Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!
A teljes méretű képhez kattints ide

Ősi templom Mexikóban a Szent Korona elölnézeti világmodelljével (A kép részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg)

A Leveles kereszt temploma Mexikóban.
Magos műveltség! (Templo de la Cruz Foliada - Palenque)
A kép előterében a Világegyetem azték és maja jelképe a Chakana (lépcsős kereszt) látható, mely többek között Szent Péter zománcképén is feltűnik. Halmozott jelképi egyezések!
A Chakana (lépcsős kereszt) mint felülnézeti világmodell a felfelé vezető utak központjában található. Az egyik út a Szent Korona elölnézeti világmodelljének megfelelő templomhoz vezet. Világképek találkozása ez az út. A Korona felülnézeti világképe felé szintén áthaladunk ezen az összetett jelképen. A tanítás egyik lényeges mondanivalója a több szempontból való megközelítése a végtelennek.

Nemzeti Antropológiai Múzeum, Mexikóváros
Víz Őselem - Istenség szobor koronával:További kulturális kapcsolatok: Piros-fehér-zöld zászló, szent madár, hét honfoglaló törzs és még sok más:
Folytatás a hozzászólásokban!


Böngészhető, képi kulcsszavak
Leveles kereszt temploma(4); Palenque(28); Szent Korona(236); Szent Korona nemzetközi(12); Szent Péter(33); chakana(77); chakana és spirál(12); elölnézeti világmodell(6); kiadványba(3); körberajzolt(22); mexikó(10); pártaelemek(13); spirál a lépcsőzetben(9); szent(99); zománckép(6);
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg Szent_Korona_Templom2.jpg Szent_Korona-Mandala.jpg
. FORRÁS - FILE-INFO (A kép és a hozzá tartozó leírás, valamint a kattintható kulcsszavak, egy intelligens képtár részét képezik. A képi hasonlóságok böngészhetők, a körberajzolt jelképek* illetve kattintható kulcsszavak segítségével. * Ha "körberajzolt" kulccsal van jelölve)
Fájlinformáció
Fájlnév:Szent_Korona_Templom2.jpg
Album neve:RCHARD / Világunk Koronája - A Szent Korona nemzetközi kapcsolatai
Szavazat (8 szavazat):10101010101010101010(Részletek mutatása)
Kulcsszavak:szent / Szent Korona / elölnézeti világmodell / Víz Őselem / pártaelemek / Szent Korona nemzetközi / Leveles kereszt temploma / chakana és spirál / spirál a lépcsőzetben / körberajzolt / chakana / mexikó / kiadványba / Palenque / Szent Péter / zománckép
Leírás (forrás url):Világbiztonság
Fájlméret:444 KiB
Hozzáadva:2014. Február 5.
Képfelbontás:1200 x 980 pixel
Megjelenítve:5421 alkalommal
Közvetlen webcím:http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=21684
Kedvencek:Hozzáadás kedvencekhez

Hozzászólás küldése
Névtelen hozzászólás nem engedélyezett. Lépj be, ha írni szeretnél

Hozzászólás 1 írt ide: 6, erről: 6
Oldal: 1

RCHARD   [2016. December 6. 16:06-kor]
A legszentebb jelképek minden ősi, természettisztelő kultúrában a Világegyetemhez, a Végtelen Egyhez kötődnek. Rendszerben jelenik meg a tűz, víz, föld, levegő és az elért tér (éter, értelem, szer elem).
Az Univerzum megismerését, megértését ezek a kultúrák a nemekhez kötik és a családhoz, ami az Anya, Apa és a Gyermek tulajdonságokkal magyaráz. Esetünkben az azték és maja kultúráról van szó, ahol az univerzális jelképet lyukas, lépcsős keresztben találjuk.


Chakana - Hunabku

Ehhez jönnek a tanítások amik az ősi nyelveken értelmezhetők. Az anyai (anyagi) és az atyai (éteri) minőségek találkozásáról van tehát szó. A Világegyetem egy előző szűz állapotából indul ki a kettősség magyarázata: a szűz (rezgés nélküli) anyag és a szűz (anyag nélküli) erő, rezgés találkozása. Ebből születik az emberi elmével felfogható anyagi világban megnyilvánuló princípium: az Egy Gyermek. Tehát a szent jelkép, a lépcsős kereszt magyarázatában jelen kell lennie a magyar értelmezéseknek, Anya és Atya egysége, amennyiben a magyar nyelv tényleg közel áll az ősnyelvhez. Nos a lyukas, lépcsős kereszt azték és maja nevei: Hunabku (utalva Hun Hunahpu-ra) Hun jelentése Egy. Egy Apu a maja hős fivérek apja... Chakana a másik elnevezés utalva az Anyára.


Kun ornamentika

A Szent koronán is megtaláljuk ezt a jelképet, méghozzá Szent Péter közelében.


Szent Péter tartja (hivatalosan) a Mennyország kulcsait - valójában a pokol és a Mennyország kulcsát mutatja a kép. Kulcslyuk formában áll a többi apostolhoz hasonlóan, de nála a kulcslyuk mellett a Chakana-Hunabku rendszer látható.

Ezek összetett jelképi kulcsok melyek mitológia vonatkozásaikkal megerősítik a magyar kapcsolatot (Nimród és a két fivér, Hunor Magor története), stb. Ide tartoznak még a közös nemzeti jelképek, a szent madár, a 7 honfoglaló törzs és még sok minden más. A képi hasonlóságokkal alátámasztva, a három kultúra közös gyökere tagadhatatlan.

A magyarság az ősi, királyi, jogarhordozó szkítákhoz kötődik, a szellemi értelemben vett kitűnőségek a magjukat adják.

A szkíta díszítésekben gyakori a Chakanához tartozó lépcsős spirál is:


Pazirik, Altáj hegység - Szkíta szőnyeg

Ezek már összetett jelképi hasonlóságok, melyeket a mai rohanó világban élő emberek nehezen tudnak észrevenni, hiszen a képességük alapja, a képi gondolkodás nem működik úgy mint az Ősöknél. Sajnos a TV és a média mozgóképei használják a fényt a fejekben...Szent János apostol képén a lépcsős kereszt (Chakana) a spirállal együtt szerepel. Hasonlóan a maják Világegyetem jelképéhez.
A Szent Korona világképe elénk tárja a szakrális geometriát, a rezgés keltette energiaformák világát, valamint a főbb és kisebb vallások jelképrendszerét.


További összefüggések összefoglaló cikk formájában:
http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/vilagvallasok-es-szent-korona.html
Arch   [2016. Szeptember 2. 16:32-kor]
A fény tudatos használata azért is fontos, mert a fény adja a Világegyetem alapját. A fény (világ) sebessége és terjedése, a kettős természetének megértése új határokat ad az emberi felfogás számára. Csak az ember képes tudatosan játszani a fénnyel, alakzatokat, formákat, energiákat teremteni a világban!
Ehhez azonban szellemi lelki gyakorlatokra van szükség, különben csak Hollywood és a reklámok használják a fényerőt bennünk. Tudatalatti tartományunkba mozgóképeket tesznek, azokhoz hamis érzelmi kötődéseket párosítanak. Vágyunk a "sztárok" (nem csillagok ezek, csak bábok) életvitelére és a luxus termékekre, ezeknek a képei vannak a fejünkben a valódi csillagtérképek és a hozzájuk kötődő csillagmondák helyett. A fenti kép és a hozzá tartozó térfordulatok segítenek képzeletünk fényét tudatosan használni, méghozzá a Világegyetem szerkezeti felépítésének megismerésén keresztül. A chakana-hunabku szimbólum (lépcsős kereszt) az Univerzum jelképe. Magában hordozza a befogadó és kiáradó minőségek egységét, a női és férfi princípium találkozását a végtelenben. Ugyanakkor a Gömbös kereszthez hasonlóan a négy elem feletti hatalom jelképe is. Az ötödik elem az éter, az üres tér. Nem a világűr, mert az nem üres. A Világegyetem egy előző állapota, a teljes üresség és a mindenség egyben. Ez az éter tehát az ember számára a lehetőség, az elért elem, vagy ért-elem, egyben mondva értelem. Csak az képes elképzelni és átélni, aki bízik az Ősök tanításában, aki nem fél a hollywoodi szellemektől és zombiktól, aki tudja, hogy ő maga is szellem egy emberi testben! Csak az képes átérni oda, aki legyőzi a modern civilizáció alapvető "tanítását", a fél elemet, vagyis félelmet a haláltól és elmúlástól. Aki nem tiszteli a múltat annak nincs jövő. Az valóban megszűnik a testével együtt, de a tudata előtte hatalmas, pokoli csatákba indul, míg fel nem adja a létezésért való küzdelmet és végleg megsemmisül. Aki az Ősök útját járja, az még életében meg tudja tapasztalni a testen kívüli létezést! Testelhagyásos élmények átélése után nem kérdés a földöntúli létezés. Azzal a helyzeti előnnyel indul a hagyományőrző, hogy tudatosan jobbá válhat közös anyagi világunkban is. Hogy mi a jó? Tisztelni a természet sokszínűségét, a szabad emberi gondolkodást, ismerni a különböző világnézetek tanítását, a különbségek és hasonlóságok értelmét megfejteni, és mindenekelőtt megtanulni szeretni magunkat, embertársainkat és a teremtett világot. Ezáltal nyitott szívvel és ésszel kiterjedni térben és időben. Nem könnyű, de ha már léteznek ehhez ősi tanítási rendszerek, akkor miért nem ismerkednénk meg velük? A sok hasonlóság segíti a tanulást!
Arch   [2016. Április 28. 02:06-kor]
HUN vagy JUN jelentése első vagy egy. HUNAHPU: vadász és az ő apja HUN-HUNAHPUHUN az első vadász.
http://www.godchecker.com/pantheon/mayan-mythology.php?deity=HUNAHPU

Beküldő: Tóth István (Világbiztonság Csoport Facebook)
https://www.facebook.com/groups/vilagbiztonsag/?fref=ts
Arch   [2016. Április 28. 00:47-kor]
Az előtérben van a Hunab Ku vagy más néven Chakana Világegyetem jelkép. Ha úgy mondjuk: Hun Aphu és Csak Anya akkor mindjárt érthetővé válik, hogy az azték és maja elnevezései milyen szépen kiegészítik egymást.
Hun Hunaphu az azték mitológiában Nimród illetve Ozirisz megfelelője. Két fia van. A Hun azt jelenti: Egy.Maja Egy-Isten jelkép és világmodell.
Az örök körforgás, a galaxisok szimbolikája.
Egyes kutatók szerint keresztény hatásra.
RCHARD   [2016. Február 20. 18:51-kor]
Három templom három halmon:

A Kereszt temploma, a Leveles Kereszt temploma és a Nap templomából álló, úgynevezett Kereszt épületegyüttes; három kisebb, egyszentélyes piramistemplom, a központi téren a Palotától délkeletre emelkedik. A templomokban talált feliratok alapján a szentélyeket i. sz. 672 és 692 között Chan Bahlum, a „Jaguárkígyó”-nak is nevezett uralkodó, Pacal nagyobbik fia számára építették, és Palenque három helyi istenének tiszteletére szentelték.[6] A templomok nevei a falak mentén végigfutó díszítésekre utalnak, és a maja kozmológia témáit idézik. Mindhárom templom szentélyében egy-egy kőtábla áll, amelyen hieroglifák és két maja férfi művesen faragott alakja látható – táblák a király áldozati felajánlásait mutatják be, amint a szent áldozat előtti és utáni két „megtestesülése” egy-egy szertartási eszközt tart. A Nap templomban ábrázolt tárgy az Alvilág Jaguáristenének a maszkja, a másik két templomban egy kereszt alakú fa, jelképes életfa madárral.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Palenque
RCHARD   [2014. Február 4. 16:22-kor]
MAgas szintű találatok, jól alátámasztott egyezések melyek Szent János nevében is fellelhetők: Szkíta Szent János:
SCSIOHS

A paziriki szkíta szőnyegek halmozott jelképi hasonlóságokat mutatnak János apostol zománcképével. Az Égig érő fa kultúrája, azonos világmodell.

Magas szintű találatok, jól alátámasztott egyezések melyek Szent János nevében is fellelhetők: Szkíta Szent János:
SCSIOHS.

Maja Egy-Isten jelkép és világmodell a Hunab Ku.
Az örök körforgás, a galaxisok szimbolikája.
Egyes kutatók szerint keresztény hatásra jött létre.

Ez a kép további jelképkapukat nyit meg itt:
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=357&pid=21582#top_display_media


Hozzászólás 1 írt ide: 6, erről: 6
Oldal: 1