Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
Aranybulla mint aranypecsét és szimbolikája


Aranybulla.jpg

„A Szentháromság és oszolhatlan egység nevében. Endre, Isten kegyelméből Magyar-, Dalmát-és Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia örökös királya. Mivel mind országunk nemeseinek, mind másoknak is Szent István királytól alapított szabadsága némely királyok hatalma által, kik néha haragjukban boszút állottak, néha gonosz emberek hamis tanácsira is hallgattak, vagy saját hasznukat keresték, igen sok részben rövidséget szenvedett:...
Az Aranybullával kapcsolatos kozmológiai összefüggések is megtalálhatók az albumban.
Ebben a gyűjteményben már videó is szerepel.

11 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. December 25., 29 kapcsolt kép, 40 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 1552

Szent István első magyar király a királyok tízparancsolatáról


-Szent_Korona_1790.jpg

Szent Imre herceghez.
A szent Háromság és oszthatatlan Egység nevében.
1. § Mivel úgy érzem, hogy mindaz, amit Isten akarata alkotott és nagyon világos szabályokkal elrendezett, úgy az égbolt távlataiban, mint földünk e téres tájain az észszerűség erejétől hajtva él és létezik; mivel továbbá látom, hogy amit ez életünk hasznára és díszére Isten kegyelme bőven engedélyezett, úgymint királyságot, kormányzóságot, hercegséget, grófságot, főpapságot és egyéb méltóságokat, mindazt részint isteni parancsok és intézmények, részint törvények, részint bírák, részint polgári törvénykezés, valamint...

11 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2012. Március 8.
Az albumot ennyiszer nézték meg: 483

Letölthető ősi könyvek: Alapítólevelek, törvények, dokumentumok


Kezai_Simon_gesta_hungarorum.jpg

Letölthető könyvek. Szkíta nemzeti és népi szertartásrend - szól a Corpus Juris Hungarici; A Szilveszter-bulla: Hamisítvány Szent István nevében a 17. századból; Alapítólevelek, törvények, dokumentumok; Képes Krónika; Kézai (Keszi) Simon Gesta Hunnorum et Hungarorum (A hunok és magyarok viselt dolgai) 1283.

11 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2015. Április 12., 14 kapcsolt kép, 25 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 2073

Az Aranybulla teljes szövege


Aranybulla2.jpg

A magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb törvénye, királyi dekrétuma. -"Hogyha pedig mi, vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövőben nekünk és utódainknak ellenállani és ellenmondani örökre."-

11 fájl, utolsó feltöltés ekkor: 2010. November 9., 2 kapcsolt kép, 13 fájl összesen
Az albumot ennyiszer nézték meg: 5741

5 album 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!