Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
Őselemek


5_elem_fem.jpg

A négy elem a nyugati asztrológia és általában véve a kapcsolati ezotérika fontos jelfogalma.
A négy őselem a Tűz (nehezen szelídíthető), a Víz (megtisztít és felold), a Föld (vagy lebilincseli, vagy elengedi az energiádat) és a Levegő (szabadságot ad). Ezekhez meghatározott állatövi jegyek tartoznak.

Régen a sámánok varázserőt tulajdonítottak az elemeknek. Több ősi filozófiai rendszerben megjelentek az archetipikus alapelemek vagy őselemek, melyek segítségével a természet jelenségeit próbálták megmagyarázni.
A görög őselem-koncepció (föld, víz, levegő, tűz) a Szókratész előtti időkből származik, és kitartott egészen a középkorig, áthatotta a reneszánszot, az egész európai gondolkodást és kultúrát. Empedoklész természetfilozófiája, a dialektika és milétoszi iskola is sokat foglakozott az elemekkel.

0 fájl, 35 kapcsolt kép, 35 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 601

Szeplőtelen Fogantatás


CsuprosMaria_02.jpg

Mithrászt Anahita, egy szeplőtelen szűzanya szülte, kit egykor, a hierarchikus reformáció előtt termékenység istennőként imádtak. Szeplőtelen fogantatás bejelentése: Turul az Árpád-házi mondakörben, Emese álmában. Gábriel arkangyal a Bibliában (Lk 1,26-38). Szűz Mária szobrok. Szervatiusz Tibor: Boldogasszony - Magyar oltár. Az immakuláció olyan kiváltság, amelyet a római katolikus egyház csak Szűz Mária esetében ismer el. A római katolikus egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott (latin: sine labe originali concepta), e tant dogmává azonban csak IX. Piusz pápa emelte 1854. december 8-án. Azelőtt csak ún. (különösen a jezsuiták által) „ajánlott tétel” (sententia fidei proxima) volt, de a hívek is kegyelettel ragaszkodtak hozzá.

Ünnepe évente december 8-án van.

0 fájl, 11 kapcsolt kép, 11 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 300

Kerecsen


kerecsensolyom.jpg

Karacsun – Téli Napforduló; Magyarország nemzeti parkjai; Szent István kézjegye; Kerecseny ünnep; címerek; Napsólyom, Hórusz egyiptomi isten...
Közeleg a Téli Napforduló ünnepe. Az ünnep, amely a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák, már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását (kara- sötétség, sötét, fekete) a világosságba (csun, csúny forduló, fordulás): kara csun (azaz karácsony) ünnepe.

A Csodaszarvas agancsai közt tartja az elgyengült, Napot. Turul sólyom az égbe emeli őt Szarvasunkkal együtt, így mégsem köszönt be a végtelen éj, a Fény ismét győzedelmeskedik a sötétség felett! Ezt a küzdelmet segítették őseink, akárhol is voltak a Világban, mikor a Napforduló éjszakáján tüzeket gyújtottak a hegygerinceken!! Naptüzek lobogó lángja mellett figyelték az ég-bolton kirajzolódó, évezredek óta minden évben ismétlődő kozmikus misztérium játékot. A Nap csak gyengén, sápadtan világít már, kora délután lebukik a látóhatár mögé. Beköszönt az év leghosszabb éjszakája. A Nap mintha nem akarna felemelkedni soha többé! A hideg és a hosszan tartó sötétség belemar a szívekbe, eluralkodik a kétség. A megkísértés éjszakája ez. Minden halott, a természet legmélyebb álmát alussza.

0 fájl, 16 kapcsolt kép, 16 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 989

Kitalált középkor


Atilla_Leo_teljes.jpg

Az elmélet Heribert Illig nevéhez fűződik, aki szerint az időszámításunk szerinti 614-911 közötti évek (vagyis a kora középkor) nem léteztek. A magyar középkori krónikák szerint az időszámítások keveredéséről van szó és minden megmagyarázható. A kulcs Attila és a hunok, valamint a Kárpát-medence történelme lenne? Az egész karoling kor kitalált történet? Tóth Gyula: Szkítiától Maghrebig - A kitalált középkoron túl; Arthúr végső álma Avalonban - A Szent Korona ábrázolásával;Attila találkozása Leó pápával: Hamisított freskó? Attila (Atilla) az valójában az óriás alak aki keresztet illetve egy testet tart? ...

4 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Szeptember 12., 13 kapcsolt kép, 17 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1446

Hitvilág, hiedelmek, vallás, hagyományok, hagyományőrzés


hol_van_a_szo.youtube

Hit, hitvilág, hiedelmek, vallás, hagyományok, hagyományőrzés

116 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2014. Február 24.
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1980

Szkíta Buddha


Felso_Pantokrator_mandala.jpg

Kozmikus Buda (Buddhát helyesen Budának vagy Búdának mondják a saját nyelvterületein.); Sakjamuni Buddha, vagy Gautama Sziddhártha (páliul Gótama Sziddhattha; i. e. 563 – i. e. 483) a történelmi Buddha kevésbé ismert nevei. Sakjamuni (sákjamuni) perzsa nyelven szaka, görög nyelven szkíta. Összetett, többszintű jelképi egyezések a két világvallásban: Buddha az Élet kerekében - A Felső Pantokrátor (Ítélő Krisztus) a Szent Koronán;...

3 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. November 3., 53 kapcsolt kép, 56 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1263

A kettőskereszt jelképi elemzése


image1402.jpg

Magyar címerek; A sejtosztódás olvasata szakrális és tudományos képeken szemléltetve; A sumír (maghar) nép művészete; A tatárlakai rovásos emlék; Főbb keresztalakok táblázata; A pilisszántói keresztes kő jelképi összehasonlítása (több mint 100 kereszttel); Apostoli kereszt; Átvezet a hármaskeresztbe: Orosz kereszt döntött keresztfával; Kettőskereszt és Fibonaccci arány; Az osztódási orsó kialakulása (biológia, sejtosztódás); Caduceus - Rovás jelkészlettel olvasható a gyógyítás szimbóluma; Japán: Hieroglifák és rovásírás az óceán mélyéről; Ősi breton ábrázolás Indra keresztjével és Thor kalapácsával rokonítva; Rovás GY (eGY) = EGY (az Isten); Ősi elő-ázsiai Szt. András-keresztek; Gyík összerovás; Dogon gyíkember jelképek; A Szabad Francia Erők zászlaja 1940-től; Ansuz az A-rúna; Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel; Téridő fizika...

2 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. Március 6., 37 kapcsolt kép, 39 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 951

Magyar dobok és sámándobok a különböző kultúrákból


samandob_nagykep.jpg

Magyar dobok, napképek, világképek ábrázolásaival; Sólyomfi-Nagy Zoltán dalai; Dobetetés; Az uráli sámánizmus és a magyar táltoshit; Téli napforduló TŰZ SZER; Sámánok és sámánnők dobjai és dobverői, eurázsiai, skandináv, Észak-amerikai, Dél-amerikai...

2 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Január 13., 50 kapcsolt kép, 52 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 947

Gábriel arkangyal


Angyal1.jpg

Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Egyes apokrif iratok szerint a Szodomát és Gomorát elpusztító angyalok között is ott volt.

0 fájl, 14 kapcsolt kép, 14 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 543

A magyar nyelv és a Biblia


Isten_szent_nevei.jpg

A Biblia neveinek és szövegének magyar értelmezéseiből: Magasságos Isten: Él Eljön; A Teremtés könyvének eredeti, első sorának mássalhangzói csak E-vel, előre és visszafelé értelmezve: a megtermékenyülés sejt és bolygó szinten; Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész. Visszafelé: Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe. Jeruzsálem neve: Hierosolyma; A sólyom neve a különböző nyelveken szakrális - Sacre; Adám Ádám a világnak, vevém belőle ívét (bordáját, a Nő betűjét az ívet, a rovás N betűt, a holdsarlót) Évát. Adás-Vétel-Kiáradás (A paradicsomból, pár a dicső honból); Egy nyelv volt valaha...

0 fájl, 14 kapcsolt kép, 14 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 861

Zoroaszter


Derafsh_Kaviani.png

A zoroasztrizmus (vagy mazdaizmus) az iszlám térhódítása előtti régi iráni vallás. A mazdaizmus ősi perzsa vallás körülbelül az i. e. 9–8. században keletkezett. Később (az i. e. 6–5. században) összeolvadt Zarathustra (görög változatban Zoroaszter) próféta tanításaival. Zarathustra gáthái képzik a Zend-Aveszta ma ismert töredékeinek nagy részét, ez a Jaszna.

0 fájl, 11 kapcsolt kép, 11 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 144

Téli napforduló


kerecsen28129.jpg

Karacsun – Karácsony: a Kerecsen sólyom is erről az ünnepről kapta nevét, hiszen ekkor tartották hagyományosan a rituális sólyomröptetéseket; December 21. a magyar karácsony a Nap és Élet újjászületésének, a naponta megújuló csodáknak ünnepe; A Föld Nap által történő megvilágítása az északi féltekén téli napfordulókor; Türk népek hagyományőrzése; Mithrász születése; Téli napforduló TŰZ SZER...

0 fájl, 26 kapcsolt kép, 26 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 525

22 album 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!