Tiszta energia!Belépés - Regisztráció

Képtár!

Regisztráció a képtárba

Képtár

Képtár statisztika

Jelenleg 28945 kép van 36 kategóriában és 2769 albumban, eddig 7808695 megtekintéssel és 5141 hozzászólással.

+ látogatások száma:

látogató számláló

30 másodpercben

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN! Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt! WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság Publikus!

Légszennyezettség Bp.

Budapest szmogtérképe

100% az egészségügyi határérték

A megoldás az új technológiák civil népszerűsítésében van. Lentebb a fősodrású médiából kihagyott vagy nem megfelelő ismertetéssel szereplő technológiák.

Tiszta, 21. századi energia
Megoldások. Ajánlások,
vitafórumok

 

Támogatás

Köszönjük a támogatást!MAGHUN Világörökség

MAGHUN Világörökség

Kozmikus tudás

Szakrális geometria

Tiszta energia!

Tiszta energia!

Fordítás

Oldal ajánlása


Keresés tartalomra

PDF Nyomtatás E-mail
Magyar - Szakrális

Cikkek:

Az EGY elmélete

A Világegyetem - Egy, hiszen a végtelenből csak egy lehet, különben nem végtelen! Ha mégis megtalálná valaki a végét, az csak vonatkoztatási rendszer kérdése. Értsd: "hegyezzen" még kicsit a mérőműszerein illetve a mérési tartományán. A különböző húrelméletek illetve az azokat összefoglalni hivatott M-elmélet szerint a dimenziók száma az általunk megélt 3 plusz 1-hez képest 11, majd 12, de most már addig számolták hogy 26. Véleményem szerint ennek száma is végtelen, hiszen folyamatos változásban van, csavarodik a téridő össze és vissza, lehet, hogy fraktálisan is, (holografikusan).

Fraktális (ismétlődő) szerkezetek a természetből és matematikai képletek segítségével (Mandelbrot-féle -Teknősbéka és kígyó alakú- és egy részletének nagyítása; Hópehely; Páfrány; Apophis programmal generált; Julia készlet; Romanesco brokkoli):

fraktálok

Folytatódhat kicsiben: mint a 'Man in Black' c. filmben szereplő macska nyakában lógó ékszer amiben egy egész galaxis van.Aztán nagyban is, csak az általunk megélt idő a határ, de képzeletünkkel és szimulációkkal ezen könnyű felülemelkedni. Azt értem ez alatt, hogy mi van ha az Univerzum szerkezete tényleg holografikus (fraktál)? Akkor kell lenni a megjelenésében némi hasonlóságnak is: Atomok, körülöttük elektronok; Nap, körülötte bolygók; a következő lépcső fölfelé a galaxisok. Nézzünk rá a Tejútra pl. és gyorsítsuk fel az időt képzeletben: Szépen forog, akár egy hatalmas naprendszer szerű dolog is kialakulhat belőle néhány billió év alatt. Az anyagok teljesen eltérőek is lehetnek, az egymáshoz való viszonyuk pedig teljesen egyező is lehet...

Berillium atom; Naprendszer; Tejút:


Persze gondolatban mehetünk tovább, mert pl. a Hubble űrteleszkóp "deepfield" képe alapján, amikor belenéztek a "sötét" mély-űrbe, az eredeti elképzelésekkel ellentétben (időben visszanéztek jócskán és születő galaxisok képét várták) kifejlett galaxishalmazokat találtak, méghozzá ha jobban megnézzük, a spirál alakzat ott is kivehető! Ez a kép többszöri exponálással, összesen 11 órányi fényképezéssel készült:

Hubble deepfield

A szubatomi részecske tartomány megfigyelése igencsak gyerekcipőben jár, illetve a kvantumfizika is csupa megfoghatatlan érdekességgel van tele, tehát a fraktál ott is folytatódhat. Megjegyzendő, hogy a fénysebesség állandóságára vonatkozóan szintén egy kérdés merül fel: Melyik fény sebessége? A bonyolult vitákat a fény hullám illetve részecske (foton) természetéről tegyük félre és képzeljünk el egy részecskét ami az általunk megélt 3 dimenzióban mozog egy spirál utat követve. Minél magasabb frekvenciájú fényről van szó,annál jobban össze van nyomva a spirál a terjedésének irányában. Így a kék "színű" foton hiába ér oda ugyanakkor a mérési pontba mint amikor a vörös, valójában nagyobb utat jár be. Ezáltal nagyobb energiát is hordoz...

Ami számunkra még érdekes lehet, hogy az Egy mint fogalom a monoteista vallásokban ugye Istent jelenti. Mindenhol ott van, Végtelen, ezáltal mi is a részét képezzük... A táltos illetve sámán világképekben mindenhol megtalálható a felső, középső és alsó világ. A táltos a középső világban él, onnan veszi fel a kapcsolatot a szellemvilággal. Képünkön Yggdrasil a norvég világfa egy modern ábrázolása látható. A legtöbb világfa alsó világában kígyó szerű lények élnek. Itt egy rejtett kaput figyelhetünk meg ami közvetlenül köti össze az alsó (föld alatti) világot a felső világgal:

Yggdrasil, modern ábrázolási kisérlete a Norvég világfának Kapu az alsó-felső világ között

Ide vonatkozó összeesküvés-elmélet az "Üreges Föld illetve belső Föld teória". E szerint Földünk belsejében a mag mint egy belső nap kering, illetve egy másik dimenzióban létező világ foglal helyet. Egyes verziók szerint a dinoszauruszok hüllő szerű leszármazottai lakják, akik fejlett technológiával rendelkeznek és csészealj formájú űrhajókkal vagy gömb szerű hajókkal szabadon járnak kelnek a Világegyetemben. Megjegyzendő, hogy a fejlett gondolkodás alapfeltételei mint a két lábon járás (nélkülözhetetlen a kéz felszabadulása és az eszközhasználat kialakulása szempontjából) illetve az agy fejlődéséhez elengedhetetlen meleg vérű felépítés szintén létezett a dinóknál. Utóbbiakból alakultak ki a madarak. Mára több százezer (talán millió) ember látta a témához köthető videókat, és előadásokat. Kisebb különbségek vannak az elméletek között, például vannak akik úgy tudják, hogy az alsó világban valójában az eltűnt atlantiszi civilizáció él... A kígyó és a sárkány az összes mitológiában szerepel, illetve a vallásokban is gyakran előforduló elem.

Többistenhitűnek nevezett vallások: valójában Isten különböző megnyilvánulási formái, elemek illetve istenségek megjelenítése. A mitológiákban a különböző elemeknek (vagy akár a kozmoszban és a Földön fellelhető halmazállapotoknak) megfeleltethető személyek, az emberek életében számottevő hatások formájában vannak jelen.

A monoteista vallásokban az istenségeknek megfelelő (emberfeletti képességgel rendelkező lények, - remélhetőleg a Végtelenben illetve az Egy-ben hisz legalább egy részük...: - ) angyalok, démonok vagy dzsinnek, stb... Ezekre az intelligenciákra, entitásokra az a jellemző, hogy az általunk megélt tér-időben bárhol feltűnhetnek. Nagyjából megfeleltethetjük őket olyan civilizációk küldötteinek is,akik tisztelik a Teremtőt illetve a teljességében soha fel nem fogható Végtelen-Egy-Univerzumot.

A világ összes kultúrájában megtalálhatók a csillagokból vagy felső világból érkezett látogatók vagy angyalok, sokszor szkafander szerű ruházatban, vagy auraszerűséggel övezve. Alapvetően jellemző az állatfejű ábrázolás is, szinte minden főbb állattípusnak megvan a maga "földi helytartója" illetve csillagképe is.

Az Egy-Végtelen tovább bontása pl. élő és élettelen, fekete-fehér, fény és sötétség, előre kiszámítható és kiszámíthatatlan, rend és káosz részekre megint csak vonatkoztatási rendszer kérdése. Mi az élő? Attól mert valamely intelligencia nem feltétlenül szén alapú, még ugyanúgy tekinthető élőnek, de ez már filozófiai kérdés. Elég csak az Univerzum olyan részeire gondolni, ahol a szén alapú élet nem alakulhat ki. Ott is lehet intelligencia, valószínűleg a Végtelent ott is tisztelik...

Az érdekesség ott kezdődik, ha nem csak az agyunk fizikai kiterjedésére gondolunk, hanem a gondolataink által létrehozott folyamatosan változó struktúrára is. (Jó esetben egyéni, egyedi, szabad tudat ami nem csak TV-programozott vásárló biorobot program) A struktúra nem szén alapú, képes akár más vonatkoztatási rendszerekben is létrejönni, gondolkodni, függetlenül attól hogy egy szén alapú neuronhálózatban létezik. Érdekes még a Végtelenben (megpróbálni) definiálni a legtávolabbi pontot. Mondjuk a könnyebbség kedvéért ugyanabban az általunk megélt időpillanatban és térben. (milyen jó hogy a relativitás elméletnek ez a neve) Mivel a végtelenben nincs legtávolabbi térbeli pont, ezért inkább a hozzánk képest legtávolabbi "teljesen antianyag" tartományban lehet a megoldás, ami akár ugyanott is lehet mint ahol mi magunk...

Amikor álmodunk, vagy "meditálunk" akkor nem az elsődleges, általunk megélt valóságban vagyunk. Jó esetben sikerül leküzdeni a nappal ránk erőltetett bűntudatot vagy lelkiismeret-furdalást, jöjjön az az emberi test gyarlóságából vagy a társadalom betegségéből vagy más emberek bűntudatának kivetült hatásaiból... ha ezt sikerül megoldani, akkor valamilyen szinten irányítani is tudjuk álmunkat (nem rémálom és menekülés a téma, hanem egy saját szabad világban találjuk magunkat;-az ide vonatkozó irodalom a sámán szertartásokban is szereplő szürke zónának hívja ezt a helyet illetve éber álomnak)... Ez megint átvisz a vallásos aspektusba, hiszen pl. a sámánhit vagy az indián álomcsapda is erről a dologról szól.

A végtelen ábrázolása sokszor a saját farkába harapó kígyóval illetve végtelen csomókkal történik.

A képen Thor, a skandináv mitológia egyik istene harcol a világkígyóval, illetve a távol keleti kultúra világteknőse: Genbu látható.

Kígyó és végtelen


A lényeg az, hogy ha a Világegyetem végtelen, akkor mindenre van "hely" így a kialakított fantáziavilágok nem vesznek el, hanem valahol megtöltik az általunk üresnek érzékelhető részeket.

Mindezek miatt is kell, hogy legyen egy "elsődleges irányelv": az emberiség kollektív tudatának, memóriájának és ezáltal az "elsődleges valóság"-nak a tisztelete. Ezt pedig úgy hívják, hogy Ősi tudás, Történelem és mitológia, illetve Föld és természetvédelem.

A fizikai síkon többféle kapcsolatfelvétel is létrejöhet, az egyik változat a "bűnös emberiségnek" szól és (többek között) a jelenések könyve tartalmazza. A másik változat a fentiek tiszteletben tartása bolygó szinten és ezáltal a kultúrák tudásának összeadása, "humán kulturális evolúció", de hívják még úgy is, hogy születés a negyedik dimenzióba, tehát vallásosan: földi mennyország, technokrata megfogalmazásban pedig jó irányú technológiai szingularitás.

Jó lenne, ha gyorsan "összeszedné" magát az emberiség, mert jelenleg a technológiai szingularitás idejét éljük!

A Világbiztonság Nyílt (Társadalom- és) Társaság által beadott kezdeményezés (Wide Open World Security - Open Society) ezt próbálja meg lemodellezni, illetve a dolog jellegéből adódóan elkezdeni.Egy elmélet - folytatása

Hol volt hol nem volt, a Teljesség útján innen és a Tejúton túl...
A sok kialakult galaxisban a pánspermia elméletnek megfelelően rengeteg féle bolygón sok szén alapú életforma kelt életre, néhány közülük két lábra állt és szerszámot kezdett használni, de ami még fontosabb, egyre másra felfedezték a képességüket, hogy a mondáikat teremtésmítoszaikat, egyszóval tudásukat tovább tudják adni leszármazottaiknak. Ezt úgy próbálták megerősíteni, hogy nem csak szájról szájra de kőbe vésve és festve is megalkották az adattovábbítást. Így jöhetett létre a különböző belső illetve kozmikus eredetű katasztrófák után is a kevés megmaradt értelmes életforma részére a tudás átmentése. Nem kellett a gondolkodásmódot újra és újra, szinte az elejéről kifejleszteni. Ennek szép lassan az lett a következménye, hogy különböző módszerekkel szert tettek az űrutazás (űrhajók és/vagy dimenziókapuk megalkotásának) képességére. Nagy háborúk kezdődtek, majd a különböző életformák meghódították a csillaghalmazokat, és észrevették, hogy ha gazdagabb az élővilág akkor sokkal több, a természet adta túlélési technikát tudnak megfigyelni és elsajátítani, melyeket a világűrben illetve szülőbolygójuktól eltérő környezetben is jól tudnak használni. Ilyenek pl: A rovarok összetett szemeihez hasonló kamerarendszerek és szenzorok, a halak és madarak rendezett alakzatban történő úszása és repülése (vagy ütközés nélküli felröppenés az ösztönös agyműködésre támaszkodva), a ragadozók különböző vadász stratégiái, az álcázás, stb, stb... Mivel rájöttek, hogy a szén alapú életen kívül is van intelligencia, (ami az ő általuk megélt dimenziókban mint elemek jelennek meg) felvették a kapcsolatot és békét teremtettek. Ennek azonban az volt a feltétele, hogy el tudjanak vonatkoztatni saját testüktől. Megalkották hát a lélek, tudat, szellem fogalmakat amiket vallásokba építettek.
Nagy tiszteletben tartották azokat a fajokat melyek a saját bolygójukon csak állatok vagy növények formájában voltak jelen, mivel tudták, hogy csak bolygójuk sajátosságán múlt, melyikből fejlődik ki az ott uralkodó fajta. Aztán megérkeztek az első "külföldi" látogatók, akik igencsak hasonlítottak némely ismert fajra. Mivel a legfejlettebb gondolkodók már ismerték a dimenzió és téridő utazás rejtelmeit, tudták, hogy megérteni úgy a legegyszerűbb, ha kijelentik, hogy a Világegyetem Egy!
Így a technológiai és mentalitásból eredő különbségeket félre lehet tenni. Megegyeztek a különböző istenségek, hogy többé nem uralkodnak az emberek felett, viszont cserébe azt kérték, hogy az ember tartsa tiszteletben a galaktikus béke szimbólumát, az életrendszert a Földön és a Világmindenség törvényeit. A Föld és a Teremtés ősi jelének a körkeresztet határozták meg, az Univerzum törvényének jele pedig az örvény lett, mivel a galaxisok és a különböző természeti erők is e szerint nyilvánulnak meg. Továbbá elsődleges irányelvként a fényt, a Fényhozót tisztelik, mivel a szén alapú életnek közvetve vagy közvetlenül de szüksége van rá a kialakulásához és fennmaradásához egyaránt...
Megalkották a különböző vallásokat, úgy hogy ha a bennük lévő tudást az emberek összerakják, akkor a béke ideje következzen. Ugyanakkor eltéréseiknél fogva tartalmazzák az ősi történelmet is, mivel az időutazás lehetőségénél fogva az igaz történelem igen fontos dolog, már csak azért is, hogy legyen egy "elsődleges valóság" ...
Az ősi tudást pedig elhelyezték a Föld minden táján, melynek alapjai: A teremtés geometriája vagy szakrális-geometria: avagy az Élet-virága (2 dimenzióban ábrázolva), platonikus testek vagyis szabályos testek (3 dimenziós térben 5 db van belőle), a Metatron-kocka tehát a platonikus testek egymásba transzformálása az időben érzékeltetve (4. dimenzió szemléltetése)
Univerzális szimbólumok: Ő-őr-kör-örvény-törvény (szvasztika), körkereszt vagy országalma (a Föld ősi jele):

vilagbiztonsag.hu/index_files/Page9553.htm
kiegészítések a nem szén alapú életre vonatkozóan, folytatása következik.RCHARD


További Életfa-világfa-égig érő fa ábrák: itt

Összeesküvés elméletekkel foglalkozó oldalak gyűjteménye, videók: itt

A Végtelen - Egy

Szakrális geometria, a téridő és az intelligencia megjelenési formái, Szent Korona kutatás: Szentgeometria.hu