Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
Kalcit mikrokristályok az agyban - Hórusz szeme


solyom.jpg

Kalcit mikrokristály az agyból, a tobozmirigyből; Hórusz a fénymadár; Turul szófordulatok; Az agyban megtalálható mágneses tulajdonsággal bíró részecskék; Az emberi agy közepén található tobozmirigy tartalmazza: Természetes mikrokristályok és szakrális geometria; Kalcit mikrokristályon növesztett spirális halom; A sólyom kitűnő látásáról ismert, ezért méltán hordozza magával a képi gondolkodás, a szárnyaló képzelet szimbolikáját is.
Figyeljük meg az ősi egyiptomi ábrázolások adta hasonlóságokat! A köztiagy, az agy középső része tartalmazza az álmok, a meditatív állapotok és a vizuális gondolkodásmód alapját képező tobozmirigyet.
A tobozmirigyben lévő kalcit mikrokristályok egy része vas tartalmuk miatt elektromágneses tulajdonságokkal bír. Kémiai hatásra a kristályszerkezetben változás jön létre.
Az egyiptomi panteonban Hórusz Ozirisz és Ízisz fia, az Ozirisz-Ízisz mondakör harmadik jelentős tagja. A róla alkotott elsődleges elképzelés szerint az ég hatalmas ura. A magasban szárnyaló sólyom a megtestesítője. Az egész eget átfogó madár szemei a Hold és a Nap, szárnyai átölelik az egész Földet.

7 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2014. Március 17., 3 kapcsolt kép, 10 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 3974

A képi gondolkodás fejlesztésének alapja a szakrális geometria


szent_geometria.jpg

Talán úgy érthető meg a legkönnyebben, mint egy világnézet, ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magában foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket. Lényegében arról van szó, hogy az ősi kultúrák díszítőelemei 3-dimenzióban találkoznak. A kopjafák, templomok, mecsetek, zsinagógák, szőnyegek vetületi ábrázolásokat hordoznak, méghozzá több rétegben. Olyan mintha a szabályos kristályrendszerek képeit diafilmre vinnénk majd azokat egymásra helyeznénk. Az előjövő bonyolult képek így fedésben vannak és kiegészítik egymást. Ezekből 3-dimenziós ábrák alkothatók, akár fejben a fény tudatos használatával! Minden 3D-s ábra jelentéssel bír. Többek között az elemekhez (tűz, víz, föld, levegő, éter) és így a modern tudomány halmazállapot-változásaihoz is köthetők. A téridő szerkezete és az élővilág jelképrendszere tárul fel. A szögletes és íves ábrázolásmódok szervesen kiegészítik egymást. Ősi rovás jelkészletünkkel az egész rendszert magyarul tudjuk olvasni! A kozmikus intelligencia megjelenésének rendszerét az angyalok hierarchiájához is kötik...

131 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Március 28., 842 kapcsolt kép, 973 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 16043

Látóagy


VBlogo.jpg

Keresés szimbolikus egyezések alapján:
Ikozaéder Szakrális geometria és gömb;
Szakrális geometria és kocka; Tetraéder
Kocka és gömb
lépcsőzet
Csodaszarvas
Nap és Föld és Hold
Hangeometria kisfilmek

1 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2012. Július 25., 43 kapcsolt kép, 44 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 792

Tanfolyam I.


szakralis-geometria.youtube

Az emberi gondolkodásmódok szabad elemzése, ősi, fejlett információs rendszerek, irányított vizualizáció, több dimenziós védelmi rendszerek, szakrális geometria alapok.
Ennek a tartalomnak a megértése több órás olvasást és kép, illetve videó nézést igényel.
A képek alatti hozzászólások és kiegészítések újabb információkat tartalmaznak.

4 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2011. Április 28., 1 kapcsolt kép, 5 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 832

Magyarság találkozó


solyom.jpg

A Világbiztonság Nyílt Társaság és a Magyar Nyelv oldalak szervezésében:

Végtelen szókincsünk és ősi kultúránk képjeleivel, bemutatjuk a magyar tudás élő világképét!

Helyszín:
Történelmi Magyarországunk közepe,
Szarvas városa. Vajda Péter Művelődési Központ. Kossuth tér 3.

Időpont:
2012. szeptemberének (Földanya hava - Szent Mihály hava) utolsó szombatján, 29-én.
Nyitás: 8 órakor!
Az előadások 09.30-17.30-ig tartanak!

Bemutatók, előadások és kézműves vásár!

Alex Horsch torokénekes, az ősi zene kutatója
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, lélekemelő
Dr. Varga Tibor jogtörténész és magyarságkutató
Juhász Zsolt a Magyar nyelv mint útikönyv szerzője
Kiss Dénes költő és nyelvkutató
Kolumbán Sándor az Ősmag(yar)-nyelvi értelmező kéziszótár szerzője

További részletek, programokkal, vidékieknek szálláslehetőségekkel:
http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/jegyrendeles-magyarsag-talalkozo.html

Kérjük, aki teheti, hagyományőrző vagy népi motívumokkal díszített viseletével színesítse rendezvényünket!

3 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2012. Szeptember 29., 3 kapcsolt kép, 6 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 353

Végtelen csomó jelképek


image685.jpg

Végtelen csomók a világ minden tájáról. Szakrális és tudományos elemzések. Sujtások a népművészetből és a részecskegyorsítók adataiból...

2 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2016. Április 25., 134 kapcsolt kép, 136 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 3998

Magyar nyelvünk ősgyökrendszere


kiderul-beborul.jpg

Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező.
Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta;
A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon.
Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu

42 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2017. Augusztus 24., 146 kapcsolt kép, 188 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 20299

Az emberi agy világképei


Noe-fa-cimerrel.jpg

A három a halom száma is (hármashalom). A két agyfélteke és a köztiagy kapcsolati rendszere illetve egysége. Amikor képekben és hangokban tudatosan egyszerre gondolkodunk (a magyar nyelvi ősgyökrendszert használjuk), akkor aktív a teljes rendszer. Pszichológiai értelemben ilyenkor az eszünket és a szívünket is használjuk. Szakrális megközelítésben pedig úton vagyunk a koronacsakra megnyitása felé, tehát akár testen kívüli élményben is részünk lehet.
A címerünkben is megtalálható ez az információ. A kettőskereszt az egységet jelenti az éggel. Rovás GY-betű, az Egy jelképe.

1 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2014. Szeptember 30., 4 kapcsolt kép, 5 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 196

Hüllőagyunk szemből kobra alakú, oldalról sólyom, csőrében kígyóval


hulloagy-egigero-fa.jpg

Az emberi agy elölnézeti képében megjelenik a kobra; Sólyom: a képi gondolkodás alapjának hordozója (uralja a kígyót); Az emberi agy részletei jelennek meg a keresztre feszítés ábrázolásaiban; Az egyiptomi Narmer tábla hátoldala: összerakják az agy részeit; Agyunk hármashalom-énképhalom rendszere; Az emberi agy felépítése - a szárnyaló képzelet és az összpontosítás turulmadara: Hórusz szeme; ...

1 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. Február 26., 12 kapcsolt kép, 13 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 327

Találatok


etruszk-maja.jpg

A különböző civilizációk hivatalosan nem létező összefüggései.

1 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2013. Február 17., 41 kapcsolt kép, 42 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 568

Hang keltette formák az anyagban


cloudsound.jpg

A modern tudomány nanotechnológiás szenzorokat (valamint titokban processzorokat) fejleszt az ősi módszerrel. Hanggal képesek tárgyakat lebegtetni. Régen így kerültek ábrák a dobra - Abrakadabra: Apró szemcséket szórunk a dobra, majd hang hatására azok szakrális formákba rendeződnek. Ugyanez az eljárás magas frekvenciákon akár atomi szinten is működik - ez pedig már titkos tudás!
A hanghullámok vizuális megjelenítése több ezer évre vezethető vissza.
Afrikai törzsek több mint ezer éve használják a dobot és növényi magvakat vagy finom port formák előhívására. (Ez esetben a dob mint hangszóró működött, a külső hangokat a "doboz" erősítette fel.) Varázsláshoz, jósláshoz alkalmazták (abrak a dobra vagy ábrák a dobra).
Leonardo Da Vinci (1452-1519) és több neves személyiség is foglalkozik a témával.

3 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2014. November 5., 17 kapcsolt kép, 20 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 3495

 

11 album 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!