Természet

Tudomány

Történelem

Régészet

Szimbolika

Asztronómia

Végtelen

Művészet

Főoldal

Kapcsolat

Természetvédelem

Szakrális Tudomány

Szakrális Történelem

Mesék - Legendák

Jelek

Asztrológia

Vallás

Népművészet

Szent Korona Tan

Nyelvek és ABC-k

Játék

Heraldika - Numizmatika

AJÁNLÓ

Kérjük iratkozzon fel hírlevél szolgáltatásunkra! hirlevel@vilagbiztonsag.hu

Az Élet Virága

Szakrális  Geometria

Teremtés, Sejtosztódás…

Az Ősi Tudás Geometriája

A platonikus testek ábrázolásának 2 dimenziós alapja

Egyedi keresés
Text Box: EGYESÜLET
Föld, gravitáció, űrszonda, DNS, elektromágneses spektrum, atom, kwarkok, húrelmélet, aranylemez-üzenet, kémia

Hősök tere, Millenniumi emlékmű:

Irányelv napóra. Munka és jólét; Tudás és dicsőség; Háború és béke; Gábriel arkangyal; Árpád fejedelem és a hét vezér; Királyaink és uralkodóink szoborcsoportja. Az ezer éves Magyarország tiszteletére!

Tovább!

A Négy Égi Folyó

Csillagösvény

Naprendszerünket magában foglaló Tejút, a teljesség útja.

Hadak útja

 

Tovább!

1918-ban az első magyar köztársaság a Kossuth-címert tekintette állami jelképének. A Tanácsköztársaság idején nem vezettek be új címert.

Heraldika: Tovább!

Életfa és Oroszlán ábrázolás...

Esztergomi oroszlánok, eredetileg egy freskó a királyi vár falán. Az Árpádok címeres oroszlánja.

Életfa védelem, csillagképek és páncélzat.

Művészet, életfa ábrázolások:

Tovább!

 

 

VILÁGBIZTONSÁG EGYESÜLET

 

MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLY és TECHNIKAI MELLÉKLET

(kivonat, verzió: 0.6)

 

 

Célunk az egyesületi formában történő megalakulás, így a kulturális értékek és hagyományőrzés népszerűsítése, az összefüggésekre való rávilágítás, a technikai mellékletben felsorolt informatikai fejlesztések megvalósítása:

 

 

I. A vilagbiztonsag.hu világhálós portál tovább fejlesztése:

A különböző kultúrák, régészeti leletek és más művészeti ábrázolások közötti kapcsolatrendszer bemutatása modern informatikai eszközökkel és emberi felügyelettel.

Automatizált képkeresés a világhálón, illetve nyomtatott formátumú képek digitalizálása. A portál alapjául szolgáló adatbázis feltöltése. A létrejött adatbázis számítógépes, OCR (optikai karakter-felismerés) alapokon működő alprogrammal, szimbólum egyezések alapján történő szűrése és az eredmények emberi ellenőrzése. A képeken kívül az adatbázisnak tartalmaznia kell a fellelt jelekkel, szimbólumokkal kapcsolatban a következő információkat:

- a találat alapját jelentő ábrázolás jellege (festmény, karc, rovás, faragás, szobor, építészeti emlék, stb.)

- az ábra alapját adó tárgy vagy képződmény származási helye és ideje

- eredetiségének valószínűsége

- állapota, az eredeti állapottól való eltérés mértéke

- az emlék vagy ábrázolás megörökítésének helye (kép világhálós címe vagy egyéb eredetének feltűntetése)

- az emlék és annak képére vonatkozó ismertsége (láthatósága, népszerűsége)

- a jellel vagy szimbólummal kapcsolatos információk szöveges bejegyzései a különböző nyelveken, az egyezések kiemelésével

- egyéb, a fejlesztés során felmerülő problémák megoldására fenntartott szabad kapacitás

 

Alprogramok és létrehozásuk várható feltétele:

1 - csak integráció (külön fejlesztést nem igényel)

2 - kisebb fejlesztés ingyenes komponensek felhasználásával

3 - közepes fejlesztési igény és/vagy költség

4 - nagy fejlesztési igény és/vagy költség

 

- OCR (Optikai Karakter Felismerés) alapú szimbólumkereső (1)

- automata adatbázis feltöltő (2)

- manuális adatbázis feltöltő (2)

- manuális szimbólum szerkesztő (2)

- manuális szimbólum kereső (játék) (2)

- a fellelt vagy elkészített szimbólumok alapján több dimenziós ábrázolásokat lehetővé tevő 3D-4D-... alprogram (4)

- nyelvtani szabály független hang-összehasonlító / beszéd ének és zene összehasonlítás a képi adatbázishoz hasonló működési elvvel / (4)

- a vizuális és verbális adategyezéseket elemző alprogram (3)

- a folyamatelemzést és gazdasági megfelelést segítő programcsomag (1)

 

 

II. Az Egyesület tulajdonát képező szellemi termék, a WOWS* (Wide Open World Security) kezdeményezés megvalósítása. A nemzetközi összefogás kialakítása. A pályázati anyag bemutató videója és logója

 

A pályázati anyaghoz tartozó rövid, angol nyelvű videó szövege magyar nyelven:

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez?

Világszintű együttműködéssel: IGEN!

Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött?

Tudnunk kell az igazságot!

Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés!

Készüljön a technológiai szingularitásra!

Mi rendezzük és megosztjuk az információt!

WOWS

A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság

Publikus!

 

 

* WOWS - Wide Open World Security                 

Teljesen Nyílt Világbiztonság

A WOWS egy magyar kezdeményezés, mely elindult a Google Inc. által kiírt Project 10 to the 100th -pályázaton. A megvalósításra elnyerhető támogatás összege összesen: 10.000.000 $. A megnyerhető összeget nem szervezet kapja, hanem azt a nyertes pályázati anyagok megvalósítására fordítják. A pályázati anyag kivonata, rövid leírása a következő:

A WOWS egy nyílt, (angolul a secret society vagyis titkos társaság elnevezéssel ellentétes open society –nyílt társaság), politikán felül álló közösség, mely az emberek megbízható informálására alakul. Alapvetően két részből tevődik össze:

I. küldöttség: a különböző kultúrák, vallások, nemzetközi szervezetek, országok és vállalatok képviselői. A küldöttségek tagjai folyamatosan együtt dolgoznak. Munkájuk nyomon követhető, megfigyelhető a felhasználók által, internetes és hagyományos TV-közvetítéseken keresztül, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy valóságshow-ban. A megfigyelhetőség a munkaórákban folyamatos. Az adás késleltetéssel bír, biztonsági okokból kifolyólag. A közösség egy, a Wikipédia** lexikonhoz hasonló szoftver-csomagot használ, a szükséges bővítményekkel, a munka hatásfokának növelése céljából.

II. regisztrált felhasználók, akik hozzáférnek az információ-bázishoz. A felhasználók szavazó rendszert alkalmaznak többek között a felvetödő témák fontossági sorrendjének meghatározására.

A kezdeti témakörök a következők:

- Tiszta (megújuló) energia világszinten

- Ősi tudás, természetes gyógyítás, paranormális jelenségek és a tudomány ma

- Technológiai szingularitás; Emberi kulturális evolúció

- Globális veszélyek a földi életrendszerre vonatkozóan

- Valós idejű világtérképek: éhezés, betegségek, vírusok, katasztrófák, környezetszennyezés, stb…

 

* A pályázati anyag a folyamatos fenntarthatóság érdekében logót, bemutató kisfilmet, illetve üzleti tervet is tartalmaz! Elbírálásától függetlenül az Egyesület a megvalósításon tovább dolgozik!

 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

 

11.§.  Az Egyesület célja:

A Szent Korona Tan és Eszmeiség ismertetése. Az életrendszer, illetve az élettér megóvása. A kulturális értékek és tudás felszínre hozatala. Az emberi gondolkodás kiterjesztése. A technológiai szingularitás (különösség) és a velejáró humán kulturális-evolúció modellezése. A társadalom és az egyén szellemi és lelki felkészítése az eseményhorizont időpontjára. Megbízható információ rendezés, és megosztás. Pszichológiai elemzések elkészítése és publikálása. Társadalmi összefogás, közösségépítés, érdekképviselet létrehozása, mely megoldási lehetőséget kínál az emberek részére a globalizáció negatív hatásainak egyensúlyozására. A társadalmat jelentősen formáló negatív mentális és fizikai hatások bemutatása és kiküszöbölése. Az elsődleges irányelv, úgy mint: az igaz történelem, a vallások, a különböző filozófiai irányzatok, és az emberiség kollektív memóriáját és gondolkodásmódját jelentő kulturális értékek tiszteletben tartása. Az Egyesület alapelveinek népszerűsítése.

 

12.§.  Az Egyesület feladata:

A célok elérése érdekében tett törekvések velejárójaként, a célok jellegéből adódó modellezés által, a technológiai szingularitás (különösség) és humán-kulturális evolúció folyamatának elindítása, és szakszerű felügyelete. Médiafigyelés és kontroll. Az Egyesület tevékenységének és működési területének kiterjesztése, a WOWS* (Wide Open World Security) kezdeményezés elméleti alapjainak átültetése a gyakorlatba. A mesterséges intelligencia (vagy más emberfeletti intelligencia) modellezése illetve az együttműködés megteremtése. A vilagbiztonsag.hu portál tovább fejlesztése:

Az Egyesület szellemiségének megfelelően működő világhálós kapu: a vilagbiztonsag.hu jelenleg bemutató jelleggel üzemelő változatának tovább fejlesztése. A következő generációs honlapnak, és annak kiterjesztett részegységeinek a technikai mellékletben felsorolt elvárásoknak való megfeleltetése.

 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

 

14.§.  A közgyűlés összetétele:

Küldöttek, bizottsági tagok, helyi csoportok, szakosztályok, szakmai szakosztályok, szakmai szakosztály jogállású tanácsok képviselői:

Szakterületek szerint:

Természettudományok

Társadalomtudományok és Bölcsészet

Absztrakt tudományok

Alkalmazott multidiszciplinák

Alkalmazott tudományok

Vallások

Egyéb, jelenleg a hivatalosan elfogadott tudományágakon kívül álló elképzelések és teóriák képviselői

Kultúra és hagyományőrzés, kézművesek, néptáncosok, művészek, stb.

 

 

TECHNIKAI MELLÉKLET

 

A technikai mellékletben felsorolt munkák és feladatok, melyeket jelenleg a Világbiztonság Tervező és Fejlesztő Iroda végez teljesen díjmentesen, illetve felajánlások segítségével:

Jelenlegi fejlesztési állapotuk:

Tervezés és előkészítés

Fejlesztés és tesztelés

Megvalósítás és illesztés

 

 

OCR (Optikai Karakter Felismerés) alapú szimbólumkereső

 

Nyílt forráskódú programok illetve illeszthető „program-motorok” keresése illetve tesztelése. Fejlesztés és tesztelés

A keresett szimbólum-gyűjtemények kialakítása és képi adatbázisba foglalása. Fejlesztés és tesztelés

Az automata illetve manuális adatbázis feltöltő rendszerek elkészültéig az adatbázis alapjául szolgáló gyűjtemények felkutatása és digitalizálása. Megvalósítás és illesztés

 

Manuális szimbólum szerkesztő Tervezés és előkészítés

 

Az első teszt verzióban a székely-magyar rovásírásban fellelhető rovás szimbólumok (karakterek) felhasználásával összerovások (ligatúrák) kialakítására alkalmas kisalkalmazás megtervezése és elkészítése. A már rendelkezésre álló ttf (true type font) készletek alkalmazásával a rovás jelek egymásra rajzolását lehetővé tevő „flash” világhálós kisalkalmazás kódolása. A rovás jelek egyenként mozgathatók, elforgathatók, tükrözhetők, illetve méretezhetők. A létrehozott ábra képi jelentése összhangban kell, hogy álljon a felhasznált karakterek verbális kiejtésével. A felhasználók által létrehozott ábrák elmenthetők, illetve rövid szöveges leírással együtt a szerver oldalra beküldhetők. A beküldött ábrának tartalmaznia kell a karakterekkel végzett eljárásokat (vektoriális elforgatás, mozgatás, tükrözés, stb.), a karakterek számát és latin betűs kódját. Az így elkészített és megfelelően tesztelt alkalmazás nem csak mint játék, de mint kutatási eszköz is funkcionál, hiszen segítségével rég elfeledett összerovásokat hozhatunk újra felszínre!

 

Valós idejű világtérképek: éhezés, betegségek, vírusok, katasztrófák, környezetszennyezés, stb…

 

Az adatbázis teszteléséhez szükséges tárhely kialakítása (MySQL, PhPMyAdmin). Megvalósítás és illesztés

Az adatbázis táblák elkészítése (MySQL). Megvalósítás és illesztés

A feltöltéshez szükséges világhálós felület kialakítása (Php, MySQL). Megvalósítás és illesztés

A legmegfelelőbb térképes alkalmazásprogramozási felület (API) kiválasztása és tesztelése. Fejlesztés és tesztelés

A valós idejű megjelenést biztosító nemzetközi felhasználói közösség kialakítása

A jelenlegi, fejlesztés alatt álló teszt verzió megtekinthető: itt!

 

Manuális szimbólum kereső (játék) Tervezés és előkészítés

 

Szimbólum és kvíz alapú társasjáték fejlesztése, mely a hagyományos szöveges „kérdezz-felelek” funkción kívül lehetőséget ad a képi tartalomban fellelhető szimbólum egyezések alapján, a fő témakörök között történő szabad navigálásra. Így a grafikus tartalom segítségével „szimbólumkapukon” keresztül a témakörök közötti váltás is szabadabban alkalmazható. (pl.: oroszlán: természetvédelem - régészeti leletek - csillagkép - csillagászat - tudomány -stb.) A játék célja az információmegosztáson kívül a Wikipédia lexikon szöveges és képi tartalmi ellenőrzése, illetve az online lexikon tartalmának megosztása a világhálós eléréssel nem rendelkezők számára. (Fejlesztés és tesztelés) Témakörök: a főoldalon, illetve a nyomdai előkészítés alatt álló anyagok bemutatásán keresztül a játék menüpontban találhatók. A játék tesztelési fázisában, illetve az „online” és nyomdai kiadványokat használó játékosoknak lehetőséget kell adni az újonnan felfedezett egyezések megvitatására illetve az esetleges változtatások megszavazására (online fórum, illetve levelező csoport).

 

A fellelt vagy elkészített szimbólumok alapján több dimenziós ábrázolásokat lehetővé tevő 3D-4D-... alprogram, kiegészítve a mozgásokat bemutató vektoriális elemző modullal (pl. néptánc mozgások, motívumok szemléltetése).

3 dimenziós tárgyak és építmények alaki összehasonlításán alapuló szoftvercsomag, mely lehetőséget ad a szakrális geometria bemutatására is (Élet-virága 2D, platonikus testek 3D, hiperkocka vagy Metatron-kocka - a szabályos 3D testek egymásba transzformálása az időben 4D, ...). Ősi szimbólumrendszerek forgástestekkel való megfeleltetése, illetve azok 3 dimenziós megjelenítése és egymásba transzformálása. Tervezés és előkészítés

 

Automata adatbázis feltöltő

 

Az adatbázis teszteléséhez szükséges tárhely és felület kialakítása (MySQL, PhPMyAdmin). Megvalósítás és illesztés

Az adatbázis táblák elkészítése (MySQL). Megvalósítás és illesztés

A megfelelő képkereső alkalmazásprogramozási felület (API) kiválasztása és tesztelése. Fejlesztés és tesztelés

 

Manuális adatbázis feltöltő

 

Az adatbázis teszteléséhez szükséges tárhely kialakítása (MySQL, PhPMyAdmin). Megvalósítás és illesztés

Az adatbázis táblák elkészítése (MySQL). Megvalósítás és illesztés

A feltöltéshez szükséges világhálós felület kialakítása (Php, MySQL). Fejlesztés és tesztelés

 

Nyelvtani szabály független hang-összehasonlító / beszéd ének és zene összehasonlítás a képi adatbázishoz hasonló működési elvvel /  Tervezés és előkészítés

 

A vizuális és hang alapú adategyezéseket elemző alprogram Tervezés és előkészítés

 

A folyamatelemzést segítő programcsomag Megvalósítás és illesztés

 

A gazdasági megfelelést segítő programcsomag Fejlesztés és tesztelés

 

Kapcsolattartás hagyományőrzőkkel, szakértőkkel és szimpatizánsokkal (folyamatban)

 

Online bemutató és kereskedelmi tevékenységet folytató oldal indítása, mely lehetőséget ad a legújabb régészeti leletek alapján az ősi motívumrendszerek ismertetésére, tárgyak reprodukálására és kereskedelmi tevékenység indítására Tervezés és előkészítés

 

Az Egyesület tevékenységének és működési területének kiterjesztése, a WOWS* (Wide Open World Security) kezdeményezés elméleti alapjainak átültetése a gyakorlatba: 

Megjelenés több nyelven, illetve anyagi források megteremtése a több nyelvű megjelenés biztosítása érdekében Tervezés és előkészítés

Tárhely kialakítása Fejlesztés és tesztelés

A wowsecurity.net domain név levédése Megvalósítás és illesztés

 

 

Kérjük, amennyiben úgy érzi, hogy munkájával, szaktudásával hozzá tud járulni fent megfogalmazott célok és feladatok elvégzéséhez, illetve tovább fejlesztéséhez, jelentkezzen a következő elektronikus levelezési címen: info@vilagbiztonsag.hu

 

 

Az Egyesület fenntartja magának a jogot jelen melléklet részleteinek megváltoztatását illetően!

 

 

 

**A Wikipédia egy többnyelvű, nyílt tartalmú, a nyílt közösség által fejlesztett webes enciklopédia. A Wikipédiát egy floridai központú nonprofit alapítvány, a Wikimedia Alapítvány üzemelteti, szerkesztését pedig önkéntes közösség végzi.

 A Wikipédia magában foglalja a különböző nyelvi változatait is, köztük a magyar Wikipédiát. Az angol változat 2007. szeptember 9-én elérte a 2 milliós szócikkszámot; ez a világ legnagyobb enciklopédikus műve. A 260 különböző nyelvű változatban összesen (az angollal együtt) kb. 10,5 millió szócikk olvasható és szerkeszthető, 12 millió felhasználó szerkeszti őket világszerte.

A Wikipédia név a wiki és az enciklopédia szavakból ered. A magyar szócikkek száma 2008. július 17-én meghaladta a 100000-es számot.

 

 

 

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Ajánló:

AI.lap.hu

Apokaliptikum.lap.hu

Arvisura.lap.hu

Azték tánc-világa.hu

Az idő van és létezik

Árpád-ház.lap.hu

Baranta Ősi Magyar Harcművészet

Címer.lap.hu

Csillagösvény Alapítvány

Csodaszarvas

Dobogó Mítikus Magyar Történelem

Ezoterika lhp

Ezotéria.lap.hu

Erdélyi Kárpát Egyesület

Értelmes Tervezés

Fénylánc

Fibonacci.lap.hu

Györgytea

Hadak útja

Hagyományőrzés-LHP

Honfoglalás.lap.hu

Honfoglalás-LHP

Hunok.hu

Hunhagyomány

Hun-idea.com

Hun.lap.hu

Hun-Web

Indián - LHP

Innomet

Iparművészet - Linkpark

Jelkép.lap.hu

John’s Blog

Katonai hagyomany.lap.hu

Kedvescimbora.extra.hu

Kerecsen.blog.hu

Kína.lap.hu

Királyok.lap.hu

Kultúra-LHP

Kultúra-IndexU

Kurultaj

Lélek (linkpark)

LinkBank

Linkmedia.hu

Linkweb.hu

Magánnyomozó.gportal.hu

Magánnyomozó.net

Magánnyomozó.linkpark.hu

Magazin.linkpark.hu

Magtár.hu

Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Történelem –lapozz.hu

Magyar Történelem Linkpark

Magyar Tudástár

Magyarok Szövetsége

Mandala.lap.hu

Matyó Terítők

Mágia.lap.hu

Mágia-LHP

Mese.lap.hu

Mexikóváros.lap.hu

Mészáros János

Mimagyar.hu

Milkovics Jenő fafaragó

Napturul.hu

Napút

Nerya

Nonprofitszervezetek LHP

Numismatics Hungary

OmMaatRé

Online Közösségek-LHP

Ostorka Egyesület

Ősikultúra.lap.hu

Őskultúra - LHP

Ősmagyar nyelvek

Ős-közösség.eoldal.hu

Összeesküvés-elméletek - LHP

Összeesküvéselmélet Tlap

Para.lap.hu

Patony oldala

Paranormális jelenségek lhp

Pelikán rádió

Rovásírás honlap

Rovás.lap.hu

Rovásírás - LHP

Sámán.lap.hu

SEHUNNIA

Sense Magazin

Song of  White Falcon

Starbug.hu

Szent Geometria LHP

Szent Kereszt Magazin

Szent Korona.lap.hu

Szent Korona Rádió

Szimbolika-Szimbólumok-LHP

Szkíta.lap.hu

Szkíta Sólyom Baranta SKE

Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület

Szűzmária.lap.hu

Teológia.lap.hu

Terembura HUN filozófia

Teremtés.lap.hu

Természetfotó.lap.hu

Természetvédelem.lap.hu

Természetvédelem - Tlap

Térkép.lap.hu

Térkép - Linkpark.hu

Történelem.linkma.hu

Tudástár

Túlvilág.lap.hu

Tündérkert Baranta

Ufo.lap.hu

Ufo-LHP

Univerzumiskola

Univerzum lhp

Váralja Szövetség

Végtelen határok

Vilagbiztonsag Gportal

Vízenergia.hu

Webdesign - LPH

WOWSecurity

WYW Globál Directory

Zöldmédia

térkép