

22 album 11 oldalon 1