Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A hang láthatóvá tétele: Az ősi szakrális tudás és a legmodernebb tudomány találkozása


85ac375ee24008fda8923ccb6e915f55.jpg

Hang keltette formák (cymatics), maja naptár, templomi ablakok, és a CERN részecskegyorsító képei az atom alatti parányvilágból... Válogatás a hanggal létrehozott formák világából. A hanghullámok vizuális megjelenítése több ezer évre vezethető vissza. A legmodernebb technológiák az anyag lebegtetésére, sőt atomok rendezésére is használják!
Afrikai törzsek több mint ezer éve használják a dobot és növényi magvakat vagy finom port formák előhívására. (Ez esetben a dob mint hangszóró működött, a külső hangokat a "doboz" erősítette fel.) Varázsláshoz, jósláshoz alkalmazták (abrak a dobra vagy ábrák a dobra). Leonardo Da Vinci (1452-1519) és több neves személyiség is foglalkozik a témával. Állóhullámok 3 dimenzióban lebegtetik az anyagot (tudományos kísérlet); Hanghullámokkal pozicionált nano-vezetékek alkotják a legmodernebb szenzorokat...

2 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Július 29., 18 kapcsolt kép, 20 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 4312

Ornamentika és szakrális geometria


Pompei_3.jpg

Jelrendszerek és összefüggéseik a világ minden tájáról.

162 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2011. Március 23.
Az albumot ennyiszer nézték meg: 4466

A fény és az anyag alapszerkezete


sujtas1.jpg

Megdöbbentő lehet egyeseknek, hogy az ősi filozófiai és vallásos irányzatok, a természetet és embert tisztelő kultúrák díszítőművészetei hogyan kapcsolódnak a modern tudományhoz. A szakrális geometria alapjain keresztül ismerkedhetünk meg az anyag energia-szerkezetével. Teljes periódusos rendszer tárul elénk összefüggéseiben és mozgásban. Atom és atommag szerkezetek periódusos rendszerben ábrázolva. Magfizika, szimbólumrendszerek találkozása több dimenzióban.
Basic Structures of Matter Theory

34 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Április 7., 26 kapcsolt kép, 60 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 2987

Egy Ős - Egy az Isten ligatúra


domino_rovas.jpg

Egy Ős - Egy az Isten! Ősi rovás jelkészlettel olvasható szimbólumvilág! Kirgiz hagyományőrzés; Sirkő al-Ghaliya-ban; Ne nyúlj bele a genetikába!; A sejtosztódás (mitózis) szakaszai tárulnak elénk tudományos képeken és kisfilmeken keresztül. Ez a jelképrendszer megtalálható ősi szent helyeken, barlangrajzokon, kőtáblákon, királyi és település-címereken, templomokban, minden kontinensen...

3 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. Február 13., 63 kapcsolt kép, 66 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 3064

Negyedik dimenzió - Második eljövetel


cosmic_deer.jpg

Második eljövetel: Képzeld el azt, hogy kívülről látod a Világegyetemet! Gyermekként vagy jelen, még ártatlanul. Jézusi minőségedben látod az Univerzumot. Olyan erővel érkezik a szeretet hozzád, amit eddig elképzelni sem tudtál. Ha minden érzékszervedre egyszerre hatna valami, az elviselhetőség határán túl, akkor sem érne fel ezzel az erővel. Álomtestedben vagy jelen és nem csak látod, de érzed: egy vagy a végtelen Világmindenséggel.
Látod, hogy csillagokból van és körbe is tudod utazni egy pillanat alatt. Felfogod, hogy nem csak 3- de 4-dimenzióban is érzékeled. Hiszen ott vagy benne is, ...
Ez egy olyan rendszer ami a mai hivatalos tudomány eredményeit meghaladó pontossággal írja le anyagi világunkat a különböző elemeken és fizikai halmazállapotokon keresztül. További információval szolgál a Világegyetem láthatatlan szerkezetére vonatkozóan. 4. 5. és további dimenziókkal kapcsolatos képek.

1 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. Július 25., 17 kapcsolt kép, 18 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1137

Holografikus Univerzum és Táltos hitvilág


jogar21.jpg

Ahogy fent, úgy lent: A tudomány és a hagyomány képei megegyeznek abban, hogy a Világegyetem szerkezete önhasonulóan (fraktálisan, holografikusan) ismétlődik. A tartalomból: A csillag speciális állapotában olyan mint egy 10 km-es atommag; Fényfa csillagokból és galaxisokból; Ismétlődő szerkezetek az Univerzum felépítésében, párhuzamos dimenziók. Elölnézeti és felülnézeti világmodellek találkozása ősi magyar jelképeken: Egy a tér (terem), kettő a tő, három a fa egysége: A Teremtő Egy szent hármassága; A táltos hitvilágban: Minden porszemben amin a fény megcsillan, egy külön világ található! A lélek örök és halhatatlan. Holografikus (egymásba önhasonulóan ismétlődő, fraktális) Univerzum.

3 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Május 27., 29 kapcsolt kép, 32 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 2216

Az ornamentika világából


matyo2.jpg

Ornamentika:
Díszítési mód és különböző díszítőelemek állati, növényi, absztrakt formaelemek gyűjtőneve.

0 fájl, 378 kapcsolt kép, 378 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 4470

Sujtás - szakrális geometria és tudomány


minta_018.jpg

A Végtelen megjelenítései az elemeken keresztül: Sujtások, paszományok, népi hímzések rendszere. Ide kapcsolódóan a szakrális geometrián és a végtelen csomó jelképrendszerein keresztül bemutatott szerkezetek és alakzatok összefüggései. Az anyag alapszerkezete - tudományos elmélet képei.

2 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2014. November 20., 33 kapcsolt kép, 35 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 11158

Paszományok, díszítések, csomók


Atilla.jpg

Szervesen és szervetlenül is ide kapcsolódik: Paszományok, csomók, díszítések: Paszomány (régiesen paszománt): arany-, ezüst- vagy selyemszálakból készített lapos szalag, zsinór vagy más alakok, amelyeket díszítésül öltönyökre szoktak felvarrni. A paszomány-diszítésekről különösen híres a magyar főúri díszruha, a mente és nadrág, amely néha igen míves cifrázatú paszománnyal volt felékesítve.

18 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2011. Május 30., 22 kapcsolt kép, 40 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 2364

Számolás a téridő szerkezetében


lehetsegracs.jpg

Szakrális geometria és rovás haladóknak.

0 fájl, 9 kapcsolt kép, 9 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 295

Az emberi agy felépítésének mitológiai vonatkozásai


Noe-fa-cimerrel.jpg

Vizsgáljuk meg a különböző kultúrák kapcsolódó tanításait! Sólyom és csikóhal alakzatok az emberi agyban. A hüllőagy és a kampós, csikóhal alakú hippokampusz. Az egyiptomi Narmer táblán az emberi agy összerendezésének folyamatát is megfigyelhetjük.

2 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2013. Május 12., 5 kapcsolt kép, 7 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 276

Holdsarló és csillag: Több nagyságrendben értelmezendő kozmikus jelképrend


cybele.jpg

- A Földről nézve: Nap és Hold. - A naprendszer szintjén a Nap és a napszél által kialakított ütközési zóna.
- A Tejút szintjén a galaxis magja és az Orion kar (amiben naprendszerünk is található). - Az íves, befogadó és visszatükröző holdsarló és a kiáradó, egyenes napsugár: a női és férfi minőség találkozása.

0 fájl, 31 kapcsolt kép, 31 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1803

16 album 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!