Tiszta energia!Belépés - Regisztráció

Képtár!

Regisztráció a képtárba

Képtár

Képtár statisztika

Jelenleg 28928 kép van 36 kategóriában és 2765 albumban, eddig 7742788 megtekintéssel és 5131 hozzászólással.

+ látogatások száma:

látogató számláló

30 másodpercben

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN! Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt! WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság Publikus!

Légszennyezettség Bp.

Budapest szmogtérképe

100% az egészségügyi határérték

A megoldás az új technológiák civil népszerűsítésében van. Lentebb a fősodrású médiából kihagyott vagy nem megfelelő ismertetéssel szereplő technológiák.

Tiszta, 21. századi energia
Megoldások. Ajánlások,
vitafórumok

 

Támogatás

Köszönjük a támogatást!MAGHUN Világörökség

MAGHUN Világörökség

Kozmikus tudás

Szakrális geometria

Tiszta energia!

Tiszta energia!

Fordítás

Oldal ajánlása


Keresés tartalomra

PDF Nyomtatás E-mail
Magyar - Szakrális

Kozmikus ember

Kozmikus ember, a gondolkodás kiterjesztése, humán kulturális evolúció

Mit jelent az „emberi kulturális evolúció” kifejezés? Pontosan nem tudhatjuk a választ, de az elnevezés alapján sejthetjük, hogy igencsak ráfér már az emberiségre! Célunk a különböző kultúrák, vallások, a mitológia vizsgálata, különös tekintettel az egyezések kiemelésére. Minden ősi nép eredetmondáiban kötődik a csillagokhoz. A különböző hitvilágok, regék és legendák egy összefüggő kozmikus történelemről beszélnek...

Nézzünk egy rövid példát a szabad gondolkodásra:

Az asztrobiológia mai álláspontja szerint az élet nem csak szén alapú közegben fejlődhet ki. Hogy mit nevezünk életnek, az egy nagyon összetett, többek között vallási, filozófiai és biológiai kérdés, ezért maradjunk a földönkívüli intelligencia kifejezésnél. Minden olyan lény vagy entitás mely önálló tudattal bír, egyúttal intelligenciával is rendelkezik. Emberi szempontból nézve, az élet kialakulásához és fennmaradásához közvetlenül vagy közvetve de szükség van fényre illetve a velejáró hőre. Az ember több mint kémiai reakciók és anyag összessége. A gondolkodó, szabad ember egy szén alapú testben, egy bonyolult, még sejt szinten is összetett rendszerrel és az agyi neuronhálózata adta lehetőségekkel összhangban él.

Agysejt és Univerzum szerkezet

A kozmikus ember nem csak a testi örömöknek hanem szellemi kiteljesedésének, a lelki világnak is él. Gondolkodásmódjának köszönhetően testi felépítésétől el tud vonatkoztatni. Személyiségét, szellemiségét felhasználva képes megérteni a létezést a testi érzékeléstől, az anyagi világtól távolabbi helyeken is... A tudat valójában nem anyag, inkább hasonlít egy állandóan változó, emlékeit mégis megőrizni képes, sok dimenziós mozgást leíró bonyolult „képletre”. Ezt a változó „entitást” jól mutatja be a szakrális geometrián keresztül a platonikus testek egymásba alakítása az idő segítségével ábrázolva. Eredményként a Metatron-kockát kapjuk, mely összességében a 4. dimenziót is szemlélteti. Sokkal szebb lenne azonban a magyar kultúrára jellemző ábrázolások segítségül hívásával ,az életszerűbb mintázatok bemutatása. Az úrihimzés, az írottasok, a különböző szűrhímzések szabályos forgástestek is egyben. (pl.:magyar népmesék sorozat égig érő fája madarakkal) Bonyolult rendszerükbe hatalmas tudás van kódolva, mely a tudomány előrehaladtával és az el nem fogadott teóriák ismeretével jobban megismerhető! Tekintsen meg egy honlapot a témakör könnyebb megértéséhez ide kattintva: Szentgeometria.hu

Az ember az anyag és a szellem ötvözete. Ezért is: tiszteletben tartja az anyagot ami biztosítja számára a közvetlen interakció lehetőségét környezetével, illetve más, a tanulási folyamatnak esetleg még alacsonyabb szintjén álló társaival.

A kozmikus ember tudja, hogy a teljes Világegyetemet összességében soha fel nem foghatja, mert az térben és időben végtelen, és az örökké való változás jellemzi. Mégis törekszik arra, hogy minél jobban megismerje az őt körülvevő és benne is jelenlévő Univerzumot. Tud szeretni. Szeretetet tanúsít az anyag iránt is amiből testet öltött, ezáltal szülőbolygója a Föld felé, az Univerzum irányába amiben él, minden más élőlényével egyetemben. Tiszteli a Világegyetem élő és élettelen, kiszámítható és kiszámíthatatlan részét. Tudja azt, hogy az Eggyen mint egész Világegyetemen a mindenséget kell érteni, melynek ő maga is része. Tisztában van azzal, hogy öntudatának köszönhetően, az önálló döntés lehetőségének mivoltával mint különálló személyiség létezik, de egészében mégis az Univerzum része. A Világegyetemben fellelhető úgynevezett dimenziók a vonatkoztató ember érzékelésének határai. A Végtelenben nincs értelme a dimenziókat megszámolni, hiszen a mai kvantum anomáliákhoz hasonlóan a számolásnak köszönhetően a számláló személyével összefüggőek a folyamat során változnak, így már egy dimenzió is végtelennek számít. Ha mindenáron számlálni kell, akkor végtelen, időben és térben változó darab alkotja az egészét. A kozmikus ember nagy tiszteletben tartja azt az idővonalat illetve egymásra épülő téridő tartományokat melyek azonos létsík mentén, saját Ősei és hagyományai által vannak megörökítve. Történelmét és Ősei szellemiségét nagy becsben tartja, azokat nem felejti el vagy tagadja meg, mert számára az egyetlen kézzelfogható valóságot jelentik. Amennyiben az idők során a történelem vagy az Ősök szellemiségének a nemzetre vetített kollektív emlékezete sérülne, úgy az a rész mely nem károsodott helyreállítja a többit. Amennyiben valamely mesterséges, rosszindulatú beavatkozásnak köszönhetően mindkettő, az írott és íratlan, a valós hagyományok és tanítások többsége elérhetetlenné válik, úgy az igazság kedvéért maga az Idő avatkozik közbe...

Vallásos aspektus: monoteista vallások, több isten hit, istenségek, angyalok, az általunk megélt időtől különböző, „eltérő létsíkon - vagy más idősíkon” élő lények. Összefüggések a világűrben fellelhető halmazállapotok, az elemek, az angyalok hierarchiája, a lélek-test-szellem, a jin-jang, a szentháromság, a sámán vagy táltos hit alsó középső és felső világa, az Életfa, világfa, égig érő fa. jelentéstartalmai között. A Teremtés, a kezdet és a vég, az alfa és az omega, a felfogatatlan....

Tudományos nézetek: A végtelen kétféle megközelítése: a meglévő számításokon alapuló és összegző Fí (aranymetszés), és az egyre nagyobb felbontásban mindíg újra számolandó Pí. A különböző húrelméletek szerint nem 3+1 dimenzió létezik, hanem számolási módszertől függően 11, 12 illetve legújabban 26.

A végtelen matematikailag meg nem számolható kifejezést jelent, de valójában csak egy van belőle...

A kozmikus ember nem utasít el egyetlen teremtésközpontú vallási vagy filozófiai irányzatot sem, mert minél többféle gondolkodásmóddal rendelkezik az emberiség, annál jobban meg tudja érteni és értetni önnön magát, szerepét a végtelen Világmindenségben. A tudatlanság terjesztését elutasítja, mert az a meglévő értékek rombolásával jár, és így a semmit vagyis a létezés tagadását szolgálja!

A cikk kezdetén látható szimbólum egy a Szent Korona kereszt szimbolikájában is megjelenő forgásirány független szvasztika.

Lent: Térhasadások, a sötét és világos erők harca UFO-k Nürnberg felett. 1561-1566; "Poppamies" - Mágikus szimbólum a 4 elem feletti hatalom jele a sámán kultúrában; Kínai asztrológia

5 elem, UFO, Sámán kultúra

Folytatása következik...Gömbkereszt - ✣ a Szimbólumkereső Képtárban