Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!

Tarihi Üngürüsz (letölthető dokumentum)

A Tarih-i Üngürüsz (A magyarok története) egy eredetileg latin nyelvű krónika, amelyet Terdzsüman Mahmud (Mahmud Tercüman) (1510-1575), I. Szulejmán szultán bajor származású tolmácsa, diplomatája 1543-ban, Székesfehérvár királyi könyvtárának elégetésekor mentett meg és fordított le török nyelvre. Több kutató úgy véli, hogy a Tarih-i Üngürüsz volt az eredeti ősgesta. Egyes részletei még a középkori krónikákban sem olvashatók.

Kubínyi Tamás a tiltott őstörténeti témát vette elő műsorában. A Tarih-i Üngürüsz a Magyar Tudományos Akadémián elfekvő irat, az elveszett őskrónika török fordítása, mely kalandos úton került ki az intézményből. A mai napig tiltott kutatási terület, a magyarság valódi múltjához nélkülözhetetlen forrás. A szerkesztő segítségével Grandpierre Attila és Geönczeöl Gyula feltárja az elhallgatott tényeket, titkokat.


Böngészhető, képi kulcsszavak
Grandpierre Attila(6); Székesfehérvár(2); Tarihi Üngürüsz(2); latin nyelvű(2); letölthető dokumentum(3); letöltés(25); régészet-videó(8); törvény(37); videó(424); ősgeszta(4);
Nimrod-Vilag-kiralya-magyarok-kiralya-Nimrod-nyomaban.pdf tarihi28229.rtf kalti_mark_kepes_kronikaja.pdf
. FORRÁS - FILE-INFO (A kép és a hozzá tartozó leírás, valamint a kattintható kulcsszavak, egy intelligens képtár részét képezik. A képi hasonlóságok böngészhetők, a körberajzolt jelképek* illetve kattintható kulcsszavak segítségével. * Ha "körberajzolt" kulccsal van jelölve)
Fájlinformáció
Fájlnév:tarihi28229.rtf
Album neve:Metatron / Letöltések
Szavazat (13 szavazat):9999999999(Részletek mutatása)
Kulcsszavak:letöltés / letölthető dokumentum / Tarihi Üngürüsz / Grandpierre Attila / törvény / ősgeszta / latin nyelvű / Székesfehérvár / videó / régészet-videó / törvény
Leírás (forrás url):http://hu.wikipedia.org/wiki/Tarih-i_%C3%9Cng%C3%BCr%C3%BCsz
Fájlméret:850 KiB
Hozzáadva:2013. Március 2.
Képfelbontás:0 x 0 pixel
Megjelenítve:4836 alkalommal
Közvetlen webcím:http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=20180
Kedvencek:Hozzáadás kedvencekhez

Hozzászólás küldése
Névtelen hozzászólás nem engedélyezett. Lépj be, ha írni szeretnél

Hozzászólás 1 írt ide: 2, erről: 2
Oldal: 1

RCHARD   [2015. November 2. 12:56-kor]
Tarih-i Üngürüsz ősgeszta (őskrónika) kisfilm:

romger   [2013. Március 2. 13:01-kor]
Saint Germain gróf esete Sicambriával Tarihi Üngürüsz alapján: :)
"Azután Iszkenderre ((RomGer: Nagy Sándor)) nagyon ránehezedtek a gondok, és teljesen belefáradt a hosszú gondolkozásba. Ekkor látták, hogy váratlanul és észrevétlenül meg jelent egy személy, Iszkender színe elé jött, és így szólt "Oh, uralkodó, szolgáljon tudomásul, hogy Panonija országának van egy fo"városa, számotokra nagyon alkalmas és megfelelo". Ha szükségetek lesz rá, [onnan] az összes tartományok leigázásara kinyújthatjátok kezeteket. Ennél jobb hely és székhely nincs. Oh, uralkodó, most már távolítsd el elmédbo"l a gondot és szívedbo"l a kétséget, mert azt az országot [a sors] neked rendelte, azután a hét világsáv is a te parancsodnak lesz alárendelve" - mondván, ezt a hírt közölte.
Azután Iszkendernek a szíve a dolgok ilyen állapota következtében vidám és örvendezo" lett, minden gond eltávozott szíve talajából, és szerette volna megkérdezni etto"l a hírt és kinyilatkoztatást hozott személyto"l a világi dolgok néhány rejtett titkot és több más állapotát. De az a személy azonnal eltu"nt - fejezte be elbeszélését Kattar kán. ((RomGer: Jéééééé Saint Germain gróf pont így szokta, mintha csak USA alapításának történetét olvasnánk Franklinnal és Washingtonnal... http://www.reversespins.com/rosicrucian.html ))
Mikor Hunor népe Kattar kántól megtudta Iszkender dicso" történetét és Iszkender legyo"zhetetlenségét és ho"siességét, mindnyájan tetszésüket nyilvánították. Ekkor Hunor népe és katonái megértették, hogy Üngürüsz tartományánál jobb tartomány nincs. Az egész nép örvendezett, és felkészülo"dött a hadjáratra, abba [a Pannonija felé vezeto"] irányba.
Azután Kattar kán Hunor bégjeinek nagyjaival összeült egy nap, és lakomáztak. Közben Szikamberijja székhely helyzetéro"l kezdtek el beszélgetni. Némelyik bég felkelvén ezt mondta "Ej, Kattar, vajon Szikamberija székhelyet eredetileg melyik nemzet és melyik fejedelem építtette, hogy olyan nagy székhelynek mondják?"
Sicambria alapítói a trójaiak:
"Amikor ezt kérdezték, Kattar fővezér ((RomGer: Érdemes lenne többet tudni erről a Kattarról...)) végignézett bégjein, és belekezdett annak a történetnek az elbeszélésébe, hogy Szikamberiját története elején milyen nemzetségből származó és miféle egyén építtette. így szólt:
A régi időkben a tenger partján egy Trója nevű híres és hatalmas vár volt. Azután egy Elejna nevű asszony miatt egy hatalmas ellenség támadta meg, s a várat rontás döntötte és elpusztította. Ezen háború folyamán keletkezett a Tug, melyet a mai hadjáratok alkalmával is hordoznak.
Azután annak a várnak egy padisahja volt ((RomGer: padisah = uralkodó, csakhát törökre fordították Tarihit először...)) , akit Paradisznak hívtak ((RomGer: Paradisz Párizs névadója ahogy majd később látni fogjuk Tarihi Üngürüszben)). Ennek a Paradisznak volt egy fia, akinek Firanko volt a neve. Amikor atyja, Paradisz elfoglalta a trónt, Firanko egy csomó katonájával elindult Panonijja tartományába. Ezt a tartományt kellemesnek találták. Széltében-hosszában bejárták azt a vidéket, ettek, ittak, sétálva tették meg az utat.
Egy nap a Duna folyó partján egy hegy tetejére értek, mely Szikan néven volt ismeretes ((RomGer: Krónikák Noé hegyének is hívják)). Mikor erre a pompás helyre néztek, látták, hogy szerfölött kellemes, füves, madárdalos, úgyhogy mindenfelé virággal van díszítve és körös-körül virágdísszel ékeskedik, madarai kellemes dalolással énekelnek.
A kanyargó patakok egyik kerten át a másikba folydogálnak az élet örömére teremtett virágok rózsáskertben (felütött) fejedelmi sátorokhoz (hasonlítanak) ((RomGer: jurták?)).
Minden tája különféle gyümölcsökkel tele, minden oldalon színes gyümölcsökben bővelkedik, levegője kellemes, minden tája jól bejárható, áldása [terményei] és kenyere bőséges, úgyhogy minden tekintetben bővelkedő tartomány.
Ezt a paradicsomi vidéket ő azonnal megkedvelte, és megparancsolta, hogy a Szikan hegy tetejére egy hatalmas várat építsenek. Azután egy szerencsés órában felhúzták a várfalakat és tornyokat. Jó ideig dolgoztak, végül is [a vár] készen lett.
Mivel szerfölött gazdag és terményekben bővelkedő tartomány volt, ez oknál fogva nevezték el Pannonijának, ami latin nyelven "kenyeret" jelent. Azután, mivel Firanko azt a várost a Szikan hegy tetején építette fel, mert annak hegynek Szikan volt a neve, azt találta megfelelőnek, hogy a városnak Szikamberijja nevet adja.
Amikor Szikamberijja városa régi alakjában teljesen felépült, Firanko a trónra lépett, a tartomány népe is meghódolt neki, és ott uralkodott."
Párizs megalapítása:
"Egy idő múlva Iszkender is ((RomGer: tehát Nagy Sándor)), azon oknál fogva, hogy anyjának testvére, Iszkender el-pusztult, megrajzolta szívében, hogy [Szikamberijja ] ellen megy, és elfoglalja. Azután egy nap Iszkender kiadta a parancsot, hogy a katonaság gyűljön össze.
Rövid időn belül megszámlálhatatlan katonaság gyűlt össze, és egy áldott pillanatban elindultak Pannonija tartománya elleni hadjáratra. De ott, Szikamberijja székhelyen még Firanko ((RomGer: Paradisz fia)) ült, éppen lakmározásban lévén, amikor napkelet felél egy személy érkezett. "Gyorsan vezessetek a padisah elé, elmondani való hírem van!" Mikor ezt mondta, Firanko színe elé vezették, és az a személy így szólt: "Hatalmas király, szolgáljon tudomásul, hogy napkelet irányában Iszkender legyőzte Adzsem padisahját, és az abban az irányban fekvő összes országokat elfoglalta és a maga hatalma alá hajtorta. S mivel meghallotta, hogy anyjának testvére, Iszkender, Firenk tartományában megöletett, Arab, Adzsem és a legyőzött [országok] népéből [szervezett] megszámlálhatatlan és mérhetetlen seregével ellened jön. Ne légy figyelmetlen !"
Mikor ezt a hírt elmondta, Firanko nagy rémületbe esett, mert abban az időben, amikor Iszkender a napkeleti tartományokat elfoglalta a Rúm ((RomGer: Róma)) határon [túli] szomszédok is állandóan figyelemmel kísérték, "vajon eljön-e mihozzánk is?" kérdezgették.
Amikor ilyen hírek érkeztek a királyhoz, a hírhozók szavának nem adott hitelt, azonnal kémeket küldött arra a vidékre, hogy fürkésszék ki [az igazságot]. Azok a kémek pedig oda-lopakodva Iszkender seregéhez csatlakoztak, és megtudták annak az utazását és történetét.
Azonnal visszatértek, és Firanko színe elé járultak, leírták neki Iszkender roppant rettenthetetlenségét és hatalmasságát. Firankónak inába szállt a bátorsága, mert tudta, hogy olyan világ [hódító] hőssel, mint Iszkender, nem mérheti össze az erejét, ahogy Dáráb sah tette. Ha magához hasonló ellenfél lenne. (akkor) merne ellenállni.
Azonnal előkészítette fegyvereit, összehordatta minden kincsét, Szikamberija székhely és Panonijja tartománya iránti szerelmét kidobta elméjéből, és azon gondolkozott, [hol talál] egy másik árnyékot [=védelmet] nyújtó tartományt.
Várta a szerencsés pillanatot és a boldog órát, s elhagyta székhelyét. Napnyugat irányában egy másik országba ment. Vándorolva-megpihenve egy nap Firancsijja tartományába érkezett. Ezt a tartományt lakatlanul találta és elfoglalta.
Azonnal parancsot adott, hogy egy alkalmasnak való és kellemes helyen egy nagy várost építsenek. Találtak is a városnak egy alkalmas helyet. Egy szívet örvendeztető jó levegőjű helyen [a várost] életre keltve befejezték. Mivel apjának Paradisz volt a neve, ennek a névnek a tiszteletére, és hogy a világon a hírét-nevét megemlegessék, a felépített 88. városnak a Pariz nevet adta. Attól a kortól a mostani időkig Pariz városa Firandzsijja tartományá-nak székesfővárosa, és mivel a saját neve Firanko volt, annak az országnak a Firandzsijja nevet adta."
folyt köv ;)

Hozzászólás 1 írt ide: 2, erről: 2
Oldal: 1