Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A teljes méretű képhez kattints ide

Pantokrátor Krisztus "Mérőtrón" - Életmag - Fénymag - Bölcsesség

Alsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán.
Kezében magot tart, a trón két oldalán 'Élet -és Tudásfa' motívumokkal.
Az élet alapját jelképezik, és a tudást amivel a gondolkodó embernek rendelkeznie kell. Tudományos szempontból az úgynevezett „pánspermia-ősmag” elmélet szerint az élet csírái (magvai) jelen vannak az Univerzumban és speciális körülmények között képesek eljutni egyik bolygóról a másikra (esetleg csillagközi távolságokat is megtehetnek).

A Metatron itt mint királyi szék, "Mérő trón" (Méta-trón) jelenik meg. A metatron kocka értelmét és szógyökrendi elemzését lásd lentebb a hozzászólások között!


Böngészhető, képi kulcsszavak
Betlehem(4); Betlehemi csillag(6); Egy az Isten(60); IC(3); Jézus(259); Jézus köpenye(2); Krisztus(64); Metatron(11); Názáret(6); Pantokrátor(34); Pantokrátor Krisztus(7); Szent György köpenye(12); Szent Korona(235); aura(185); boltozat(8); bölcsesség(87); csepp(215); csepp és gömb(33); csillag(808); glória(66); gömb(219); háromszög(206); háromszögjel(92); kapu(155); kereszt(639); kocka(215); könyv(157); kör négyzet csepp(4); körkereszt(303); magot tart(12); mustármag(12); méh(24); méhecske(9); méhek(8); négyeség(4); négyzet(144); oktaéder(79); oszlop(141); pánspermia(10); rombusz(54); rombusz és kör(2); spirál(341); szakrális geometria(946); szakrális geometria és Biblia(12); szeretet(37); trón(87); tudás(30); végtelen(30); Élet(4); Élet-magja(33); Életfa(285); Életfák(8); Életmag(78); életfa és tudásfa(27); életfák(15); ötösség(35); ősgyökrendszer és Biblia(14);
Szent_Korona-teljes1-szimbolumokkal.jpg Pantokrator_-_Itelo_Krisztus-abrazolas_a_Szent_Koronan.jpg Slide36.JPG
. FORRÁS - FILE-INFO (A kép és a hozzá tartozó leírás, valamint a kattintható kulcsszavak, egy intelligens képtár részét képezik. A képi hasonlóságok böngészhetők, a körberajzolt jelképek* illetve kattintható kulcsszavak segítségével. * Ha "körberajzolt" kulccsal van jelölve)

Hozzászólás küldése
Névtelen hozzászólás nem engedélyezett. Lépj be, ha írni szeretnél

Hozzászólás 1 írt ide: 8, erről: 8
Oldal: 1

Arch   [2014. Július 31. 05:56-kor]
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban

A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A tudás és élet fája tartalmazza a spirált.RCHARD   [2013. Január 1. 22:57-kor]
Isten nem kockázik a világegyetemmel

Avagy mi mindent köszönhet a tudomány a mitológiának, a mélylélektannak és a szellemvilágnak? Ki hinné, hogy az atom elképzelését a lélek-részecske ősi koncepciója ihlette? Tudtad, hogy a szakrális geometria alapjait mítoszokba kódolták és az olyan elveket, mint például az okság ötletét, az ősi hagyományokból merítették a fizikusok is?

Léteznek olyan előre nem látható pillanatok az ember életében, amelyekre nem lehet felkészülni, melyeket nem lehet előre megjósolni és amelyek teljesen kizökkentik az ember életét a szokásos menetéből. A változás váratlansága és forradalmisága valóságos áttörést hoz az emberek életében, sokszor az egyéni sorson messze túlhalad és a társadalom gondolkodásának, még extrémebb esetben egy adott korszak paradigmáinak nagy részét is átalakítja. (A paradigma minden, általánosan elfogadott tudományos módszernek, aktuálisan igazoltnak látszó ténynek, az adott kor szellemi nívóján megalapozott ismeretnek, tágabb értelemben a társadalom többsége által elfogadott vélekedésnek, gondolkodásmódoknak és értékeknek a rendszerezett gyűjteményét jelenti. De léteznek más megközelítési módok és definíciók is erre.)

A tudományos kutatások egyik jellegzetessége, nevezetesen a terméketlen és eseménytelen időszak miatt alakult ki az a sztereotípia, hogy a tudós egy, a saját belső kis világában élő „őrült zseni”, aki naphosszat csak a könyveket bújja, laboratóriumában kísérletezik és csendes elvonultságában, visszahúzódva tengeti mindennapjait.
A tudományos kutatások másik jellegzetessége a várva várt sikeresség keltette hullámok, amelyek közös és jellemző sajátossága, hogy olyan megoldásmódot kínálnak egy-egy problematikára, amely részben vagy egészben megcáfolhatja az addigi paradigmákat, sőt sokszor fejetetejére állíthatja azokat. Ha ez utóbbiakkal nem foglalkoznánk és nem alkalmaznánk, akkor magától a fejlesztő isteni sugallattól esnénk el, illetve mondanánk le önszántunkból. Merthogy a tudománytörténet és a mitológia közötti összefüggések száma olyan jelentős, hogy nem lehet letagadni vagy mellőzni azokat. Tényként jelenthető ki, hogy olyan sok szállal kapcsolódnak egymáshoz a tudományos anomáliák megoldásainak ötletei és a mítoszok, hogy észre és figyelembe kellene már vennünk a mítoszokba zárt igazságokat.

A mítoszokat nem volna szabad automatikusan a meséknek és a fantázia termékeinek tartani, mert a valódi mítoszok az ember és az Univerzum belső valóságát tükrözik, míg a természettudomány fogalmából a természet a külső, objektivizálódott valóságot jelenti sokak számára.
Jung óta tudjuk, hogy a mítoszok valójában archetípusokra épülnek, melyek minden népnél közösek vagy hasonlóak, ezért tudunk eligazodni minden különösebb nehézség és fennakadás nélkül a kontinens népeinek és törzseinek lelki, tudati és anyagi világában.

Vegyük például az atom fogalmát. Ez a görög kultúrában azt jelentette, hogy „oszthatatlan”, magyarul az a legkisebb részecske, amelytől már kisebb nincs és amelyből minden további részecske és végső soron az anyagi valóság felépült egyszer. Kik találták ezt ki először? Nos, első körben azt mondhatnánk, hogy Démokritosz és Leukipposz atomista filozófusok tekinthetők az atomelmélet legkorábbi megalakítóinak. Leukipposz például az üres teret azonosítja a Parmenidész-féle „nemléttel". Az ő koncepcióját pedig tanítványa és egyben barátja, Démokritosz fejleszti tovább.
Ha azonban jobban megkapargatjuk a felszínt, akkor észrevehetjük, hogy az atom fogalma megtalálható az ősi gnosztikus elképzelésekben. Ott úgy találkozunk vele, mint „fényrészecske” vagy „fénymag” vagy „lélekatom”, amely minden létező lehetőséget magában hordoz.

Vegyünk egy másik példát! A karma fogalma Indiából származik. Ez a szanszkrit szó teremtést jelent, tágabb értelemben ok-okozati elvet takar. Az okság elve átkerült Európába is. A kozmosz szavunk, mely rendet jelent és a mindenség rendezettségére utal, valójában egy mitologikus elképzelésből származik.
Indiában több ezer évvel ezelőtt olyan precizitással mérték és számolták az időt, hogy az messze meghaladja egy mai, diplomával rendelkező ember tudását. Szintén a Távol-Keleten találkozunk a tér és az idő olyan fogalmaival, melyek később nyerték csak el értelműket a modern fizika vagy éppen pszichológiai irányzat számára. Ezek foglalatait arrafelé szent könyveknek hívják, az ókori Európában mítoszoknak és legendáknak nevezték, később meséknek tartották őket, ám a 20. században fordulópont következett. Kiderült ugyanis, hogy a mandala metafizikai értelmezése éppen a térnek és az időnek, sőt magának a teremtésnek a kódjait is tartalmazzák. Miként az Élet Virágának elnevezett szimbólum is komoly matematikai felkészültséggel nyeri el többdimenziós értelmét, holott az ősi szakrális geometriából ismerjük valójában.

Az már csak hab a tortán, hogy a mandala vagy az Élet Virága nem csak a makrokozmosz, hanem az ember mint mikrokozmosz működésének megértéséhez adott egy hatalmas löketet. Gondoljunk a gömb jelentéseire: szingularitás, tökéletesség, Én, Isten, Alfa és Ómega stb. Egyre több dolgot igazol vissza a tudomány az ősi hagyományokból, amelyekből kiderül, hogy az emberiség korábban magasabb szellemi szinten állhatott, mint ahogy eddig gondoltuk.

Mi lehetne ezek után a végszó? Nagyon úgy tűnik, hogy igazat adhatunk Einstein ama kijelentésének, hogy Isten nem kockázik a világegyetemmel. Mindennek oka és célja van, minden a nemlétből jön elő és oda tér vissza, s több már a sejtésnél, hogy valaki ezt az összhangot fenntartja és vezérli.

Száraz György tollából

Kép: Az Élet virága Erbannoban, Darfo Boario Terme, Olaszország.
Az Élet virága (vagy Életvirág) a modern elnevezése annak a geometrikus formának, melyben egymást megfelelően fedő- és egyenletesen eloszló körök egy virágszerű mintázatot hoznak létre hatszoros szimmetriával, mint egy hatszögnél. Minden kör középpontja az őt körülvevő 6 másik (megegyező átmérőjű) kör kerületén helyezkedik el.
Az Élet Virága világszerte, sok kultúrában - régen és most is - szent szimbólum. Az univerzum leképeződésének tekintik, mivel például mindazon építőkövét megtalálhatjuk a szimbólumban (Metatron kocka formájában), amit platóni testnek vagy másképpen szabályos testnek nevezünk. A szimbólumot olyan metafóraként foghatjuk fel, mint amelyik az univerzum szellemének és minden életnek az összekapcsolódását ábrázolja.
Magyar Nyelv (FB)
RCHARD   [2013. Január 1. 22:55-kor]
Jézus Pantokrator(Mindenekfelett Istenként Uralkodó-Pan-Theo-Chratosz)minőségben történő ábrázolása,a Jelenések könyve 21:5, 22:1-3.-ben olvasható látomásnak a teljesedése.
Az ígéret az emberiség üdvtörténetében a legnagyobb horderejű eseményre utal,egyrészt napjainkban,a magyarsághoz köthető viszonylatban,másrészt egyetemlegesen,az egész Földre,tágabban a Világegyetemre vonatkozóan,egy Vitakérdés(Lásd Jób könyve 1 fejezet,de az egész könyv végig... --mely egyébként egy Kre,kb. 2100 évvel írott - Madáchot is megihlető - világdráma)eldöntésében,mely Melchisedek,a Magasságos Isten(sic,lásd:Genezis 14:18..utalás Jézus Pantokratoszra:Zsidókhoz írott levél 7:1,3,7,17,21.)Szent Nevének és a Világmindenségben gyakorolt szuverenitásának a jogosságát hivatott eldönteni.
Forrás: Kovács Márton (FB)
Arch   [2012. November 22. 18:44-kor]
Emberi szempontból megközelítve, adott három rendszer:

I . A test nélkül is jelenlévő, tiszta intelligencia (magasabb szintű intelligencia, szellem, lélek, multidimenziós entitások - kinek ahogy tetszik)

II. Az ösztönösen burjánzó élet (Vadvilág, növény és állatvilág, az időjárás változásának megfelelően hatnak egymásra, állandó harc zajlik az életben maradásért)

III. Az előző kettő ötvözésével kialakuló létforma melyet embernek nevezünk (Az ember dolga, hogy uralja az elemeket és rendet tartson a természet azon részén mely az életteréhez tartozik. Ugyanakkor arra is ügyelnie kell, hogy ne szaporodjon túl azon amit még tudásával és erejével megengedhet magának.)

Mindhárom rendszer információkat tárol és hatással van egymásra.
Az első kettő (két tő) a 'Tudás fájának' és az 'Élet fájának' a rendszere. A két fa együtt alkotja az 'Ég ígérő fát' illetve 'Égig érő fát'. A GYökér Egy! Az emberpár a kertész, a pár a dicső honban, a Paradicsomban!

Mindhárom rendszernek része az ember akkor, ha megtartja a szeretet vallását. Szabad akarat van, tehát meg lehet tagadni a rendszereket. Lehet az 'Égig érő fát', a fény tiszteletét úgy is ünnepelni, hogy kivágjuk a szimbólumát és pénzt váltunk át ajándékokra. A rohanó világban sok minden megesik, de ha valaki egyszer megérti a működést akkor már a saját lelkiismeretével is el kell tudni számolnia!

Lelki-ösmeret - Lelki ős merít, avagy a halász-vadász minőség megértése. Háló adásért hálaadás jár. Hal adás csak akkor van, ha közben háló adás is történik, különben nincs haladás.
Halászni, vadászni test nélküli intelligenciát is lehet. Méghozzá térítő terítővel, ami a vadász téridő hálója.


Alsó Pantokrátor kép a Szent Koronán

Az alsó Pantokrátor (Ítélő) képén az 'Élet és Tudás fája' Az Égig Érő fa maga Jézus Krisztus a (Meta)-trónban. Meta jelentése: ugyanaz.
A Szakrális geometrián keresztül a trón az I. típusú intelligenciát képviseli és a tudást. Jézus emberi testben szenvedett helyettünk, így a II. számú rendszert is képviseli.

Részlet a Bibliából: Máté Evangyélioma 4. rész

16. A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.
17. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.
18. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.
19. És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=4&v=18#v16
Arch   [2012. Július 23. 02:13-kor]
A kozmikus tudás, illetve a számrendszer független intelligencia bemutatása a Metatron (Méta-trón) kockán keresztül:

Szent (szakrális) geometria. Az Élet-magjának szerkezete, szabályos testek, téridő, dimenziók.
Zene: Brahms, Magyar tánc 5., animáció: IEOIE
Sacred Geometry animation by IEOIE, Music: Brahms, Hungarian Dance No. 5
Életmag - Seed of Life - Sacred Geometry - Flower of Life, Az Élet-virága
A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magában foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható a hullámokban (a zenében, a fényben, stb) így a kozmológiában is.

Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket. Lásd pl.: Húrelméletek és „M" elmélet melyek szerint nem csak az általunk megélt 3+1 dimenzió létezik, hanem 11, 12, illetve 26. Ezek az elméletek általában nem számolnak a filozófiai aspektusokkal, mint például: ha a különböző dimenziók érintkeznek illetve bármilyen hatással vannak egymásra, akkor nem érdemes számolni őket, hiszen változásukból adódóan megszámlálhatatlanok. Az intelligencia és az idő hatására megváltozó anyagi tér illetve a megfigyelő tudatos léte is újabb kérdéseket vet fel.
A szent geometria az egyetemes tudás megértéséhez viszi közelebb tanulmányozóját. Bővebben: http://szentgeometria.hu


RCHARD   [2012. Július 23. 02:09-kor]
Mindenképp a hatalom magassága, ütőereje érződik ki a szóból. A TROMbita is a TRÓN hírközlő kellékei közt, a TORNYos paloták, a magasított, TORNYos TRÓNmennyezet, akár a léTRÁN álló magaslata, boTRÁNY is volt a TRÓNok körül bőven. Úgy tűnik, hogy a TR a csúcs, mely a magasba TöR, TOR (báTOR), és ez-EN, a TR-EN,TR-ÓN ül az uralkodó. A TRÓN Egyiptomban is magaslatot jelenthetett. A TÖRZS szó is e körüli értelmű, de nem az afrikai, hanem ősmag-nyelvi eredettel. Párhuzama az égig érő (TÖRő) fa TÖRZSe, mely szintén magaslat. A TÖRZSÖK a gyÖKér és a földből kiemelkedő kezdet, tovább TÖRZS az égreTÖRő csúccsal.

K.S.

Én ezt teszem hozzá:


Ízisz az óegyiptomi panteon jelentős alakja. A feleség és az anya modellje. Az egyiptomi istenvilágban betöltött szerepét az Élet misztériuma feletti hatalom jellemzi.
Eredete bizonytalan, csakúgy, mint nevének jelentése. Az egyiptomiak utólag az js – öreg szóból vezették le, Denderában a kis születési templomban pedig az js, jsk – láss szóból, miszerint Nut, az anya így szól megszületett gyermekéhez: Láss!
Mivel az istennő nevét a “trón” hieroglifával írták, lehetséges, hogy a trón hatalmát személyesítette meg, bár sok tudós úgy véli, hogy ez egy későbbi fejlődés eredménye. Néhányan az afrikai törzsekhez vezetik vissza, mert sok törzsnél a törzsfő trónját úgy ismerik, mint a király anyját. Jürgen Osing szerint az Ast szó eredeti jelentése "akinek pompás hatalma van", de ez nem zárja ki Ízisz későbbi szoros kapcsolatát a trón fogalmával.

Nem egyértelmű, hogy már az 1. dinasztiában előforduló zA-(A)st személynév az istennő nevét tartalmazza-e, ahogy az sem, hogy egy 2. dinasztia korabeli pecsétnyomó ábrázoláson őt jelenítették meg, mivel ezen az istennő nem trón-jelet, hanem egy papiruszköteget visel a fején. Bizonyíthatóan az 5. dinasztia idején jelenik meg, a Piramisszövegekben.


TRÓN – Uralkodónak (mennyezetes emelvényen álló) díszes karosszéke. Mint az uralkodói hatalom és méltóság jelképe. [A MÉKSZ szerint: német < latin < görög] A TRÓN a TROM értelemadó hangnyaláb N hangos változata, s mint ilyen ősmag-nyelvi eredetű. A TROM kiemelkedő nagy terjedelem (köröstorony, kalastorom, klasTROM), folyamat (ez idegenben: sTREAM ), erőltetett, nagy, hatalmas hatás (osTROM, TROMbita) értelmet visz a szóba. A TRÓN csak a hangnyalábot tartalmazza (m > n váltás), így jelentése sűrített erő (hasonló a TROMf). A TRÓN szó és a TROM hangnyaláb valószínűleg a TORONY szó rövidült alakja. A TR páros a háTRány, boTRány, gyöTRő, léTRa (magaslat), saTRapa (ősközösségi sáTORapa, törzsfő), szavakban megvilágít némely TRÓN körüli jellemzőt. A TR párossal alkotható a TéR (terület, ország) (trón)TeRem, báToR stb. szavak.

Magyar Nyelv
RCHARD   [2012. Július 21. 17:59-kor]
Méta-trón, Metatron:

A MET, MÉT, MÉTA gyökben, a MATer (anya), MATéria (anyag), MUTat (CÉLra), az M az uralkodóhang.

A TÉMA, TÁrgy, TÁMad, TÁMasz, TÖMörít. Itt a T inkább uralkodóhang. A szerepe talán nagyobb (Tudás, képesség).

A TÉMA a beszélgetés TÁrgya. A TÁrgy egyik jelentése CÉL (a CÉL a lÉT).
A TÁrgy ANYAg, ősmag-nyelven MATéria.
Az ANYA = MATEr (ez szintén ősmag-nyelvi szó).
A MATErban levő MAgzaT TÖMöríti a leendő ember tulajdonságait. Ez a TEreMTés CÉLja.

tm – alkotmány, bizottmány, ellátmány, építmény, illetmény, körítmény, ritmus (visszatért szó – ütem), választmány, … támfa, temet, téma, töm, ütem

mt – emtet, nemtő, nyomtat, teremt … matat, metél, motoszkál, mutat, műt

Forrás: Kolumbán Sándor, Magyar Nyelv
RCHARD   [2011. Május 11. 00:20-kor]
Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
(Mt 13,31 )
Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. (Mt 17,20 )
Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? És mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. (Lk 13,19 )

Hozzászólás 1 írt ide: 8, erről: 8
Oldal: 1