Tiszta energia!Belépés - Regisztráció

Képtár!

Regisztráció a képtárba

Képtár

Képtár statisztika

Jelenleg 28945 kép van 36 kategóriában és 2769 albumban, eddig 7816877 megtekintéssel és 5141 hozzászólással.

+ látogatások száma:

látogató számláló

30 másodpercben

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN! Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt! WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság Publikus!

Légszennyezettség Bp.

Budapest szmogtérképe

100% az egészségügyi határérték

A megoldás az új technológiák civil népszerűsítésében van. Lentebb a fősodrású médiából kihagyott vagy nem megfelelő ismertetéssel szereplő technológiák.

Tiszta, 21. századi energia
Megoldások. Ajánlások,
vitafórumok

 

Támogatás

Köszönjük a támogatást!MAGHUN Világörökség

MAGHUN Világörökség

Kozmikus tudás

Szakrális geometria

Tiszta energia!

Tiszta energia!

Fordítás

Oldal ajánlása


Keresés tartalomra

Szent Korona

Szent Korona, szakrális történelem

Szent Korona kutatással sokan foglalkoznak, készítésének idejéről, eredetéről és üzenetéről szakmai viták folynak. Bemutatunk egy szimbolikus összefüggést, melyet az általunk fejlesztett szimbólumkereső program épülése során találtunk. A pártán szereplő díszítések egy lehetséges elkészítési módját mutatjuk be, melynek megértéséhez tudni kell a következőket: A zöldes színű, aranyba foglalt anyag egy áttetsző, vékony zománc réteg mely az üvegnél is törékenyebb. A mindennapokban a zománccal csak mint bevonattal szoktunk találkozni, a Szent Koronán azonban hordozó nélkül, az anyagában arany mintázattal együtt találjuk meg.

Szent Korona Pártaelemek

Lentebb a kisfilm az úgynevezett "cymatics" témakörrel foglalkozik (hanghullámok keltette szakrális formák bemutatása). A hanghullámok által létrehozott szakrális alakzatok a háromszög formában nagyon hasonló mintázatot mutatnak. Erős hanghatás mellett, a pártaelemek zománc rétegében a folyékony halmazállapotú forró arany megszilárdulásakor a hangot letárolhatja. (A kisfilm elindítása előtt, illetve 2 perc 27 másodperctől láthatjuk a hasonlóságot. A hallható zene a feltöltő által hozzárendelt, a forma létrejöttekor közel szabályos színusz hallható)Szakrális (szent) ábrázolások és kozmikus összefüggések. A Szent Koronán található kereszt dőlésszöge megegyezik Földünk naprendszeren belüli precessziós dőlésével (23.5º) melyet a Nap és a Hold forgatónyomatéka okoz. Felülnézeti képe a Föld és a Teremtés ősi szimbólumát a körkeresztet mutatja! A Korona tetején, a Pantokrátor (ítélő) Krisztus képe mellett a Nap és a Hold szimbóluma látható.

Szent Korona és Aranybulla Nap Hold Körkereszt szimbólumok

Ugyanez a szimbólumvilág az ősi fejlett csillagászati tudás figyelembevételével egy nagyobb rendszerben is fontos mondanivalóval bír. A vízszintes holdsarló és a precesszió szimbolikus ábrázolása megtalálható többek között az egyiptomi, a sumér és az azték kultúrákban is. Ez az ábrázolásmód az Aranybulla szimbolikájával kiegészítve később át fog vezetni minket egy másik nagyságrendbe, ugyanis a Tejút és az Orion-kar megjelenítését tekintve szintén megállja a helyét!

Szakrális magyar történelem, írásos emlékek. A lapon keresztül betekintést kaphat a legújabb ősnyelv kutatásokba, melyeket állami támogatás nélkül, több generáción keresztül, nyelvész kutatók végeznek. Munkájukat segítik többek között Örményországban fennmaradt, kolostorokban megőrzött régi dokumentumok a szkíta-hun nyelvekkel kapcsolatban.

Rovásírás, összevonások (ligatúrák).

Mi az összefüggés a Gaia-elmélet -a Földet, a Földanyát élőlényként tisztelő természet és teremtés-központú hitvilág- és a Szent Korona országa között? Mária országa: a Kárpát-medence, a hagyomány szerint a Föld kicsiben. Népek, embertípusok, kultúrák átfedésének közepén a maga sokszínűségével mégis egy nemzetet kell hogy alkosson! Mit jelent az, hogy a Föld szívcsakrája szent hely és Magyarországon, a Pilisben, (Dobogókőn) található? - Dobogókő mint energiaközpont.

Tudományos megközelítés: Ide vonatkozóan fontosnak érezzük megjegyezni, hogy az anyag összetevőit a részecskéket bizonyos megközelítésből a téridőben hullámok illetve rezgések írják le. A szubatomi (atomok alatti) részecskék kutatásánál és más kutatási területeken is elfogadott nézetek szerint mindent rezgések és hullámok alkotnak! Ez a tény mondanivalójával egybevág a spirituális csakra rendszer alapvetéseivel, miszerint az ember kifejezés többet jelent biológiai, testi szükségletek hiányérzet-kombinációjánál. Egy a média-által programozott fogyasztó akinek "gondolkodásmódja" csak a külsőségekre és az anyagi világra korlátozódik, lényével nem sokkal jelent többet mint egy szén alapú robot aki előre megírt egyszerű programot hajt végre. Ez a "felvilágosult" program a pazarlás és a földi életrendszer kihasználására épül. Szerencsére egyre több ember küzd a folyamat ellen és a spirituális, szellemi élet felé fordul. Megtanulja a rendszer által elnyomott érzéseit újra használni, gondolkodni kezd és próbál szeretetet sugározni.

Az úgynevezett "Holografikus-univerzum-teória" illetve "Fraktál-univerzum" felfogás szerint a végtelennek nem csak a csillagok, de a szubatomi részecskék felé sincs vége... Ugyanez a felfogás illetve a felfoghatóság, a megértés elősegítése olvasható ki a régi sámán, táltos-hit alsó, középső, felső-világ meglátásából. Ezt a világnézetet tükrözi az Univerzum szerkezetére vonatkozóan sok olyan szimbólumrendszer ami a végtelen csomót vagy a saját farkába harapó kígyót ábrázolja.

Bemutatjuk a szent Turul madár és Gábriel arkangyal szimbolikus összefüggéseit, melyeket az Árpád-házi eredetmondák és bibliai események párhuzamai is alátámasztanak. Emese (anyácska) álmában a Turul jelenti be a szeplőtelen fogantatást, míg Lukács evangéliumában Gábriel arkangyal jelenik meg Szűzmáriának (Lk 1,26-38). Egy legenda szerint Szent István álmában is Gábriel arkangyal jelent meg, és felajánlotta neki a Szent Koronát.

A Millenniumi emlékmű a Hősök terén mint napóra is funkcionál.

Gábriel arkangyal a Millenniumi emlékmű középső oszlopán, kezében a Szent Korona és az apostoli kettőskereszt

Az óra mutatójának árnyékát a középső oszlop adja melyen a Földet láthatjuk, rajta Gábriel arkangyal áll kezeiben a Szent Korona és az apostoli kettőskereszt. Mivel egyes inkvizíciós gondolkodásmódok szerint a Nap tisztelete ellentmondott az egy Isten hitnek, ne várjuk el, hogy az emlékmű egésze képezi a napórát! Fontos tudni, hogy a Végtelenben elfoglalt helyünk, egyáltalán a valóság felfogásához egy végtelen rendszerben szükség van támpontokra. Ez a Földről nézve a Teremtés első központja vagyis a Nap. A második ilyen központ galaxisunk, a Tejút magja. "Lefelé" tekintve Földünk is rendelkezik maggal illetve az atomok is. A mag tehát nagyon fontos fogalom, védő héjat ad és éltető sugárzást bocsát ki. Gondoljunk csak Földünk elektromágneses mezejére illetve geotermikus hőjére. Ugyanez a Napnál is megvan csak ott helioszférikus védőmezőnek (napudvar) illetve hő és fénysugárzásnak hívjuk. Visszatérve a napórához: Az időmérő tájolásának alapját adó északi pontot kiemelkedő megjelöléssel találjuk! A bal oldali panteon közepén áll II. András (Endre) szobra, kezében a Szent Koronához hasonlóan csillagászati összefüggéseket magában foglaló Aranybulla, a Nap és a Hold szimbólumával pontosan az északi irányban!

II. András szobra a Hősök tere Milleniumi emlékmű baloldali panteonjának közepén. Kezében az Aranybulla, jobb kézzel az Aranypecsétre mutat.

II. András figyelemfelkeltően jobb kézzel mutat rá. A Wikipédia lexikon vonatkozó bejegyzései igen hiányosak és pontosításra szorulnak! Egyrészről: Az V. keresztes hadjárat melyet II. András vezetett, egyes források szerint sikertelen volt, mert nem járt hatalmas vérontással és csatákkal. Egy másik megközelítésben viszont bibliai párhuzam fedezhető fel, hiszen az akkor ott állomásozó erők látva, hogy a magyar király vezette keresztes hadak közelednek, Jeruzsálem falait lerombolták, hogy majdan könnyebb legyen visszafoglalni, ezután elmenekültek. Az Aranybulla hivatalosan is a világ második írott alkotmányának minősül! (Egyes források szerint az első) Mint azt láthattuk, a pecsét szimbolikája a Szent Korona tetején szintén megtalálható. Valójában szervesen kiegészítik és védik egymást. Erre a témakörre a Kozmológiával kapcsolatban visszatérünk: Életmag, Fénymag ábrázolások illetve Élet-virága és Metatron kocka

Miért viccelődnek egyes szkeptikusok azzal a szófordulattal, hogy „csakrára magyar” miközben szent életű emberek és vallási vezetők komolyan veszik a kijelentést?

Az egész Földet szabályos mintázatban hálózzák be a történelem előtti időkben épült szent helyek és hatalmas építmények... Mag-népe a magyar...Mit jelenthet ez a kifejezés? Csillagmodák és regevilág: Nimród két fia Hunor és Magor, mese a csodaszarvasról. Heraldika, a mese és mondavilágot is megjelenítő címerábrázolások.

Erősen hiányos magyar nyelvű bejegyzés a Wikipédiában: - A Föld mint élőlény, a NASA tudósai által elnevezett Gaia-elmélet ue. angolul: Gaia hypothesis

Feladatunk a minél szélesebb körű ismeretterjesztés, hiszen mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a Szent Korona, államiságunk jelképe valójában az eddig vizsgált szimbolikus egyezések miatt is a Föld Szent Koronájának minősül!

Kapcsolódó oldalak:

- Szent Korona kutatás: "Cymítics" - Hang és szakrális geometria a párta elemekbe kódolt frekvenciák -Szentgeometria.hu

- Életmag és fénymag ábrázolások, a vallások szimbolikájának összefüggései, kozmológia, Tejút, a Naprendszernek helyt adó Orion kar