Természet

Tudomány

Történelem

Régészet

Szimbolika

Asztronómia

Végtelen

Művészet

Főoldal

Kapcsolat

Koronázási Jogar függőkkel és "oroszlánokkal" az egyiptomi eredetű hegyikristályban.
Tetején: végtelen csomó.

Tayos-i aranykincsek és más fém leletek(angol)

Móricz János felfedezése a hatvanas években

A Táltos-barlang leletei

Móricz János: „Mikor a Fém-könyvtár tartalma nyilvánossá válik, nem lesz több háború!”

Vissza

Tovább...

Ősi aranylemez

Tayos-ból

Text Box: RÉGÉSZET

Móricz János kutatásai

2007. május 03. csütörtök 10:40

Móricz János szerint a klasszikus történetírás nem ad átfogó világszemléletet; az Özönvíz után az úgynevezett Amerikai Új

Világ vált a civilizációk szülõanyjává, amiknek az alapja az õsi Magyar kultúra volt. Az Európai és a Közép Keleti

kultúrák váratlanul a fejlõdés kihagyhatatlan evolúciós lépései nélkül tûntek fel. Ezek a civilizációk az Amerikai

kontinensrõl kerültek át ahol az evolúciós elõzményeik megtalálhatóak. Azok a csoportok, akik túlélték az Özönvizet,

késõbb az Andok magasabb fekvésû területein az Özönvíz utáni kultúrákat hozták létre.

 

 

Idõszámításunk elõtt 8000-7000 között megérkeztek Alsó-Mezopotámiába tutajokon, amik balsafából készültek olyan

faanyagból, amit csak Dél-Amerikában lehet találni. Ecuadorban, Azuay tartományban, olyan nevek találhatóak, mint

Shumir, Zumir, Shammar, Mosul és még sok más, amik arra utalnak, hogy ez a régió volt az õsi Sumérok, vagy

Zumirok szülõföldje, akiknek a nyelvét egy õsi un. proto-Magyarból lehet származtatni.

Móricz elmondása szerint a Kárpátok magyarjai amerikai eredetûek ugyanis az Andok elhagyása után áthozták a

magyar nyelv atlanti jellegzetességeit, a legendákat, tradíciókat és hiedelmeket. Ecuadorban, és másutt Amerikában,

a Cayapos, Jibaro-Shuar, Tschachi, Saraguru, Salasaka és más törzsek az õsi magyar nyelv változatait beszélték. A

kulturális erózió és erõszakos külsõ beavatkozás ellenére számos magyar helynév és dialektus megtalálható

Ecuadorban.

A régi magyar és a sumér nyelv közötti hasonlóság nem lehet véletlen, mondja Móricz, mindezt nyelvészeti

hasonlóságokon túl (pl. nap, Úr, Isten) etnográfiai, vallási, mûvészeti és néprajzi kapcsolatok igazolják. Az 8. század

(AD) végén, a magyarok, a Karák (más néven király szkíták vagy fehér hunok) Indiából hazavándoroltak az

anyaországukba Dél-Amerikába. Ezek ugyanazok a Carák, akikrõl a késõ 18. századi ecuadori történész, Pablo Juan

de Velasco beszél, hogy megérkeztek a 8. században és a helyet, azóta is Bahia de Caraqueznek hívják Manabi

tartományban.

Nagyon keveset tudunk errõl a bámulatos emberrõl (Juan Moricz a szövegben mindenhol) aki Móricz Jánosként született

Magyarországon 1923-ban, mivel nagyon keveset írt. Õ minden nap megélte azt az élményt, amiért más kutatók életre

szóló expedíciókat szerveznek. Egy briliáns, elbûvölõ ugyanakkor egy nehéz és akaratos ember volt. Mielõtt bárki egy

egyszerû kalandornak hinné, álljon itt egy szakértõi lista, (látszólag ismeretlenül a nyugati szakavatott számára),

akiknek az érdeklõdését felkeltették a lehetséges Magyar-Quecsua kapcsolatok, egy lista, amit Móricz János kért és

kapott az Ecuadori Külügyminisztériumtól. Az együttes reagálásuk nem kevésbé megdöbbentõ, mint a munkájukkal

kapcsolatos teljes csend.

 

Magyar szakértõk

Dr. Kósa Barna / Melbourne, Ausztrália: Mezopotámia, Palesztina és Anatólia kultúráinak szakértõje.

Igazolta és jóváhagyta Móricz János hipotézisét az amerikai kulturális diffúzióról, a magyarok amerikai eredetérõl. Félévszázad

publikációinak listáján szerepel Móricz János felfedezésérõl írott cikke is.

Dr. Rimanóczy László / NSW, Ausztrália: A belga tudományos társaságok tagja. Sumerológus, Amerika és

Mezopotámia közti kulturális kapcsolatok szakértõje. Tanulmányai jelentek meg az õsi Kitus (Quito) királyságot irányító

királyi dinasztiákról. Igazolta Móricz János állításait.

Szentirmay Gyula / NSW, Ausztrália: A híres kutatónak, Kálmán Patakynak jó barátja, szakmai közvetítõ Pataky és Móricz

János között. 50 év fordítói munkásság a magyarok amerikai eredetérõl.

Turmezei László / Kutató, a Magyar Akadémia hajdani tagja. Kiemelt Polynézia, Malayzia stb. szakértõ. Móricz János

tanulmányait felülvizsgálja, és egyetértését adja, hogy Móricz felfedezése az Amerikai kontinens történelmét illetõen

kinyitja a kapukat egy teljes revízió számára.

Alexander Csóke / Schlossberg, Ausztria. Nyelvész, Kaukázus, Ural és az Altáj nyelveinek specialistája. Móricz János

felfedezése óta az idejét az ecuadori pre-kolumbián nyelveknek szenteli, igazolta Móricz János elméletét az amerikai

kulturális diffúzióról és a magyarok amerikai eredetérõl.

NaPúT - Az eredendõ mûveltség holnapja

http://naput.hu Támogató: Joomla! Generálás: 26 August, 2008, 02:52

 

Dr. Baráth Tibor / Montreal, Kanada. Több éven át történelem és geográfia professzor a Sorbonne egyetemen

Párizsban. Sumér és egyiptomi kultúrák vezetõ kutatója. Mezopotámiáról szóló publikációjában foglalkozik Móricz

felfedezéseivel, úgy, mint amik segítenek a történelem elõtti idõk eseményeit tisztábban látni.

Dr. Gergely Dénes / Ontario, Kanada. Kitûnõ nyelvész, aki sok évet töltött Közép- és Dél Amerikában a magyarok

eredetének vizsgálatával. Igazolta Móricz elméletét, miután vele egyezõ következtetésre jutott, amikor összehasonlította

a magyar nyelvet a kolumbiai köztársaságban élõ Kolumbusz elõtti népek nyelvével.

Dr. Szólloósy S. Said / Németország. Kutató, Közép- és Dél Amerika kultúráinak szakértõje.

Dél-Amerika Európai és Közel-Keleti kulturális kapcsolatainak elemzõje. Megerõsítette Móricz kulturális diffúzióval

kapcsolatos elképzeléseit.

Homonnay Elemér / Cleveland, Ohio, USA. Történelem és geográfia professzor. A pre-kolumbián kultúrák magyar

kapcsolatainak szakértõje.

Mások, akikkel Móricz levelezett: Dr. Gosztonyi, Sorbonne, Párizs; Dr. Alfredo Tegliabue, történelem és geográfia

professzor, Universidad de la Plata, Argentina; Dr. Alfredo Kolliker Freers, történész, elnök Universidad Argentina de

Ciencias Sociales

Fordította: Sipos György

A fordítás alapja és további információ:

Tayos Gold Library

The Odyssey of Stan Hall: Architect of the Tayos Caves Expedition of 1976

Móricz János (Juan Moricz) nyomán

http://www.goldlibrary.com/index.html

 

Tovább...

Természetvédelem

Szakrális Tudomány

Szakrális Történelem

Mesék - Legendák

Jelek

Asztrológia

Vallás

Népművészet

Szent Korona Tan

Nyelvek és ABC-k

Játék

Heraldika - Numizmatika

A világon egyedülálló informatikai fejlesztés

AJÁNLÓ

Metatron kocka

A platonikus testek transzformációja

Az Élet Virága

Sejtosztódás (mitózis)

Bolygómozgások, stb…

 

A „Teremtés geometriája”

 

A platonikus testek szerkesztésének 2 dimenziós alapját jelentő ábrázolás

 

VIDEÓ: ITT

Platonikus testek:

Népűvészet, ornamentika

Évezredes tudomány?

 

Tovább!

További információ: ide kattintva

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Repülés évezredekkel ezelőtt!

Kapcsolódó anyagok:

Azték kultúra

Ősi asztronauták térképen

Égi szekerek, jelenések, UFO-k?

Magyar feliratos videó az ősi fejlett civilizációkról, csak itt tekinthető meg!

 

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Az oldal ajánlása:

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Az oldal ajánlása gyors email-ben:

ÚJ! Kapcsolódó bejegyzések: Szakrális; Kérdezz-felelek

Új Oldalak