Tiszta energia!Belépés - Regisztráció

Képtár!

Regisztráció a képtárba

Képtár

Képtár statisztika

Jelenleg 28945 kép van 36 kategóriában és 2769 albumban, eddig 7816876 megtekintéssel és 5141 hozzászólással.

+ látogatások száma:

látogató számláló

30 másodpercben

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN! Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt! WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság Publikus!

Légszennyezettség Bp.

Budapest szmogtérképe

100% az egészségügyi határérték

A megoldás az új technológiák civil népszerűsítésében van. Lentebb a fősodrású médiából kihagyott vagy nem megfelelő ismertetéssel szereplő technológiák.

Tiszta, 21. századi energia
Megoldások. Ajánlások,
vitafórumok

 

Támogatás

Köszönjük a támogatást!MAGHUN Világörökség

MAGHUN Világörökség

Kozmikus tudás

Szakrális geometria

Tiszta energia!

Tiszta energia!

Fordítás

Oldal ajánlása


Keresés tartalomra

PDF Nyomtatás E-mail
Magyar - Összeesküvés-elméletek


Mindent látó szem


Titkos társaságok, összeesküvés-elméletek, a mindent látó szem

NOVUS ORDO SECLORUM - latinul a „korok új sora” vagyis: Új világrend

A mindent látó szem sok helyen feltűnik. Ott van cégek logóiban, az egy dolláros bankjegyen a piramis tetején, festményeken, szent ábrázolásokon, a háromszög előfordul szinte minden vallásos jelképrendszerben. Azt, hogy a misztikus világnézeteket ismerő emberek mit látnak benne, hogy miként köthetők a különböző vallásokhoz, a legkönnyebben úgy lehet megérteni, ha a szent geometriát tanulmányozzuk!

Titkos társaságok tagjai: őrzik az ősi tudás darabkáit, és azokat a kornak leginkább megfelelő ideológiák tálalásában adagolják az emberek fejébe. Van elég információ és elég bonyolult a hierarchikus szerkezet ahhoz, hogy a titkos tanítások egy társaságban hajtó erőként szolgáljanak tagjai számára. Legalábbis így volt ez régebben. Az információáramlás gyorsulásával azonban mára elég adat került fel az internetre ahhoz, hogy kisebb társaságok összerakjanak egy bonyolultabb kirakóst. Látni fogjuk, hogy milyen ereje van a szimbólumoknak, illetve hogy milyen üzeneteket hordoznak. A különböző kultúrák és rejtett jelképrendszerek egy összefüggő rendszert alkotnak. Ott vannak az építészetben, a művészetben, cégek logóiban, bankjegyeken, és természetesen a titkos társaságok jelképeiben.  Legtöbbször a titkos tanokkal teljesen ellentétes célra használják fel a tudást. A szent geometria angolul "sacred geometry" (kiejtés szerint majdnem secret tehát titkos) rejtelmeinek tudói... Háborúk, forradalmak, politikai irányzatok „megalkotói” és támogatói. Illuminátusok, szabadkőművesek, és más titkos szervezetek.

A szabadkőművesség rendszere:

33 és 13 lépcsős szabadkőműves piramis, fokozatok, szimbólumok

A kép nagyítható!

David Icke „bestseller” összeesküvés elmélet író szerint egyenesen földönkívüli, alakváltó gyíkemberek irányítják a háttérből a világot. Ne essünk azért abba a hibába, hogy a legképtelenebb feltételezés miatt az egész témakört nevetve félretesszük! Sok társaság foglalkozik földönkívüli erőkkel, démonokkal, angyalokkal, dzsinnekkel, égi szekerekkel, jelenésekkel, stb. Ezeket a témaköröket külön is bemutatjuk. A különböző összeesküvés elméleteket felsoroló honlapgyűjtemény korántsem teljes! Igen szerteágazó témakör, sok ma még nevetségesnek tűnő, de még több elgondolkodtató feltételezéssel. Rengeteg vitára adnak okot a ma már bizonyítást nyert, a XX. században és régebben az emberiség ellen elkövetett rémtettek illetve történelem-hamisítások! Titkos társaságok és rituálék... Az ősi szimbólumrendszereket a pénz és a hatalom megszerzése érdekében használták és használják ma is. A Földön jelenleg fellelhető, és már részben elfeledett vallások közös gyökereit bemutató rendszer, a szakrális geometria és az ősi szimbólumrendszerek összefüggései mind-mind megtalálhatók (legtöbbször hibásan vagy szándékosan eltorzítva) a titkos társaságok jelképeiben. Cégek logóiban, országok zászlaiban, templomokon, mecsetekben, címertanban, érméken, stb. találkozhatunk ezzel az alapvetően szent célokat szolgáló rendszerrel. Kabbala, okkultizmus, szúfizmus, gnoszticizmus, ezoterika, misztika. Mindezen fogalmak a maguk sokszínűségével a vallásban, és a kitalált, -sok millió emberéletet követelő- ideológiai rendszerek által is találkoznak.

Megtekinthetünk egy jól elkészített filmet a pénzvilágról illetve a vallások összefüggéseiről Zeitgeist (Korszellem) néven. Ebből a produkcióból is kiderül, hogy a különböző vallások közös gyökerekre vezethetők vissza. Egy az Isten: olvashatjuk sok helyen különböző nyelveken, de még ősi magyar rovásírásos feliratokon is.A Korszellem mozgalomhoz tartozó Venus projekt egy nagyon szép jövőképet vázol elénk. Béke, fenntartható fejlődés, fejlett technológiával a bolygó egészének természeti védelme illetve teremtés központú gondolkodás jellemzi.  Fontos kiegészítés: A Vénusz projektről időközben kiderült: A bemutatott jövőképük alapján nem tartják szükségesnek a családot, a nemzetet, és a hagyományos emberi értékeket. Az örök életet kínálják érzelmek és valódi emberség  nélkül!

A vallásokat a filozófia szintjén képzeli el. A filozófia azonban nem várja el tradíciók követését, és nem feltétlenül kapcsolódik a mindennapokhoz. Éppen ezért elképzelhetetlen, hogy a vallásos emberek felhagyjanak hitük gyakorlásával. A Világbiztonság honlap böngészése közben láthatjuk, hogy a vallások és tradíciók, a mondavilágok és hitvilágok összességükben egymást átfedve és kiegészítve hatalmas tudást tartalmaznak Földünkkel, a szellemiséggel és a Világegyetemmel kapcsolatban. Múltunk megismerése alapfeltétele egy szebb jövő megépítésének. A különböző kultúrák szimbólumvilágán keresztül és a sokszínű vallásos jelképrendszerek egyezései alapján bizonyítjuk be azt, hogy van kapcsolat a modern tudomány által leírt Univerzum és a régi - "égi" tudás között. A csillagképekkel nem a horoszkópok szintjén foglalkozunk, hanem a mitológia és a történelem vonatkozásából vizsgáljuk. A mese és mondavilág közvetlen összeköttetésben áll a Föld bármely pontján fellelhető kulturális értékekkel és régészeti leletekkel. Valójában egy kozmikus szintű történelem földi lenyomatát hordozzák. Bizonyítékokkal szolgálunk arról, hogy a régi civilizációk fejlett csillagászati tudással bírtak, és mindennapi életük részét képezte. Bemutatunk egy kisfilmet mely a globális vizsgálatok során egy szellemileg és technológiailag is fejlett ősi civilizáció nyomaira bukkant. Ezzel az információval a különböző legendák és mítoszok teljesen más perspektívába, a valósághoz sokkal közelebb kerülnek. Folyamatosan jelen lévő téma a földönkívüli kapcsolat, angyalok, égi szekerek, tüzes szekerek, démonok, dzsinnek, szeráfok, elemek földi megtestesülései...A titkos társaságok vezetői nem ritkán történelmi személyek illetve szentek leszármazottainak mondják magukat. A szent Grált, az örök élet titkát, az élet értelmét keresik, miközben ezen dolgok ott vannak a vallásokba kódolva. A legtöbb vallás hisz egy Teremtőben vagy Gondviselőben aki az emberek által megtapasztalható anyagi és szellemi világot megteremtette. Nem kivétel ez alól sok olyan vallás sem ami alapvetően több-isten hitűnek van elkönyvelve. Ezek legtöbbje is az Egy Isten különböző földi megjelenési formáit (akár Földön túli lények által megszemélyesített istenségek által) tiszteli. A monoteista (egy Isten hívő) vallások tanításának van a technokrata ember számára is mondanivalója! Amennyiben egy ateista (bizonyos szempontból ez is valllás: abban hisz, hogy nincs Isten) a végtelen Univerzum mikéntjén kezd el gondolkodni, úgy be kell lássa, hogy abból csak egy van! Ennek a gondolatmenetnek az a tanulsága, hogy az Egy-és a Végtelen teljességében ugyanúgy fel nem fogható... Amennyiben a Világegyetemet egyként, minden részével összetartozónak "hisszük" úgy logikailag tiszta lapunk "útlevelünk" van az Univerzum felé.

Azok a vallások melyek több istenségben hisznek, sokszor az elemeket, az őket képviselő istenségeket tisztelik. Ezek pl.: a Földön fellelhető föld, levegő, tűz, víz. Ezeken kívül sokszor visszatérő motívum az égi világból, vagy az alvilágbó érkezett földöntúli lények illetve a szellemvilág tisztelete. Ismét tudunk párhuzamot vonni a technokrata-ateista emberek számára: A Világegyetemben fellelhető elemekről, halmazállapotokról (szilárd, folyékony, gáz, plazma, és a még nem megfigyelhető vagy mérhető), illetve más, a miénktől eltérő de valamely szinten érintkező dimenziókban megjelenő intelligenciákról van szó. Nem vagyunk egyedül a világegyetemben! Tudományos kisérletek is bizonyítják: Az általunk megtapasztalt 3 plusz 1 dimenzión kívül is van valóság. Az időt is eltérő módokon lehet megélni. Képzeljünk el egy olyan lényt, aki technológiájánál vagy spirituális tudásánál fogva képes az általunk időnek nevezett "dologban" utazni, mozogni! Amennyiben van rálátása az általunk megélt valóságra, úgy ő a mi szemszögünkből a vallásokból jól ismert angyalnak (dzsinnek, szeráfnak, stb.) felel meg. Amennyiben földöntúli egyénünk vagy akár civilizáció egy része szintén tiszteleben tartja a fény alapú vonatkoztatási rendszert (fény, hő, speciális rezgéshullám tartomány) mely a szén alapú élet kialakulásához és fennmaradásához a vízzel egyetemben szükséges, úgy ő vagy ők is tekinthetők Egy-Isten hitű vallásos személyeknek entitásoknak, vagy intelligenciának. Csak egy gondolatkísérlet az ateista felfogásban hívők kedvéért: 1. Ha a Világegyetem nem lenne végtelen...nos ebben az esetben csak a számunkra nem az, ha fejlettebb technológiával eljutunk a határára és nem látunk semmi mást azon kívül...kijelenthetjük-e hogy ott vége van? Természetesen nem! Lehet, hogy csak a műszereink nem mutatnak ott semmit, ha később visszamegyünk és jobb műszereink vannak már tovább is láthatunk. Inkább csak az általunk megélt valóságban látszik úgy, hogy üres vagy nincs ott semmi... A végtelen mindenhogy végtelen! Időben, térben és az általunk fel nem fogható dimenziókban egyaránt! Tehát Egy! A további számolás már csak a végtelen tovább bontása egyes részeire. A végtelent soha semmilyen lény vagy entitás de még civilizáció sem foghatja fel teljes egészében (kivétel a vallások által megszemélyesített Végtelent akit Istennek hívunk). Nem értheti meg működését mert akkor megszűnik a többi egyén szabad akarata. Pl.: ha az Univerzum egyik legfejlettebb technikával rendelkező civilizációja kijelentené "polgárainak" hogy elérte azt a szintet amikor már átlátják és kontrollálják az egész Világegyetemet, onnantól kezdve nincsenek önálló gondolkodású egyének akik a civilizáció részeit képezték...

A Végtelenen végtelenül sokat lehet gondolkodni de teljesen felfogni Istenhez hasonlóan sosem lehet! Vannak azonban tanítások, spirituális ismeretek melyek jó útmutatásokad adnak ahhoz, hogy jobban megértsük magunkat, a Világegyetemben elfoglalt helyünket, az Univerzum szerkezetét. Függetlenül attól, hogy gyakoroljuk-e valamely vallást és tanításait, próbáljunk meg az általunk megélt valóságban minél tisztelettudóbban viselkedni a környezetünk és embertársaink irányába is! A valóságunk jobb megértése és mélyebb ismeretének alapfeltétele a hagyományok és a múlt tisztelete! Ugyanúgy embertársaink szeretete!

Vajon az internet idejében tovább folyik a titkolózás és az emberek félrevezetése? A Föld lakossága a vesztébe rohan némely magukat fejlett gondolkodásúnak képzelt társaság tagjainak az irányításával? Most, hogy a technikai feltételek adottak a civil együttműködés kialakítására Föl dünk népei között, vajon melyik oldal fog győzni? A globalista, agymosó, az embert tárgyként és szellemi rabszolgaként kezelő „fősodrású” média, vagy az erősödő civil összefogás a világhálón és az emberi kapcsolatokon keresztül? Sajnos sokan nem látják még át, hogy változásra van szükség. Tömegek hisznek a különböző érdekcsoportoknak akik legtöbbször önzésből vagy az anyagi előnyszerzés és a hatalom megtartása érdekében kizsákmányolják Földünket és tönkre teszik az élővilágot.

Nyilvánvalóan indokolt lehet különböző titkos társaságok fenntartása olyan sötét időkben amikor a bolygó lakosságának nagy része képtelen az írásra, olvasásra, egyáltalán az információ feldolgozására. De még egy ilyen esetben is: a tanítás kéne, hogy az alaptevékenységük legyen! Az emberevés korszakából kinőtt már a bolygó lakossága... Az egyes országok népeit kitalált „izmusokkal”, ideológiákkal morálisan fel lehet tüzelni, félre-vagy akár háborúskodásba lehet vezetni?! A Világbiztonság.hu portál tartalmának böngészésével szinte nevetségessé válik ezen társaságok hiányos tudásáról árulkodó szimbolikája, melyek többé kevésbé a legősibb kultúrák értékrendjein, így a Kárpát medencei motívumrendszeren is alapulnak. A legtöbb titkos társaságban valószínűleg vannak, illetve voltak jó szándékú emberek is, ilyen volt pl. Than Mór szabadkőműves festő akinek „Attila lakomája” című képét vehetjük jobban szemügyre az általunk fejlesztett „szimbólumkapus” játék bemutatójának segítségével. Keresse  meg a turult, a szárnyas oroszlánt és Babilon kapuőrzőjét!

Korunk egyik legveszélyesebb mentális fegyvere az ősi „rejtett” tudáson alapuló ábrázolások helytelen felhasználása. Titkos szimbólumrendszerek a cégek logóiban, szekták és rituálék... A szimbólumrendszerek a legrégebbi barlangrajzok és vésetek (karcok) elkészítése óta jelen vannak az emberek életében. A legősibb írásmódok is nyílván olyanok melyeket vésni és róni lehet. Ilyen például a székely-magyar rovásírás is. Ezek a jelrendszerek eredetileg az ember szellemi fejlődésének elősegítésére lettek kitalálva, a közösségépítést alapozták meg és lehetőséget adtak az információ tovább örökítésére. Ezért őrizte meg őket a kultúra, a néprajz, a népmesék és mondák, természetesen pozitív erkölcsi példák bemutatásán keresztül. Ami ma megfigyelhető: valójában az ősi kultúra mondavilágának, a mesék és legendák hiányos képi megjelenítésének eltorzított átültetése zajlik a modern korba. Gondoljunk csak a legújabb rajzfilmekre, mesefilmekre, melyek erőszakra és tiszteletlenségre nevelik a legfiatalabb korosztályt! Sajnos jellemző az ősi szimbólumvilág valódi mondanivalójának elferdítése, legtöbbször az eredeti értékrenddel teljesen ellentétes bemutatása.

Szabadkőművesek, illuminátusok a világpolitikában (ajánlott filmsorozat a DunaTV-n):Wikipédia online lexikon: Titkos társaságok magyarul (kevesebb mint 8 kategória) és angolul (több mint 120 kategória)

Kapcsolódó:

http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/osszeeskuves-elmeletek/