Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A teljes méretű képhez kattints ide

Vizsgálat: Rovás K (vég-k) - Milyen rovás "K"-val kell kezdődjön az ószövetségi Biblia?

12 hun-magyar rovás ABC összehasonlításából
(Fischer Károly Antal gyűjtése)

A kezdő-vég és "köz" rovás K-betűk egy fontos tanításra világítanak rá! A négyzet, a rombusz és a dupla szabályos háromszög található meg bennük. Az anyag alap illetve Kristályszerkezetéről is szó lesz...
Az oktaéder tartalmazza azokat a szabályos térhálókat melyek 2 dimenzióban teljes fedésbe tudnak kerülni.

Olyan térhálóhoz mely szabályos ötszögből épül fel, már három dimenzió szükségeltetik.Példák: 3 dimenzióban az ötágú csillag, a Dávid-csillag és a nyilaskereszt! - Duálisok (3 dimenzióban 3 féle létezik)Kristályrendszerek táblázata:Rubik kocka változatai (térháló fordulások):Szent Péter és Szent Pál zománcképei a Szent koronán:Folytatás a hozzászólásokban!


Böngészhető, képi kulcsszavak
ABC(148); Fischer Károly Antal(35); Számolás a téridő szerkezetében(9); dodekaéder(57); hexaéder(15); hipertér(16); háromszögjel(92); ikozaéder(44); kocka(217); nyomozás(35); négyzetháló(175); oktaéder(79); rovás és Biblia(6); rovás-k(103); rovás-téridő(20); rovás-vég-k(3); szakrális geometria(949); szakrális geometria és Biblia(12); szimbólum sorozat(55); tetraéder(33); térfordulás(9); térháló(3); téridő-háló(15); térrács(9); ősgyökrendszer és Biblia(14);
rovas-z.jpg rovas-veg-k.jpg rovas-v.jpg
. FORRÁS - FILE-INFO (A kép és a hozzá tartozó leírás, valamint a kattintható kulcsszavak, egy intelligens képtár részét képezik. A képi hasonlóságok böngészhetők, a körberajzolt jelképek* illetve kattintható kulcsszavak segítségével. * Ha "körberajzolt" kulccsal van jelölve)

Hozzászólás küldése
Névtelen hozzászólás nem engedélyezett. Lépj be, ha írni szeretnél

Hozzászólás 1 írt ide: 5, erről: 5
Oldal: 1

RCHARD   [2016. Március 1. 01:53-kor]
BRST mássalhangzókkal kezdődik a Teremtés könyve (Mózes első könyve). Az első sor mássalhangzó magyar értelmezéseiről:

Az élet magjának érkezéseA megtermékenyítés során a petesejtbe jutó hímivarsejt farok része leválik.Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz:

BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC

BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész

Visszafelé:
Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

A téridő szerkezetének megjelenítése:A következő kisfilmben a következő szimbólumok megtalálhatók: Mag, Tejút (a négy égi folyó), Naprendszer, Föld, életfa, Égig érő fa, az Élet magja...
Pánspermia (sperma, mag) egy tudományos hipotézis, miszerint az élet „magjai” jelen vannak mindenhol az Univerzumban és a földi élet is ilyen magvakból jöhetett létre, valamint ugyanígy más lakható bolygók is megtermékenyülhettek.RCHARD   [2012. Október 20. 20:54-kor]
Kristályok királya a szupravezető. Tökéletesség, energiatárolás, a helyi gravitációs mező módosítása mind ezekhez az anyagokhoz köthető. Még hogy a szupravezetők idegen technológiát képviselnének...A szakrális geometrián keresztül megismerhetjük az anyag molekuláris szerkezetét. Kristályokban, szupravezetőkben is előforduló szimmetrikus kapcsolati rendszerek. Egy poliéder duálisát megkapjuk, ha lapjait egy csúccsal, csúcsait pedig egy lappal felcseréljük. Szabályos sokszögekből álló testek esetén a lapokat szimmetriaközéppontjukkal cseréljük fel. Például a szabályos tetraéder duálisa is tetraéder, a kockáé oktaéder, az oktaéderé kocka, az ikozaéderé dodekaéder, a dodekaéderé ikozaéder.

Ez egy olyan rendszer ami a mai hivatalos tudomány eredményeit meghaladó pontossággal írja le anyagi világunkat a különböző elemeken és fizikai halmazállapotokon keresztül. További információval szolgál a Világegyetem láthatatlan szerkezetére vonatkozóan.

Kapcsolódó 2 dimenziós jelképek: Nyilaskereszt; Dávid csillag; Ötágú csillag- aranymetszés arány, Lakshmi csillag, Unicursal hexagram, Rovás KRST...Az öt szabályos test mindegyikéhez elemek is köthetők. A modern fizikában ezek halmazállapotoknak felelnek meg.

A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet, ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magába foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható a hullámokban (a zenében, a fényben, stb) így a kozmológiában is.

Bővebben: Egy Ős című összefoglalónkban a magyar népművészeten és az élővilág szimmetriáján keresztül:
http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html
Arch   [2012. Október 20. 20:43-kor]
Ásványövek a Naprendszerben
Kristályformák:

Arch   [2012. Október 20. 19:58-kor]
Érdemes azon is elgondolkodni, hogy milyen "K"-betűvel illetve rovással kezdődik egy ószövetségi Biblia. A villám szerű "K" mindhárom szakrális geometriában jelentkező térrendszeri modellben megállhatja a helyét, míg a másik rombusz szerű "K" mint fénymag fordul elő többek között a Szent Korona apostol képein...Szabályos testek és térhálóik
A platóni testek fontos szerepet játszottak Platón filozófiájában. Ezekről Platón a Timaiosz című munkájában ír, Kr. e. 360 táján. Az öt szabályos test közül négynek az őselemeket feleltette meg: a földet a kockának, a levegőt az oktaédernek, a vizet az ikozaédernek és a tüzet a tetraédernek. Az ötödikről, a dodekaéderről Platón homályosan nyilatkozik. Arisztotelész ezt az ötödik elemet az éterrel azonosította, azzal az anyaggal, ami az égi szférákat alkotja. Euklidész is megadta az öt szabályos test matematikai leírását az Elemekben. Az utolsó könyvben (XIII.) leírja tulajdonságaikat, szerkesztésüket, sőt megadja a körülírt gömb átmérőjének és a szabályos test élhosszúságának az arányát is.

Jelenleg rovás "köz" -k:

Rovás K (köz K)
12 hun-magyar rovás ABC
Fischer Károly Antal gyűjtése.Szent András a magyar Szent Koronán, a szkíta hagyománynak megfelelő üdvözlő kéztartással
András apostol egyike volt a tizenkét tanítványnak, akik szem- és fültanúi lettek Jézus Krisztus földi művének.
Szent András ikonográfiai ábrázolása a késő középkor óta tipikusan „andráskereszttel” történik, amelyet vagy átfog, vagy melyre felfeszítik. A legenda szerint a saját kérésére feszítették andráskeresztre, mivel azt mondta, hogy nem méltó a Krisztuséval azonos formájú keresztre feszítésre.Szent Fülöp apostol
A turáni pártusok által létrehozott erős Pártus Birodalom már jóval Róma kereszténnyé válása előtt államvallássá tette a szkítatérítő apostolok (főleg András, Fülöp és Tamás) igehirdetésének elfogadásával a tiszta jézusi tanokat, s a II. század elején a jézushívő egyháznak már 360 körtemploma volt Pártiában, ahogyan Eusebius egyházatya írja (1. Vita Constantini 4./3.).
Fülöp apostol szintén "szkítatérítő" apostol volt, képe Andrással szemben, a bal oldali keresztpánt abronccsal érintkező részén látható.Szent Péter zománc, Szent Péter apostol
Szent Péter képe a Korona (és a király) jobbján található
A Szent Korona pántján 8 apostolt találunk.

Szent János apostol
János képe az egyetlen, szembenézetből látható apostolkép a Szent Koronán. A kulcslyuk alakú kapuban lévő apostol két oldalán: inda és chakana rendszer átmenetei madarakkal.
A 12 apostol közül csak nyolcan vannak a koronán.

János a tizenkét apostol egyike. Az evangélium úgy emlegeti, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett. A tanítványok közt a legfiatalabb, és a tizenkettő közül az egyetlen olyan, aki nem vértanúhalált halt. A negyedik evangélium, három apostoli levél és a hagyomány szerint a Jelenések könyvének szerzője.Szent Jakab apostol zománcképe a Szent Korona hátsó részén, a felső szinten
Koponyadudorral, meditációs szemállással, nehezen meghatározható, szkíta állat-ábrázolással. A koronacsakra helyén jelölést láthatunk mely a koponyatetőre, pálos rendre és a pilisre utal. A két oldalon található állatábrázolások felett négyes osztású fénymagok mint csillagok jelennek meg.Pál apostol zománcképe a Szent Koronán
Szent Pál apostol és a keresztpánt
Pál apostol képe a Korona bal oldalán látható.
Nem tudjuk biztosan az "Apostoli Hitvallás" keletkezésének idejét, tehát a Koronán szereplő "nyolc" apostol, akik több, mint 1000 évvel előbb éltek, mint a róluk szerkesztett első listák az egyházi gyakorlatban megjelentek - nem lehetnek szerzői ennek az Apostoli Hitvallásnak. Inkább arra kell gondolnunk, hogy – a befogadott és elismert Szent Pálon kívül, a Koronán szereplő másik „hét" apostol munkája alapján született és alakult ki minden keleti kereszténység és maga a keleti keresztény egyház is. Ugyanis ezek sohasem tették lábukat a Római Birodalom területére. Péter Antiochiában van eltemetve és nem Rómában.

Arch   [2012. Október 20. 19:52-kor]
Nincs itt szó semmiféle erőltetésről, csupán egy több ezer éves tudásról ami a gondolkodó emberiséget a barlangrajzok korától a jelenig folyamatosan kíséri. Ez a jelképrendszer a nemzetközi ezoterikus irányzatok és a titkos társaságok szimbolikájának ugyanúgy az alapját képezi mint a modern kori katonai felségjelzéseknek. A Világegyetem ismert anyagi szerkezetével és a láthatatlan mágneses terek megjelenítésével ugyanolyan közeli kapcsolatban van mint a sejtosztódás és a különböző kristályszerkezetek ábrázolásával. Röviden: ez a rendszer adta az alapjait az ősi tudásnak és a modern tudománynak egyaránt. A probléma alapvetően abból fakad, hogy a magyar kultúra és népművészet ide vonatkozó tanításai titkolva vannak a nagyközönség előtt! Távol tarthatod magad tőle amíg nem tankokon és harci repülőgépeken látod viszont ezt az ősi jelképrendszert! Ajánlom szíves figyelmedbe a következő olvasmányt!
http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html

Hozzászólás 1 írt ide: 5, erről: 5
Oldal: 1