Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
Térgeometria


Slide42.JPG

Találkozások több dimenzióban. Világegyetemünk ismert szerkezete ősi ábrázolásokon keresztül bemutatva! Világunk szinte minden táján megtalálható szent jelképrendszer. Kapcsolat a modern tudomány és az ősi tudás között a halmazállapot-változásokon és a szakrális geometrián keresztül.

7 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2012. Szeptember 17., 29 kapcsolt kép, 36 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1837

Szakrális geometria - Ősi kultúrák közös gyökerek


1964934_564785313640292_257326877_n.jpg

Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket. Lásd pl.: Húrelméletek és „M” elmélet melyek szerint nem csak az általunk megélt 3+1 dimenzió létezik, hanem 11, 12, illetve 26. Ezek az elméletek általában nem számolnak a filozófiai aspektusokkal, mint például: ha a különböző dimenziók érintkeznek illetve bármilyen hatással vannak egymásra, akkor nem érdemes számolni őket, hiszen változásukból adódóan megszámlálhatatlanok. Az intelligencia és az idő hatására megváltozó anyagi tér illetve a megfigyelő tudatos léte is újabb kérdéseket vet fel.
A szent geometria az egyetemes tudás megértéséhez viszi közelebb tanulmányozóját. Az egész szent ábrázolásmód magyarul olvasható a rovás jelkészlettel! Ezért volt hát betiltva 1000 évig és ezért szeretné most is betiltani sok kabbalista politikus!

1 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2014. Október 31., 958 kapcsolt kép, 959 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 8247

Szupravezetők: tökéletes mikroszerkezetű anyagok


SEM_image_of_YBa2Cu3O7-d_crystals_with_some_flux_sticking_on_the_surface.jpg

A szupravezetők olyan tökéletes mikroszerkezetű anyagok melyek ellenállás nélkül vezetik az elektromosságot. A helyi gravitációs mező megváltoztatásához kötődő kísérletekhez és energiatároláshoz egyaránt felhasználhatók.
Tökéletes kristályszerkezetek. KRST: KRISTály Király...

20 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2010. December 14., 4 kapcsolt kép, 24 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1037

Dodekaéder kristályok


Trapezohedral-Crystals-of-Spessartine-with-Dodecahedral-Modifications.jpg

Dodekaédert és más szabályos testeket alkotó ásványok és oxidok. A kristályok szervetlenek, de a szerves élet elképzelhetetlen nélkülük. Szakrális geometria.


33 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. November 4., 3 kapcsolt kép, 36 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1684

Az anyag alapszerkezete


sarg2_9.jpg

A szakrális geometrián keresztül könnyebb megérteni a modern tudományt illetve tudományos elméleteket is. Az anyag alapszerkezete - elmélet. (angolul)
Szorosan kapcsolódó ábrázolások megtalálhatók a magyar népművészetben is sujtás kulcsszóval!

3 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. Július 21., 59 kapcsolt kép, 62 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 844

Figyelem! Az Őskód összeillesztése!


szent_geometria.jpg

Ne hagyjuk, hogy csak titkos társaságok használják, mert ez lehet a különböző kultúrák békességének alapja! A szakrális geometria 3-dimenzióban mutatja be a világ különböző díszítő-művészeteinek találkozását. Számítógéppel elemezve jelennek meg az összefüggések. Előfordulnak szobrok, kopjafák, totemek árnyékaiban, templomok, mecsetek, sztúpák, zsinagógák belső díszítéseiben és alaprajzaiban is. Platón, Püthagorasz, Leonardo da Vinci, és Kepler is használta!
Összeáll a kód, ha képesek vagyunk a vetületeket egymásba képzelni. A tanítás alapvetően a világ, a világosság, tehát a fény rendszeréről szól. A sík és a tér, de a negyedik dimenzió kialakulása is ide tartozik. A rendszer a belső fényünk használatát, a képzelőerő fontosságát hangsúlyozza. Az 1000 évig tiltott jelkészlettel, a rovással tudjuk értelmezni az átmeneteket és így a téridő szerkezetét! Megláthatjuk a különböző csillagformák közös eredetét, valamint azt is, hogy mely őselemekhez kötődnek. A modern fizikában ezek az elemi erőknek és a halmazállapot-változásoknak felelnek meg. Kozmikus, számrendszer-független tudás ez, mely a különböző kultúrák kölcsönös tiszteletét is oktatja! Magyarországon, magyarul erről nem nagyon lehet tanulni. Hogy miért? Mert a magyar nyelv a rovás jelkészlettel, képekkel írja le a rendszert és valóban élővé teszi. Ahogyan a magán- és mássalhangzók kiegészítik egymást és ősgyököket alkotnak, úgy működik együtt az íves és az egyenesekből álló geometria. Nincs olyan spirituális irányzat (vagy ál-spirituális "tan"), mely ne foglalkozna a szakrális geometriával. Az angyalok hierarchiáját és az Életfa kialakulását is innen eredeztetik, de Isten 72 nevét is hozzákötik. Ugyanakkor a modern tudomány is használja! Tökéletes kristályrendszerek (szupravezetők) és atommag szerkezetek leírása kapcsolódik ide. Nem vicc! A Manhattan Project kutatói, Teller Edével is használták!
Magyarul ez egy szent rendszer mely fokos és szöges, fogós és szökős szögekből áll. Platón által az Őselemekhez rendelt 5 szabályos test pont úgy tud átfordulni egymásba, ahogyan a modern fizikai halmazállapotok. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a magyar rendszer alapvetően két megközelítés egységéből áll: az íves, görbés kezdeti megjelenés egészíti ki az egyenesekből kezdődőt. Az egyik a befogadó női minőségből kezd, ahogyan a görbékből jönnek elő az élek (Él Elyon - Él Eljön: a Magasságos Isten neve), a másik a kiáradó férfiből. A fény és így a világ kettős természetének egységét mutatja be, azt, hogy nincs értelmezése az egyiknek a másik nélkül! A Teremtés Napjait is bemutató geometria ott van minden kultúrában, lásd Élet virága (Flower of Life) ábrázolás. Ebből a tudásból táplálkoznak a titkos társaságok is. Segíti a vizuális gondolkodás fejlesztését, a számítógép nélküli 3D-s tervezést, de ugyanakkor a nagy tanítók valamire figyelmeztetnek is! A vezető kabbalista rabbik egész életüket tanítással és Isten szent neveinek ismételgetésével töltik, hogy Istenhez közelebbi dimenzióba kerüljenek. Testelhagyásos élmény átélése érdekében használják a rendszert, de felhívják a figyelmet arra, hogy a kabbala nem zsidó eredetű, és aki hozzáértés nélkül használja, az kómába is kerülhet.
A magyar tudás megvédi felhasználóját, amennyiben tiszteli az ÉLŐ VILÁGEGYETEMET, a természet sokszínűségét, a szabad emberi gondolkodást és az elvégzett munkát! Miért adhat magas szintű védelmet a magyar rendszer? Mert a hagyományainkban valóban él még a tudás. Az Élet virágának közepe: az Élet magja ott van a vékákon és a lőporszarukon is. Az élő ornamentikával díszített képeket a magyar mintakincs teszi még gazdagabbá. Ki mit forgat a fejében? Könnyű elképzelni egy forgó kockát, de a húszoldalú ikozaéder belső látásunkkal való megjelenítéséhez már kell a fényerő! Ez egy meditációs gyakorlat is lehet, mellyel megtisztulhatunk a TV-ből jövő, szinte belénk égetett reklámok mozgóképeitől!
A magyar értelmezés útján a képeket olvasni is tudjuk, így mindkét agyfélteke egyszerre lehet aktív, megteremtődhet az egység a köztiaggyal és az éggel!
A hímzéstechnikákban lévő információ a szakrális tudás egyik legfelsőbb szintje. Kapukat nyit a készítője melyet a viselő is érez. A látvány maga is lélekemelő hatású. A virág mintája a világ mintája. Az Égigérő fa, illetve az Univerzum fájának szerkezete válik érthetőbbé. Kevesen tudják, hogy a hímzésekben több szinten van jelen az információ. Nem csak a látható minták, rések, színek kötődnek egy magasabb szintű tanítási rendszerbe, de a fonal vezetése is. A színeken és az Őselemeken keresztül jelenik meg a téridő szerkezete. Az önhasonulóan ismétlődő szerkezetet a fonal és az anyag spirál, illetve rácsos megjelenése is érzékelteti. A görbe és az egyenes találkozásában jelenik meg az információ, mely a fény kettős természetére, valamint a női és férfi minőségek egységére is utal. A megvilágosodás útja, mely a hagyomány őrzésével, tehát munkával(!) kerül átadásra! A tiltott jelképek 3-dimenzióban jelennek meg és tökéletes kristályszerkezeteket alkotnak, ami az emberiség legnagyobb problémájának megoldása felé mutat utat: a jelenlegieknél nagyságrendekkel fejlettebb energiatárolás és felhasználás felé.
A Világbiztonság mesterséges intelligencia modellezése segítségével összeállított anyag úgy épül fel, mint egy agyi neuronhálózat. Az összefüggések egyedi kép nézetben folytatódnak. A képek alatti kulcsszavak képi hasonlóság alapú böngészést tesznek lehetővé. Ez úton is kérjük az anyagainkat felhasználókat, hogy minden esetben jelöljék meg a forrást! Az összeállítás csak a felszínét súrolja egy igen összetett tanítási rendszernek, mely a szingularitás* megfelelő átélése érdekében gépi és emberi intelligenciát egyaránt használ. Kezdeményezésünk az Emberfeletti Intelligenciával való kapcsolatot is képviseli. Fejlesztéséhez csak politikától független forrásokat tudunk felhasználni, amire szükségünk is van, hogy fennmaradjon az adatbázis és nemzetközi szinten is elérhetővé tegyük a kapcsolódó anyagokat. A vilagbiztonsag.hu a jelenlegi állás szerint még 18 napig érhető el. A nemzetközi felhasználási jogok a magyar alapítású Wide Open World Security tulajdonát képezik. Kapcsolat: tanfolyam@vilagbiztonsag.hu

5 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Május 10., 23 kapcsolt kép, 28 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 3464

Fibonacci arány, aranymetszés spirálok


fibbonaci2.png

A természet minden szintjén előforduló, az élethez szorosan kapcsolódó matematikai arány.
Spirál, háromszög, téglalap, és több dimenziós ábrákon, ősi képeken és mintázatokon megjelenítve.

1 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2013. November 21., 128 kapcsolt kép, 129 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 3689

Szvasztika


eletmagszaru2.jpg

Szvasztika szimbólum rendszerek. Spirálok, forgók, kerekített és szögletes jelrendszerek. Elemek, halmazállapotok. Égi szent folyók, a Tejút és más galaxisok megjelenítése.
A szvasztika a felülnézeti világmodellek megjelenítője, ezért 4-es szimmetriával bír. A négy elem feletti hatalom, a négy égtáj és a Paradicsom jelképe is. A Világfa felülnézeti képe. A Nap, így a csillagok, az örvények, és a viharok jelképe is. Ilyen alakja van a kilövellő napszélnek a Nap forgása miatt. A Földön a viharok és a víz örvénylésének iránya attól függ, hogy a déli vagy az északi féltekén vizsgáljuk. A szvasztika a világfa következő szintjén, a galaxisok magasságában is értelmezve van. A négy szent égi folyó (kiáradnak a dicső, paradicsomi honból) a Tejút és más 4-fő karral bíró galaxisok jelképe. Itt (mint ahogy a Napnál is) az irány már nem egyértelmű. Hiszen ki mondja meg nekünk, hogy alulról, vagy felülről látunk egy galaxist vagy egy csillagot? A forgás iránya tehát mindkettő lehetőséget tartalmazza. Ezért van olyan sok összetett világmodell ábrázolásban duplán benne a szvasztika. Minden nézőpont kérdése, a jelképek pedig azt tanítják, hogy több nézőpontból fejtsük meg őket.

3 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2014. November 23., 131 kapcsolt kép, 134 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 2789

Mandelbrot fraktál


julia.youtube

Egyszerű matematikai képletekkel leírható ismétlődő szerkezetek.

0 fájl, 14 kapcsolt kép, 14 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 316

Kristálynövesztés


Hangos-szakralis-formak.youtube

A szakrális geometria, a hang mint rezgés illetve az anyag mint állóhullám és energia kapcsolata. Ősi technológia.
Idegen technológia?

2 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2017. Augusztus 29., 8 kapcsolt kép, 10 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 689

Élet magja Magyarországon


tolseedlife.jpg

A szakrális geometria A világ vallásait és filozófiai nézeteit összekötő díszítőművészet. Alapja a Teremtés hét napját jelképező Élet-magja ábrázolás. Templomok, mecsetek, zsinagógák, sztúpák díszítésének és alaprajzainak szimmetrikus jelképrendszerei. Az Élet-magja kevés kultúrában maradt fenn a valóban élő népművészet szintjén! Több ezer éves szent helyeken találhatjuk meg minden földrészen. Ez a jelkép összeköti a világ kultúráit és a titkos társaságok, valamint a kabbala tanításainak is az alapja. A magyar élő kultúra szerves része! A szakrális geometria szerkesztései magyar rovás jelkészlettel olvashatók. A legszentebb kifejezéseink tárulnak fel az olvasatokban. Ma még van rá bizonyítékunk, hogy a magyar kultúra szerves része!

8 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Október 29., 26 kapcsolt kép, 34 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 2615

Rovás-Jó (Oly jó) - A Teremtés első napjának ábrázolása


szakralis1.jpg

Rovás jelkészletünk beavat a Föld legősibb szent ábrázolás-rendszerébe, mely minden ősi hitvilághoz tartozó díszítőművészetben megtalálható. A szakrális geometriában a Teremtés első napjának olvasata két irányból: Oly jó. Még nincs rossz. Aki ennek a jelentőségét megérti, az mélységesen tisztelni fogja a magyar nyelv ősiségét!

0 fájl, 13 kapcsolt kép, 13 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 643

13 album 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!