Természet

Tudomány

Történelem

Régészet

Szimbolika

Asztronómia

Végtelen

Művészet

Főoldal

Kapcsolat

Text Box: MAGYAR TÖRTÉNELEM - ÍRÁSOS EMLÉKEK
Magyar történelem alatt a magyar nép és Magyarország történetét értjük. Magának Magyarországnak a létrejöttét a magyar törzsek Kárpát-medencei honfoglalásához köthetjük. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos...

SKU/Item Number: 000000

Vissza

Képes Krónika (irodalmikepek.hu)

A 146 oldalas Képes Krónika teljes változata letölthető

PDF formátumban: innen

(jobbgomb, mentés másként)

A  Wikipédiában

A Homoródkarácsonyfalva-i felirat, 1200-as évek

Középkori, XI. századi rovásírásos lelet. Olvasata "mihály isten szentje"

Kőfaragójelek:

A: Lébényi templom, 13. sz. eleje

B: Buda, várkápolna, 1350 után

C: Nagyboldogasszony templom, 1350 után

Forrás: lexikon.katolikus.hu

A rovásírás főbb lelőhelyei

Magyar Adorján féle rovás-ABC (balra)

Forrai Sándor ABC-je (jobbra)

Nagyszentmiklósi leleten található rovások

László Gyula rajzai

A nagyszentmiklósi kincs r.

A homokmégy-halmi rovásírásos felirat a 900-as évekből

Rovásírásos emlékek

( a képek kattintással nagyíthatók )

Aranybulla

Az aranybulla eredeti jelentése: az az arany függőpecsét, mely a magyar királyok fontosabb okmányain volt III. Béla óta. Aranybulla néven (nagybetűvel) azt az aranypecsétes szabadságlevelet értjük, mellyel II. András helyreállította és bővítette I. István király alkotmányát

A Királyok Tízparancsolata:

Szent István intelmei Imre herceghez

Verbőczi Hármas könyve: Tripartitum I./3./1."A nemesség, a melyet többnyire a szabadok elnevezése alatt is szoktak érteni, úgy mondják, hogy eredetileg a hunnok és magyarok közt keletkezett, miután ezek Scythiából Pannoniába nyomultak, a melyet most változtatott néven, az ittlakó magyaroktól Magyarországnak neveznek".III./4: "Az erdélyi scithákról, a kiket székelyeknek hivunk. Vannak az erdélyi részeken a scithák, kiváltságos nemesek, a kik a scitha néptõl, ennek Pannoniába való elsõ bejövetele alkalmából származtak el, a kiket romlott néven "siculusoknak" nevezünk; a kik teljesen külön törvényekkel és szokásokkal élnek; a hadi dolgokban legjáratosabbak".

Tovább...

Szent István király kézjegye

a pannonhalmi  alapítólevélen

Összevonások!

Rovás ligatúra? Nimród tamga?

Labarum - Krisztus monogramja.

HR KRST - Hórusz jele?!

STEPHEN REX

 

Az Aranybulla (aranypecsét) két oladala

Nagyításhoz kattintson a képre!

Lehel vezér homlokon vágja Konrád császárt, iniciálé a Képes Krónikából

Labarum

egymásba illesztett X és P Jézus Krisztus

Alfa és Omega

Szent István alapítólevele a Pannonhalmi Bencés Főapátságban

Az itt elhelyezett vitrinekben a településen és annak környékén talált tárgyi emlékeket állították ki. A leletek többsége a kő-, bronz- és vaskorból, a római korból, a népvándorlás idejéből és a török korból származik. Híresek az oklevélmásolatok, melyek közül az egyik az 1001-ből származó pannonhalmi alapítólevél másolata az alapító I. István király aláírásával (Stephanus Rex). A másik az 1055-ös tihanyi alapítólevél fotokópiája.

Természetvédelem

Szakrális Tudomány

Szakrális Történelem

Mesék - Legendák

Jelek

Asztrológia

Vallás

Népművészet

Szent Korona Tan

Nyelvek és ABC-k

Játék

Heraldika - Numizmatika

GY

Í

K

Gyík ligatúra rovásírás segítségével

Rovás L és Ó

Énlakai unitárius templom kazettás mennyezete

Az Énlaka-i rovásfelirat (1668): "egy az isten georgyius musnai diakon"

Labarum:

Egymásba illesztett X és P, Jézus Krisztus monogramja.

Alfa és Omega.

Hiányzó magyar nyelvű bejegyzés:

Labarum!

Angolul megtalálható itt: Labarum

A Pannonhalmi Bencés Főapátság Szent Mártont ábrázoló ablaka

Pannonhalmi Bencés Főapátság

A bazilika egyik oldalablaka

Pannonhalmi Bencés Főapátság

Balra lent: A szintén itt őrzött,

I. András által alapított tihanyi apátság alapítólevele.

Jobbra lent: András király pénzérméi.

Lent:

Szent geometria a mennyezeten

Bodrog-alsóbű, rovás, agyag

(1999 Vékony L)

Pannonhalmi Bencés Főapátság

Szent István alapítólevele

Rovás ABC

Énlakai rovás kazetta

Pálos rovásírás, 1500-as évek.

Pálosok

A legfelső sorbeli felirat első szava: „sz l t t”, vagyis: „született”. A szó utáni két kisebb jel a kettőspontot jelöli, ezután évszám következik: 1473, korabeli arab számokkal leírva. (A megfejtés Libisch Győző: "Egyház és rovásírás" c. művéből való.)

Forrás: A Cerro Pelado dél-amerikai barlang faláról elõkerült rovásírásos feliratok.

 

A Wikipédiában jelenleg csak a felső sor képe szerepel! ( Itt )

 

A

B

C

Pálos címer

Szimbólumok:

Szent Korona kereszt

Honfoglalók csokorpálmái

Holló gyűrűvel a csőrében

Oroszlánok

Pálmák

. . .

III. István megkoronázása

A háttérben piramissal

Képes Krónika 121. oldal

A világon egyedülálló informatikai fejlesztés

AJÁNLÓ

Rovás honlap: http://rovasirashonlap.fw.hu

Letöltés: Szabványtervezet (pdf)

Szabványtervezet Angolul: Letöltés

Letöltés: Dr. Hosszú Gábor előadása a Bécsi Tudományos Akadémia Nyelvészeti Kutatóintézetében  (ppt)

Csatolás gyűjtemény (hagyományőrzők, cikkek, könyvek, videók): rovasiras.linkpark.hu

Nyelv-õseink bátorító hangja áthallatszik a krisztusi idõk mélyeibõl: Tartsatok ki! Attila nagykirály zúgó hangja átüti az ércfalak kapuját: Vojgum Athira! Istahain wusturje! Átzeng az Idõn az Egy Igéje: Esziszküben volaj szava, iszia Szava volaj Theosz velé, iszia Theosz volaj szava. Hallgassuk meg a Szavát!

Erősödő reményeink: új szkíta anyagok a világhálón!

Vahan Anhaghth Astvatzaturian

ASHKATAN B - CHUN LEZUKUNA

SZKÍTA B - HUN NYELVKÖNYV

További információ: itt

Michelangelo Naddeo interjú

Magyar Őshaza DUNA TV

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld
Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Az oldal ajánlása:

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Az oldal ajánlása gyors email-ben:

ÚJ! Kapcsolódó bejegyzések: Szakrális; Kérdezz-felelek

Új Oldalak

Nikolsburgi ábécé