Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
Őselemek


5_elem_fem.jpg

A négy elem a nyugati asztrológia és általában véve a kapcsolati ezotérika fontos jelfogalma.
A négy őselem a Tűz (nehezen szelídíthető), a Víz (megtisztít és felold), a Föld (vagy lebilincseli, vagy elengedi az energiádat) és a Levegő (szabadságot ad). Ezekhez meghatározott állatövi jegyek tartoznak.

Régen a sámánok varázserőt tulajdonítottak az elemeknek. Több ősi filozófiai rendszerben megjelentek az archetipikus alapelemek vagy őselemek, melyek segítségével a természet jelenségeit próbálták megmagyarázni.
A görög őselem-koncepció (föld, víz, levegő, tűz) a Szókratész előtti időkből származik, és kitartott egészen a középkorig, áthatotta a reneszánszot, az egész európai gondolkodást és kultúrát. Empedoklész természetfilozófiája, a dialektika és milétoszi iskola is sokat foglakozott az elemekkel.

0 fájl, 35 kapcsolt kép, 35 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 654

Szeplőtelen Fogantatás


CsuprosMaria_02.jpg

Mithrászt Anahita, egy szeplőtelen szűzanya szülte, kit egykor, a hierarchikus reformáció előtt termékenység istennőként imádtak. Szeplőtelen fogantatás bejelentése: Turul az Árpád-házi mondakörben, Emese álmában. Gábriel arkangyal a Bibliában (Lk 1,26-38). Szűz Mária szobrok. Szervatiusz Tibor: Boldogasszony - Magyar oltár. Az immakuláció olyan kiváltság, amelyet a római katolikus egyház csak Szűz Mária esetében ismer el. A római katolikus egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott (latin: sine labe originali concepta), e tant dogmává azonban csak IX. Piusz pápa emelte 1854. december 8-án. Azelőtt csak ún. (különösen a jezsuiták által) „ajánlott tétel” (sententia fidei proxima) volt, de a hívek is kegyelettel ragaszkodtak hozzá.

Ünnepe évente december 8-án van.

0 fájl, 11 kapcsolt kép, 11 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 306

Kerecsen


kerecsensolyom.jpg

Karacsun – Téli Napforduló; Magyarország nemzeti parkjai; Szent István kézjegye; Kerecseny ünnep; címerek; Napsólyom, Hórusz egyiptomi isten...
Közeleg a Téli Napforduló ünnepe. Az ünnep, amely a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák, már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását (kara- sötétség, sötét, fekete) a világosságba (csun, csúny forduló, fordulás): kara csun (azaz karácsony) ünnepe.

A Csodaszarvas agancsai közt tartja az elgyengült, Napot. Turul sólyom az égbe emeli őt Szarvasunkkal együtt, így mégsem köszönt be a végtelen éj, a Fény ismét győzedelmeskedik a sötétség felett! Ezt a küzdelmet segítették őseink, akárhol is voltak a Világban, mikor a Napforduló éjszakáján tüzeket gyújtottak a hegygerinceken!! Naptüzek lobogó lángja mellett figyelték az ég-bolton kirajzolódó, évezredek óta minden évben ismétlődő kozmikus misztérium játékot. A Nap csak gyengén, sápadtan világít már, kora délután lebukik a látóhatár mögé. Beköszönt az év leghosszabb éjszakája. A Nap mintha nem akarna felemelkedni soha többé! A hideg és a hosszan tartó sötétség belemar a szívekbe, eluralkodik a kétség. A megkísértés éjszakája ez. Minden halott, a természet legmélyebb álmát alussza.

0 fájl, 16 kapcsolt kép, 16 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1016

Kitalált középkor


Atilla_Leo_teljes.jpg

Az elmélet Heribert Illig nevéhez fűződik, aki szerint az időszámításunk szerinti 614-911 közötti évek (vagyis a kora középkor) nem léteztek. A magyar középkori krónikák szerint az időszámítások keveredéséről van szó és minden megmagyarázható. A kulcs Attila és a hunok, valamint a Kárpát-medence történelme lenne? Az egész karoling kor kitalált történet? Tóth Gyula: Szkítiától Maghrebig - A kitalált középkoron túl; Arthúr végső álma Avalonban - A Szent Korona ábrázolásával;Attila találkozása Leó pápával: Hamisított freskó? Attila (Atilla) az valójában az óriás alak aki keresztet illetve egy testet tart? ...

4 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Szeptember 12., 13 kapcsolt kép, 17 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1473

22 album 6 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!